Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Βορείων Τζουμέρκων

Με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, την Τρίτη το απόγευμα
                                                      

Αναλυτικά η πρόσκληση και τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
      
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 10η/12ου/2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ...1.     Έγκριση Προμήθειας Καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση Μεταφορικών Μέσων έτους 2014. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
2.     Αποδοχή του προγράμματος μη Δημόσιας Δασοπονίας 2014 του Δασαρχείου Ιωαννίνων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
3.     Αναμόρφωση – αλλαγή πηγών χρηματοδότησης κωδικών προϋπολογισμού έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
4.     Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων έτους 2014. (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
5.     Γνωμοδότηση – προτάσεις- εισηγήσεις για μεταβολές των σχολικών μονάδων. (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
6.     Αποδοχή και κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
7.     Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Α. Λάνταβος, δημοτικός σύμβουλος).
8.     Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Α. Λάνταβος, δημοτικός σύμβουλος).
9.     Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Θ. Παπαγιάννης". (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
10.                        Αντικατάσταση προέδρου Ο.Π.Α.Π.Μ. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
11.                        Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
12.                        Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 9/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρου Παπαγιάννη» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
13.                        Περί έγκρισης των υπ’ αριθμ. 26 & 34/2013 αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
14.                        Έγκριση Προγράμματος και Πρότασης Επιχορήγησης λόγω συμμετοχής σε δράση συνεργασίας με την "Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς". (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
15.                        Διακοπή μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Φορτοσίου στη θέση Φανερωμένη του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
16.                        Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
17.                        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση οδού προς Ματσούκι» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
18.                        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Κορύτιανης» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
19.                        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποπεράτωση μονοπατιού προς εκκλησία Τ.Κ. Βαθυπέδου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
20.                        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου στον πέρα Μαχαλά Τ.Κ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
21.                        Αιτήσεις Δημοτών. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).

Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.
         

                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
         
                                       ΜΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου