Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Ο «εκ Καλαρρυτών» καταγόμενος, Σπυρίδωνας Λάμπρο. Ο Ιστορικός, ο διδάσκαλος, ο μεγάλος Ερευνητής της Ιστορίας του Έθνους. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας!

                                                                                                         Γράφει ο Κώστας Μπαρμπούτης

Πολλοί ήταν εκείνοι που ασχολήθηκαν σε βαθυστόχαστα άρθρα τους, με τον Ηπειρώτη Καθηγητή Σπυρίδωνα Λάμπρο και όλοι εξήραν τη μεγάλη επιστημονική του κατάρτιση το ήθος του, την παρρησία του για την Πατρίδα αλλά και το περισπούδαστο και ανεπανάληπτο συγγραφικό έργο του.
Ο Σπυρίδων Λάμπρος υπήρξε ηγετική μορφή της Πνευματικής ζωής και της Πνευματικής κίνησης κατά τον περασμένο αιώνα. Υπήρξε φυσιογνωμία σπάνιας καλλιέργειας και βαρύτητας.
Γεννήθηκε στις 8 Απριλίου 1851 στην Κέρκυρα, κατάγεται, όμως από τους Καλαρρύτες το χωριό του Επαναστάτη Τουρτούρη και θεωρήθηκε όπως και ήταν Ηπειρώτης.
Στην Κέρκυρα διδάχτηκε τα πρώτα γράμματα, τη δε εγκύκλιο παιδεία ολοκλήρωσε στην Αθήνα.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσω ότι ο πατέρας του Παύλος Λάμπρος υπήρξε διαπρεπής νομισματολόγος, ευκατάστατος και λόγιος, μερίμνησε πολλαπλώς για την παιδεία των τέκνων του.
Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η Κέρκυρα τότε ήταν πρωτεύουσα του Ιονίου Κράτους και έδρα της Ιονίου Ακαδημίας και προσέτι επειδή γειτνίαζε με την Ευρώπη και δεν είχε υποστεί την Τουρκική Δεσποτεία και ήταν τότε μετά την Αθήνα το σπουδαιότερο πνευματικό Κέντρο του Έθνους, αντιλαμβανόμαστε τις άριστες προϋποθέσεις της παιδευτικής γαλουχήσεως του Σπυρίδωνα Λάμπρου.
Θα προσθέσουμε εδώ ότι νουνός του υπήρξε, ένας από τους επιφανέστερους Έλληνες λόγιους, ο ιστοριοδίφης Ανδρέας Μουστοξύδης.
Σπυρίδων  Λάμπρος
 Απ’ αυτού του βρεφικού λίκνου – σημειώνει ο Σπ. Καλιάφας– και καθ’ άπαντα αυτού τον βίον «ευτύχησεν να ζει εν περιβάλλοντι εις άκρον ευπαιδεύτω». Στην Αθήνα διδάχτηκε κατ’ οίκον τα μαθήματα του Ελληνικού Σχολείου και τα γυμνασιακά του στο Β΄ Γυμνάσιο Αθηνών, από το 1863 μέχρι το 1867. Τις πανεπιστημιακές του σπουδές τις περάτωσε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1867 μέχρι το 1871. Στη συνέχεια πήγε στη Λειψία, όπου στις 25 Ιουλίου του 1873 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της φιλοσοφίας. Στη σχολή αυτή παρέμεινε για 2 ακόμη χρόνια, επισκεπτόμενος, πάντα για έρευνες το Παρίσι, το Λονδίνο και τη Βιέννη. Από τη νεανική του ηλικία την οποία πέρασε χωρίς στερήσεις και θλίψεις εκπαιδεύτηκε άριστα και με κάθε άνεση, ώστε όχι μόνο εγκυκλοπαιδική και επιστημονική θωράκιση απέκτησε αλλά και 4 ξένες γλώσσες έμαθε. Την Ιταλικήν, Γαλλικήν, Γερμανικήν και Αγγλικήν, τις οποίες μιλούσε και έγραφε άπταιστα.
Εννιά χρόνια από την απόκτηση του διδακτορικού του διπλώματος, το 1882, διορίστηκε Γενικός Επιθεωρητής των δημοτικών σχολείων, θέση από την οποία αναγκάστηκε να παραιτηθεί το 1885 και να ιδιωτεύσει για δύο χρόνια μέχρι το 1887 (στις 30 Ιανουαρίου) οπότε διορίστηκε έκτακτος καθηγητής της Γενικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1890 τακτικός καθηγητής στο ίδιο μάθημα.
Στα χρόνια που ιδιώτευε πήγε σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ουγγαρίας, της Ολλανδίας, Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας και στο Άγιο Όρος για μελέτη και καταγραφή χειρογράφων και άλλων ιστορικών πηγών. Ακόμα για τον ίδιο σκοπό πήγε στη Σμύρνη, τα Ιεροσόλυμα, το Κάιρο και όλα αυτά αδαπάνως διά το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς σημειώνει ο Ευάγγελος Φωτιάδης σε ομιλία του στην Αρχαιολογική Εταιρεία στις 7 Μαρτίου 1960. Είπε τότε χαρακτηριστικά: «Εάν δε αποβλέψη τις εις τον όγκον των δαπανών της συλλογής του υλικού και της δημοσιεύσεως τοσούτων συγγραμμάτων επί τοσαύτα έτη, δεν θα διστάσει να ομολογήση ότι ουδείς Έλλην λόγιος εδαπάνησε υπέρ της εθνικής ωφελείας, ουδέ κατά προσέγγισιν τοσαύτα εκ της ιδίας περιουσίας, όσα αυτός».
Για να λάβουμε ελάχιστη ιδέα των κόπων και των μελετών του για τα πάνω από 500 συγγράματα και μελέτες του, αρκεί να υπολογίσουμε ότι για την συγγραφή μόνο του έργου του «Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά» συγκέντρωσε το υλικό από 101 Ελληνικές και κυρίως ξένες βιβλιοθήκες (κοίτα Νέος Ελληνομνήμων, Τομ. ΙΔ σελ. 1300).
Υπήρξε άριστος οικογενειάρχης. Παντρεύτηκε στις 10 Οκτωβρίου 1880 την Άννα Μπαλάνου, κόρη του δικηγόρου και βουλευτή Αριστείδη Μπαλάνου, από την ιστορική Γιαννιώτικη οικογένεια των Μπαλάνων και απόκτησε δύο κόρες, την Χαρίκλεια Κ. Μαλάμου και την Λίνα Παναγή Τσαλδάρη.
Εκλέχτηκε 2 φορές κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής (1893-94 και 1912-13) και δύο φορές Πρύτανης. Πρωτεργάτης της ιδρύσεως της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, ισόβιος εταίρος της Αρχαιολογικής Εταιρείας, του Συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, της Λαογραφικής και Γεωγραφικής Εταιρείας και σχεδόν όλων των σπουδαιότερων κοινωφελών σωματείων της Ελλάδος. Ακόμα και στο εξωτερικό εκλέχτηκε μέλος της Ακαδημίας του Βερολίνου, της Βαρκελώνης, της Ρώμης, του Μονάχου, της Μαδρίτης, της Κων/λεως, της Πετρουπόλεως και πολλών άλλων σωματείων.
Του έχουν απονεμηθεί πάρα πολλά παράσημα από πολλά ξένα κράτη και ποτέ του δεν αναμείχθηκε στα πολιτικά.
Επιστολή με την υπογραφή του

Το 1916, όταν η πατρίδα μας βρίσκονταν σε δεινή θέση από τις δυνάμεις που πολεμούσαν τότε τη Γερμανία, κλήθηκε από τον Βασιλέα να σχηματίσει ακομμάτιστη κυβέρνηση, εντολή την οποία ανέλαβε με μεγάλη προθυμία και θάρρος παρωθούμενος από τη μεγάλη του αγάπη για την Πατρίδα και μόνο. Η κυβέρνηση αυτή από την ημέρα του σχηματισμού της, 27 Σεπτεμβρίου 1916 μέχρι την 21 Απριλίου 1917 που παραιτήθηκε, αντιμετώπισε λυσσαλέα επίθεση από το εξωτερικό και το εσωτερικό. Λίγες εβδομάδες μετά την παραίτηση της κυβερνήσεως του Λάμπρου, ακολούθησε και επανήλθε από τη Θεσσαλονίκη ο Ελ. Βενιζέλος. Τότε ως γνωστόν κορυφώθηκε ο εθνικός διχασμός. Πρώτος που διώχτηκε ήταν ο σεμνός εργάτης του πνεύματος, ο ακάματος ερευνητής, ο αγνός πατριώτης, ο Σπυρίδων Λάμπρος, που εκτοπίστηκε αρχικά στην Ύδρα και στη συνέχεια εξορίστηκε στη Σκόπελο που έζησε κάτω από άθλιες συνθήκες, από τις 21 Ιανουαρίου 1918 μέχρι τις 20 Μαρτίου 1919.
Στον τόπο του μαρτυρίου του προσβλήθηκε από βαρύτατη πνευμονία και σώθηκε χάρη στις φροντίδες του γιατρού Γουνελίδη, που ήταν συνεξόριστος μαζί του, και της δευτερότοκης κόρης του καθώς και της συζύγου του φυσικά, που έγκαιρα έσπευσε εκεί. Μετά την πνευμονία αναπτύχθηκε δυστυχώς νεφρίτιδα η οποία τότε ήταν ανίατος και υπόσκαψε τελείως την υγεία του. Δεινώς πάσχων μεταφέρθηκε φρουρούμενος στην Αθήνα για ανάκριση για τις βαρύτατες κατηγορίες που του είχαν συσσωρεύσει, επειδή όμως η υγεία του δεν το επέτρεπε τον άφησαν να παραμείνει στο σπίτι του στην Κηφισιά φρουρούμενος υπό στρατιωτικού τμήματος, όπου τελικά απεβίωσε την 23 Ιουλίου 1919. Οι τότε κρατούντες απαγόρευσαν να εκφωνηθούν επικήδειοι λόγοι και να ακολουθήσουν την εκφορά του στο νεκροταφείο. Με έκπληξη όμως είδαν ότι μεγάλο πλήθος λαού των Αθηνών δεν έλαβε υπόψη του τις απαγορεύσεις και ακολούθησε με σεβασμό και αγάπη τη σορό, του σοφού και φιλοπάτριδα Λάμπρου, όπως μας βεβαιώνει ο μαθητής του Ανδρέας Σκιάς.
Ο Σπυρίδων Λάμπρος στον τόπο καταγωγής του
τους Καλαρρύτες

Ο θάνατος του Λάμπρου ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής εμπάθειας κατά την
τριετίαν 1917-20. Ο Λάμπρος όμως έφυγε από τον κόσμο ετούτο άσπιλος και αμόλυντος, παρά τις συκοφαντίες εμπαθών κατηγόρων του που ήθελαν να του προσδώσουν τον τίτλο του προδότου. Οι συκοφάντες του Λάμπρου ετάφησαν στη διαδρομή των ετών μαζί με τις συκοφαντίες τους. Ο Λάμπρος όμως με το πολυσήμαντο και τεράστιο έργο του είναι πάντοτε παρών για να μας διδάσκει ιστορία, ευπρέπεια, πατριωτισμό, τιμιότητα, ανεξικακία και μετριοφροσύνη.
Στη διάρκεια της ζωής του ο μεγάλος αυτός δάσκαλος και πατριώτης μεριμνούσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Ηπειρωτικά ζητήματα. Γιατί ο ίδιος από νεαράς ηλικίας τον εαυτό του τον θεωρούσε Ηπειρώτη. Από ηλικίας 15 ετών σε ποίημα του έγραφε: «Είμαι παις και εγώ ω παρθένος. Αλλά παις της φίλτατης Ηπείρου δούλης χώρας παις δουλωμένος». Και τις φροντίδες του τις αέναες για τα Ηπειρωτικά θέματα και τους ανθρώπους της που ζούσαν στην Αθήνα τις εξεδήλωνε έμπρακτα σε κάθε ευκαιρία. Αλλά και οι Ηπειρώτες απανταχού της γης προς αυτόν ατένιζαν και απ’ αυτόν προσδοκούσαν. Να πως εδήλωσε έμμετρα ο πονεμένος κοντοχωριανός του, Συρρακιώτης ποιητής Κ. Κρυστάλλης σε μια ονομαστική γιορτή του. «Πόσοι μεγάλοι φίλοι σου σήμερα θε ναρθούνε για τη γιορτή Σου γκαρδιακαίς ευχές να σ’ ευχηθούνε σ’ όλαις αυταίς ανάμεσα και γω μια θα Σου πω, μια ροδομύριστη ευχή σε τραγουδιού σκοπό» κ.λ.π.
Σε φιλοπατρία και αγάπη προς την πόλη των Ιωαννίνων δεν υστέρησαν κι οι δύο θυγατέρες του η Λίνα Παναγή Τσαλδάρη, που ήταν βοηθός του πατέρα της στις έρευνες και τις επιστημονικές εργασίες του, την οποία αποκαλούσε «τρυφεράν και παρήγορον συνοδόν, του πρεσβύτου πατρός εν ταις πικραίες ημέραις» και η Χαρίκλεια Μαλάμου, οι οποίες πρόσφεραν την τεράστια και ανεκτίμητη βιβλιοθήκη του πατέρα τους στην πόλη των Ιωαννίνων. Με την προσφορά τους αυτή συνετέλεσαν στην ίδρυση του Πανεπιστημίου στην πόλη μας και αποτελεί πλούτον ανεκτίμητον για τη σπουδάζουσα νεολαία.
Η βιβλιοθήκη του Σπ. Λάμπρου βρίσκεται σε ιδιαίτερη αίθουσα της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης και είναι προσβάσιμη σε μελέτες και ερευνητές. Στην καρτελοθήκη της Βιβλιοθήκης, μπορεί άνετα κάθε αναγνώστης να ανεύρει αυτό που τον ενδιαφέρει, ανάμεσα από τον πολύ μεγάλο αριθμό των δωρηθέντων συγγραμάτων του Λάμπρου και να το μελετήσει.
Θα ήταν αρκετά δύσκολο να καταχωρήσουμε εδώ όλα τα έργα του Σπυρίδωνος Λάμπρου. Αρκεί να αναφέρουμε ότι στα 53 χρόνια της συγγραφικής του θητείας άφησε 479 έργα και πραγματείες. Πλήρης καταγραφή τους βρίσκεται στο περιοδικό «ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ» τόμος ΙΔ΄ του 1920.
Έδωσε επίσης συνολικά 188 ομιλίες και διαλέξεις. Ένα άλλο πλήθος μελετημάτων έχουν καταχωρηθεί στο Περιοδικό «ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ» που συνέτασσε ο ίδιος και που αριθμεί 21 τόμους 1904-1929 (οι μετά το 1919 τόμοι εκδόθηκαν με τη φροντίδα της χήρας του και της κόρης του).
Ο ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ είναι ένας σπάνιος εκδοτικός και επιστημονικός άθλος του ΛΑΜΠΡΟΥ και φυσικά θα τελειώσω τη μικρή μου αυτή αναδρομή στον μεγάλο Καλαρρυτινό και τον Πανέλληνα Ηπειρώτη, που αναλώθηκε όσο λίγοι στην υπηρεσία των γραμμάτων και της Επιστήμης, ότι με ευγνωμοσύνη πρέπει να στρέφεται το Έθνος προς αυτόν και ότι η μνήμη του θα πρέπει να μένει πάντα εγχάρακτος στις σελίδες της Ελληνικής ιστοριογραφίας.

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Παγκόσμια ημέρα χορού σήμερα

Ο Συρρακιώτης κος Θεμιστοκλής Γείτονας
χορεύει και γιορτάζει….
Γιατί και ο τσάμικος, είναι χορός!!!
Η Παγκόσμια Ημέρα Χορού καθιερώθηκε το 1982 από το Διεθνές Συμβούλιο Χορού της UNESCO.
Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Απριλίου, ημερομηνία γέννησης το 1727 του Ζαν-Ζορζ Νοβέρ, δημιουργού του σύγχρονου μπαλέτου.
Κάθε χρόνο το μήνυμα της Ημέρας αναλαμβάνει να συγγράψει μία γνωστή προσωπικότητα του χώρου.
Ο σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού είναι να ενώσει όλους τους ασχολούμενους με την τέχνη της Τερψιχόρης, πέρα από πολιτικούς, πολιτισμικούς και ηθικούς φραγμούς.

Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς της Ηπείρου

Ο Χρούσιας στο Συρράκο
Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, απαγορεύεται η αλιεία ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο σε όλα τα ποτάμια της Ηπείρου, τους παραποτάμους και τις πηγές αυτών, από 1ης Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου 2011.
Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα επιφανειακά νερά. Υπεύθυνες για την τήρηση της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Υπηρεσίες, τα Δασαρχεία και όλες οι ανακριτικές αρχές.
Προσοχή λοιπόν για τους λάτρεις του ψαρέματος της πέστροφας, στον Χρούσια και Άραχθο

Παρουσίαση μυθιστορήματος για την ζωή των Βλάχων της Ηπείρου, του Βασίλη Φούκη


Εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλη Φούκη «Όνειρα και τρικυμία, κουλτούρα και νοσταλγία» πραγματοποιεί την Τετάρτη, 4 Μαΐου, η Ηπειρωτική Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.
Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφέρειας Ηπείρου στη Στοά Σάρκα, θα αρχίσει στις 7:30 το απόγευμα και το βιβλίο θα παρουσιάσουν ο ιστορικός συγγραφέας και λογοτέχνης Πάνος Τζόβας και ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Στέφανος Ντόβας.
Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα από τη ζωή των βλάχων της Ηπείρου και την φλογέρα του πόνου: ποιήματα της ανθρωπότητας και της πατρίδας, της αγάπης και της φύσης, της βιοπάλης και της ξενιτιάς, της χαράς και της λύπης, της στάνης και του χωριού

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων (Π.Ο.Π.Σ.Β.), στα Ελευθέρια της πόλεως του Μεσολογίου

Η συμβολή των Βλάχων της Ελλάδος στην εθνικοαπελευθερωτική Επανάσταση του 1821 και στους αγώνες του Γένους είναι γνωστή. Οι Βλάχοι αγωνιστές ανήκαν κυρίως στο σώμα των Μακεδόνων. Η συμμετοχή τους στην υπεράσπιση της πόλης του Μεσολογγίου και στην ακόλουθη ηρωική έξοδο διασώθηκε ποικιλότροπα. Βλάχοι νέοι, από την Σαμαρίνα, το γεγονός αποτύπωσε η λαϊκή μούσα στο δημοτικό τραγούδι  «Παιδιά της Σαμαρίνας» και από τα χωριά της ανατολικής Πίνδου κατέβηκαν να υπερασπιστούν το πολιορκούμενο Μεσολόγγι. Σώθηκαν ελάχιστοι.
Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Π.Σ.Β. (αριστερά) στην εκδήλωση

Για πρώτη φορά από της ιδρύσεώς της φέτος η Πανελλήνια Ομοπσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων έλαβε επίσημα μέρος στις εκδηλώσεις 2011 προς Τιμή της Εξόδου στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγιού. Συμμετείχαν με καταθέσεις στεφάνων ο πρόεδρος της ΠΟΠΣΒ κ. Μιχάλης Μαγειρίας και η Γραμματέας κ. Αγγελική Νιτσιάκου.
Σε δηλώσεις  του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων  κ. Μιχάλης Μαγειρίας επισήμανε: «Η συμμετοχή αυτή υπαγορεύεται από το χρέος μας ως ελεύθερων πλέον πολιτών έναντι όσων έπεσαν για την ελευθερία της Πατρίδας. Παράλληλα η διατήρηση κι ανάδειξη της μνήμης του γεγονότος συμβάλλει στην ανάδειξη των αγώνων και της πολύπλευρης προσφοράς των Βλάχων Ελλήνων προς το Έθνος και την Πατρίδα».

Πως ο Συρρακιώτης πολιτικός Ιωάννης Κωλέττης έγινε ο πρώτος Κοινοβουλευτικός Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Οι πρώτες εκλογές

Αθήνα 1843. Ο Βασιλιάς Όθων
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 1843. Μπροστά από το παλάτι του βασιλιά 'Οθωνα συγκεντρώνεται λαός και στρατός. Εχει ξεσπάσει επανάσταση. Το αίτημα είναι ένα: Η παραχώρηση Συντάγματος, με βάση το οποίο θα κυβερνάται η Ελλάδα.

Ο Όθωνας και οι Βαυαροί του ήρθαν να κυβερνήσουν την χώρα το 1833. Για δέκα χρόνια το καθεστώς ήταν απόλυτη μοναρχία. Όμως οι Έλληνες δεν είχαν αγωνιστεί για την εθνική τους ελευθερία και την πολιτική τους υποδούλωση. Ήδη, πολύ πρώιμα, στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας του 1827 είχαν ψηφίσει Σύνταγμα που κατοχύρωνε το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Το νεοσύστατο ελληνικό κράτος ήταν από τα πρώτα της Ευρώπης που είχε κατοχυρώσει αυτό το υπέρτατο δημοκρατικό δικαίωμα.

Η δεκάχρονη απολυταρχική διακυβέρνηση των Βαυαρών οδήγησε στην επανάσταση για την παραχώρηση Συντάγματος. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης γράφει στα Απομνημονεύματα του:

«Αφού κατήχησα όλο το κράτος με τις υπογραφές, έκρινα εύλογο να βάλω και πολιτικούς εις την πρωτεύουσα. Κανένας άλλος δεν ήταν να είχα μπιστοσύνη - ο Μεταξάς, ότι έδειξε και χαρακτήρα εις την προεδρία του Μαυροκορδάτου. Τότε ορκιζόμαστε ότι να κάμωμεν Εθνική Συνέλεψη και Σύνταμα, να διοικούμαστε τοιούτως. Κι αν ο Βασιλέας υπογράψη, να είμαστε υπέρ του, αν δεν υπογράψη, να του είμαστε ενάντιοι, ότι θα μας σκοτώση...

Η επανάσταση για την παραχώρηση Συντάγματος, με αρχηγό τον επικεφαλής του Ιππικού της Αθήνας συνταγματάρχη Δημήτριο Καλλέργη, πέτυχε. Σχηματίστηκε υπερκομματική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Μεταξά, η οποία στις
7 Σεπτεμβρίου 1843 προκήρυξε εκλογές για την συγκρότηση Εθνικής Συνέλευσης που θα ψήφιζε το Σύνταγμα.

Οι εκλογές ορίστηκαν να γίνουν την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου. Όμως μία σφοδρή κακοκαιρία, που έπληξε την χώρα, ανάγκασε την κυβέρνηση να τις αναβάλει για μία εβδομάδα.
"Ο Συρρακιώτης πολιτικός Ιωάννης Κωλέττης ήταν μια χαρισματική προσωπικότητα, που προκαλούσε έντονα συναισθήματα. Τον Κωλέττη θα μπορούσε κανείς να τον αγαπήσει ή να τον μισήσει, δεν θα μπορούσε όμως, σε καμία περίπτωση, να τον αγνοήσει".
Κάρολος Παπούλιας (Πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας):


"Η της Γ' Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις" άρχισε τις εργασίες της στις 8 Νοεμβρίου 1843 και διαλύθηκε στις 18 Μαρτίου 1844, αφού περάτωσε το έργο της για το Σύνταγμα. Εκείνη η συνταγματική Εθνοσυνέλευση απαρτίστηκε από 244 αντιπροσώπους 92 εκλογικών περιφερειών. Ανάμεσα τους περιλαμβάνονταν και οι αντιπρόσωποι των περιοχών που παρέμειναν υπόδουλες, δηλαδή της Άρτας, Ασπροποτάμου (Αχελώου), Ηπείρου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Σουλίου, Κάσου, Κρήτης, Σάμου και Χίου.

Στις 18 Μαρτίου 1844 ψηφίστηκε ο εκλογικός νόμος, βάσει του οποίου θα γινόταν η διενέργεια των πρώτων κοινοβουλευτικών εκλογών. Κάθε επαρχία αποτελούσε μία εκλογική περιφέρεια. Επαρχίες με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους είχαν δικαίωμα να εκλέξουν 1 βουλευτή. Εως 20.000 κατοίκους 2. Εως 30.000 κατοίκους 3.
Οι πάνω από 30.000 κατοίκους επαρχίες - εκλογικές περιφέρειες εξέλεγαν
4 βουλευτές. Προνομιακά η Υδρα θα εξέλεγε 3, οι Σπέτσες 2 και "οι εν Ελλάδι Ψαριανοί" 2 βουλευτές. Επίσης 1 βουλευτή θα εξέλεγαν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άλλες διατάξεις του εκλογικού νόμου των πρώτων εκλογών του 1844 ανέφεραν ότι:

• Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος και όχι μόνον την επαρχία από την οποία εκλέγονται.
• Οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονται κάθε τρία χρόνια.
• Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, ηλικίας πάνω από 30 ετών. Δικαίωμα εκλέγειν έχουν όσοι είναι άνω των 25 ετών.
• Η ψηφοφορία είναι καθολική, άμεση και μυστική.
• Τρόπος εκλογής είναι το πλειοψηφικό σύστημα δύο γύρων.
• Οι εκλογές διαρκούν έως 8 ημέρες.
• Η ψηφοφορία θα γίνεται στην μεγαλύτερη εκκλησία κάθε δήμου.
• Η διαλογή των ψήφων θα γίνεται στην πρωτεύουσα κάθε επαρχίας, όπου θα μεταφέρονται σφραγισμένες οι κάλπες.

Αν κι αυτός ο εκλογικός νόμος ήταν ένα από τα προοδευτικότερα νομοθετήματα εκείνης της δύσκολης εποχής, είχε ένα φοβερό μειονέκτημα. Δεν διευκρίνιζε εάν η οκταήμερη περίοδος διεξαγωγής των εκλογών ίσχυε για... όλες ταυτόχρονα τις εκλογικές περιφέρειες.

Το αποτέλεσμα αυτής της ασάφειας είχε ως αποτέλεσμα οι πρώτες βουλευτικές εκλογές να διαρκέσουν... μερικούς μήνες! Οι περισσότερες περιφέρειες έκαναν τις εκλογές τους τον Μάϊο και τον Ιούνιο του 1844. Άλλες ψηφοφορίες και ιδιαίτερα η κρίσιμη εκλογή στην Αθήνα, αναβλήθηκαν πολλές φορές και τελικά έγιναν στις αρχές Αυγούστου.
Φ.Ε.Κ. 1837


Η μακρά προεκλογική περίοδος προκάλεσε έξαψη των παθών και των πολιτικών συνωμοσιών. Δημιουργήθηκαν μυστικές εταιρείες για την διάδοση των πολιτικών απόψεων, ιδίως των αντιβασιλικών. Οι μοναχοί του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα πήραν ανοιχτά θέση εναντίον του βασιλιά και προπαγάνδιζαν σ΄ όλη την επαρχία υπέρ του δημοκρατικού Κ. Ζωγράφου.

Από εκείνη ακριβώς την προεκλογική εκστρατεία του Κ. Ζωγράφου έχει διασωθεί μία περιγραφή στον Τύπο της εποχής, που αναφέρει και τα εξής:

«Μετά την λαμπράν εν Αιγίω και Πάτρα υποδοχήν του Κ. Ζωγράφου το Σάββατον 29 Απριλίου αναχωρήσαντα εκ Πατρών υπεδέχθησαν εις τα όρια, εις χωρίον Γουργούμισα πλήθος λαού, ιερείς, δημοτικοί σύμβουλοι και πάρεδροι εκφωνούντες με όλον παραδειγματικόν ζήλον "Ζήτω το καύχημα των Καλαβρύτων και της Ελλάδος ο εθνικότατος Ζωγράφος.
«Οταν δε έφτασεν εις το Μεθόριο του δήμου τούτου υπεδέχθη υπό συσσωματομένον ούτως ειπείν τον Δήμον της Νωνάκριδος. Η δημοτική υπαλληλία και οι προκριτότεροι του δήμου τούτου διά την υποδοχήν του εθνικοτάτου πληρεξουσίου των, δεν ημποδίσθησαν ούτε από το εξάωρον απόστημα ούτε από τον σπάνιον της ημέρας ταύτης χειμώνα. Διάβροχα τα ιμάτια των προσύγραναν ενδομύχου αγαλλιάσεως και βαθυτάτης ευγνωμοσύνης δάκρυα.
«Ο αδιάκοπος πυροβολισμός εκ μέρους της συνοδείας του Κ. Ζωγράφου και των δημοτών της Νωνάκριδος, διεκόπη εις το σημείον της συναπαντήσεως των δύο τούτων σωμάτων και τούτου γενομένου ο Σ. Σολιώτης εγχείρισε προς τον εθνικόν άνδρα ψήφισμα ευγνωμοσύνης του δήμου. Κατόπιν προσεφέρθησαν εις τον κ. Ζωγράφον δύο σημαίαι, φέρουσαι, η μεν σταυρόν με την επιγραφήν "Εν τούτω νίκα" αριστερόθεν δεν του σταυρού, την Ελλάδαν»
 

Στον προεκλογικό αγώνα περιλαμβάνονταν και οι ξυλοδαρμοί. Μία άλλη περιγραφή της εποχής εκείνης από την Βοιωτία αναφέρει:

«Ο λαός ησθάνθη πλέον την αιχμήν της βίας εις την καρδίαν του. Ο δήμαρχος Χαιρωνείας το εσπέρας της 20ής τρέχοντος υπήγεν εις Δίστομον μετα πολλών δημοτικών υπαλλήνων και χωροφυλάκων, οίτινες παραδοθέντες εις μέθην εξεχύθησαν μέσης νυκτός εις τας αγυιάς, εβίασαν τας οικίας και απέσπασαν τους άνδρας από τας αγκάλας των γυναικών διά μαχαιρών και ξύλων».

Η κυβέρνηση άλλαξε τρεις φορές κατά την προεκλογική περίοδο. Μετά τον Ανδρέα Μεταξά, έγινε πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Κανάρης και στην συνέχεια ο "αγγλόφιλος" Μαυροκορδάτος, ο οποίος διεκδικούσε την εξουσία. Τότε ένας πολιτικός του αντίπαλος έκανε επανάσταση. Η προεκλογική «εξέγερση» ξέσπασε στην Ακαρνανία από τον Θεόδωρο Γρίβα, σύμμαχο του "γαλλόφιλου" Συρρακιώτη πολιτικού Ιωάννη Κωλέττη.
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος

Η αιτία; Διαβάστε το απόσπασμα της εποχής:
«Μέγας τρόμος και ταραχή συνάμα κατέλαβε όλας τας επαρχίας, αίτινες δεν δύνανται παρά να θεωρώσιν ως αυτουργόν των τοιούτων σκηνών το υπουργείον, όπερ προκαλεί διά των πράξεων του τον εμφύλιον πόλεμον. Δεν ήτο ποτέ πρέπον, ώστε αφ' ενός μεν ο Γρίβας να προσκαλείται εις Αθήνας και να αναχωρεί διά το μέρος του και αφ΄ ετέρου να παρακολουθείται βήμα προς βήμα με σωρεία στρατιωτών από τον άσπονδον εχθρόν του, τον Στρατόν.»

Αργότερα ξέσπασαν βίαια επεισόδια στην Μάνη ανάμεσα στους Μαυρομιχαλαίους και τους Τζανετάκηδες και στάλθηκε ο στρατηγός Τζαβέλας για να τα αντιμετωπίσει.

Για τις εκλογές που μιλάμε, ένας σημαντικός ιστορικός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και πολιτικός, διάδοχος του μεγάλου Κων. Παπαρρηγόπουλου, ο Παύλος Καρολίδης λέει:
«Της Κυβερνήσεως Μαυροκορδάτου έργον πρώτον και κύριον αι βουλευτικαί εκλογαί. Η εκλογική κίνησις καθ’ όλον το κράτος ήρξατο ευθύς μετά την συγκρότησιν της νέας κυβερνήσεως αι δε εκλογαί διενεργήθησαν επί δύο μήνας κατά διάφορα χρονικά διαστήματα εν διαφόροις επαρχίαις τελεσθείσαι.
Διενεργήθησαν δε εκλογάς δι ουκ ολίγων αθεμίτων εκ μέρους της Κυβερνήσεως επεμβάσεων και εν μέσω βιαιοτήτων κομματικών παθών. Των αθεμίτων επεμβάσεων υπεύθυνοι εθεωρούντο ιδίως ο υπουργός Εσωτερικών Ανδρέας Λιόντος και αυτός ο πρόεδρος Αλ. Μαυροκορδάτος. Αι κυβερνητικαί επεμβάσεις αύται ήνωσαν εναντίον της κυβερνήσεως Μαυροκορδάτου εν συμμαχία σιωπηλή τους Ναπίτας και τους Μοσχομαγκίτας». Και συνεχίζει: «Δεινή ηγέρθη νυν κραυγή εναντίον των υπό της Κυβερνήσεως πραχθεισών αθεμιτουργιών. Αυτός ο Μαυροκορδάτος διέπραξεν ουκ ολίγα σφάλματα εν ταις εκλογαίς αναιρούντα εν πολλοίς την περί αυτού τέως κρατούσαν φήμην ως ανδρός εμπείρου και συνετού περί τα πολιτικά και πολιτειακά πράγματα» (Βλ. Παύλου Καρολίφου «Προσθήκη στην Ιστορία του Ελλ. Έθνους» Κ. Παπαρρηγοπούλου, έκδοση 8η τομ. ΣΤ΄ σελ. 260-61 Εκδ. Οίκος Ελευθερουδάκη).
Οι βασικοί αντίπαλοι στις πρώτες βουλευτικές εκλογές ήταν δύο:

1. Το "αγγλικό κόμμα" με αρχηγό τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο που εξέφραζε τους Φαναριώτες.
2. Το "γαλλικό κόμμα" με αρχηγό τον Ιωάννη Κωλέττη που εξέφραζε τους δυτικοτραφείς διανοούμενους.

Υπήρχε και το "ρωσικό κόμμα", στο οποίο συμμετείχε και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης όσο ζούσε, αλλά σ’ εκείνες τις πρώτες εκλογές με αρχηγό τον
Κ. Οικονόμου δεν είχε προοπτική εξουσίας. Οι "Ρωσόφιλοι" εξέφραζαν του πιστούς Ορθόδοξους και τους ξενόφοβους.

Κάποτε τελείωσαν οι εκλογές.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ο Συρρακιώτης πολιτικός
Ιωάννης Κωλέτης, αρχηγός του "Γαλλικού Κόμματος", να γίνει ο πρώτος κοινοβουλευτικός πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Αδέσμευτος Τύπος"

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Εντός του Μαϊου η προμελέτη για την χωροθέτηση του Χ.Υ.Τ.Υ.

Χ.Υ.Τ.Α.   ή  και   Χ.Υ.Τ.Υ.;
Μέσα στο Μάιο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την προέγκριση χωροθέτησης του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ήπειρο. Το προηγούμενο διάστημα και τώρα συνεχίζεται η αποστολή των γνωμοδοτήσεων αρμοδίων υπηρεσιών για την καταλληλότητα των εννέα από τις δέκα προτεινόμενες θέσεις, πλην Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων.Θα ακολουθήσει η έγκριση της από το υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς και οι γνωμοδοτήσεις από συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης.
Για τις εννέα υποψήφιες θέσεις (πλην της ΒΙ.ΠΕ που δεν απαιτείται στην παρούσα φάση) ζητήθηκε η έκφραση καταρχήν γνωμοδότησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Δασαρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Εφορείες Αρχαιοτήτων) ως προς το επιτρεπτό της χωροθέτησης έργων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων. Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, για τις υποψήφιες θέσεις που δεν θα υπάρξει αρνητική γνωμοδότηση των υπηρεσιών, θα ακολουθήσει συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξή τους, στο πλαίσιο της εκπόνησης της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(Π.Π.Ε.).Οι δέκα προτεινόμενες θέσεις βρίσκονται σε επτά περιοχές και σε τέσσερις δήμους, εκ των οποίων οι τρεις στο νομό Ιωαννίνων, Δωδώνης, Ιωαννιτών και Ζίτσας και στο δήμο Ζηρού του νομού Πρέβεζας. Οι τρεις θέσεις στο νέο δήμο Ιωαννιτών προέκυψαν εκ των υστέρων.
Η χωροθέτηση αφορά κυρίως το εργοστάσιο, αλλά με πρόβλεψη και για δημιουργία ΧΥΤΥ και αναμένεται να μετατραπούν σε ΧΥΤΥ οι ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και Βλαχέρνας, ενώ ο ΧΥΤΑ Ελληνικού έχει εξαιρεθεί, μένει να αποδειχτεί και στην πράξη η εξαίρεση, δεδομένου ότι υπάρχουν αντιδράσεις και δηλώσεις περί του αντιθέτου...

Πηγή: ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Εκδρομή του Συνδέσμου Συρρακιωτών Πρέβεζας στο Ναύπλιο και τα Καλάβρυτα

Ο Σύνδεσμος Συρρακιωτών Πρέβεζας διοργανώνει διήμερη εκδρομή σε Ναύπλιο – Καλάβρυτα στις 7 – 8 Μαίου με διανυκτέρευση στο Ναύπλιο.
Η τιμή συμμετοχής είναι 60 € και στην τιμή περιλαμβάνονται η μετακίνηση και δίκλινο δωμάτιο με πρωϊνό.
Δηλώσεις συμμετοχής ως τις 
30 Απριλίου κάθε Παρασκευή 7.00-9.00 μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου και στα τηλέφωνα:
Ευαγγέλου Ιωάννης   6974564987
Τσουμελέκας Δημήτρης   6947311410

Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Και βλάχος ο Μ. Αλέξανδρος, σύμφωνα με βιβλίο ιστορίας στα Σκόπια (!!!)

Το άγαλμα του Μεγάλου Έλληνα στρατηλάτη στη Θεσ/νίκη
Με διαστρεβλώσεις, παραποιήσεις ή, στην καλύτερη περίπτωση, υπεραπλουστεύσεις, ο σκοπιανός προπαγανδιστικός μηχανισμός επιχειρεί να ιδιοποιηθεί την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Επίσης, η ταυτότητα της ελληνοβλαχικής μειονότητας στην γειτονική χώρα δεν θα μπορούσε, ως ένα βαθμό, να παραμείνει ανέγγιχτη, δεδομένου ότι είναι η πιο λησμονημένη από όλες.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Vest, με τους ανωτέρω τίτλους, στο βιβλίο ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού της ΠΓΔΜ αναφέρεται ότι οι σημερινοί Βλάχοι κατάγονται από τους αρχαίους Μακεδόνες (είναι υπολείμματα των αρχαίων Μακεδόνων). Στο κεφάλαιο του βιβλίου που αναφέρεται στη «“Μακεδονία” στις αρχές του μεσαίωνα», οι συγγραφείς του συγκεκριμένου βιβλίου, διδάκτορες καθηγητές κ.κ. Μίλαν Μπόσκοσκι, Γιόρνταν Ιλίοσκι και Νέμπι Ντερβίσι, σημειώνουν ότι περί τα τέλη του 6ου και στις αρχές του 7ου αιώνα η “Μακεδονία”, με εξαίρεση τη Θεσ/νίκη (σ.σ. στο κείμενο αναφέρεται ως “Σόλουν”) κατοικείτο από Σλάβους.
«Οι Σλάβοι στη “Μακεδονία” συνάντησαν τους αρχαίους Μακεδόνες. Αρχικά οι σχέσεις τους ήταν πολύ κακές, αλλά σταδιακά βελτιώνονταν. Οι Μακεδόνες ήσαν Χριστιανοί, ενώ το επίπεδο πολιτισμού τους ήταν υψηλότερο. Οι Σλάβοι αποδέχθηκαν τον όρο Μακεδονία ως όνομα της νέας πατρίδας τους και άρχισαν να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες. Οι ιθαγενείς Μακεδόνες υιοθέτησαν τη σλαβική γλώσσα, ενώ αργότερα και τη σλαβική γραφή. Υπολείμματα των αρχαίων Μακεδόνων είναι οι Βλάχοι», αναφέρεται, σύμφωνα με την εφημερίδα, στο εν λόγω βιβλίο ιστορίας.
Ο δρ κ. Μίλαν Μπόσκοσκι, συγγραφέας του βιβλίου και καθηγητής του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας της ΠΓΔΜ, προστίθεται στο δημοσίευμα, δηλώνει ότι η θέση που προβάλλεται στο βιβλίο αιτιολογείται πλήρως επιστημονικά.

«Δεν υπάρχουν αμφιβολίες πως οι σημερινοί Βλάχοι είναι απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων. Δεν μπορεί να λεχθεί ότι ο Αλέξανδρος ο Μακεδών ήταν Βλάχος, αλλά οι υιοί του, όλοι οι απόγονοί του, ήσαν Βλάχοι. Οι Βλάχοι μεταξύ τους αυτοαποκαλούνται Αρομάντσι. Ο όρος Βλάχος είναι σλαβικός και επινοήθηκε από τους Σλάβους γύρω από τον 7ο ή 8ο αιώνα. Ο Αλέξανδρος ο Μακεδών ήταν Μακεδόνας», δηλώνει στην ε/φ ο κ. Μπόσκοσκι.
Ο κ. Ντίμο Ντίμτσεβ, Πρόεδρος της Ένωσης για τον πολιτισμό των Βλάχων στην ΠΓΔΜ, συνεχίζει το δημοσίευμα, γνωρίζει ότι ο Αλέξανδρος ο Μακεδών είναι πρόγονος των Βλάχων.
«Εμείς οι Βλάχοι θεωρούμε ότι είμαστε απευθείας απόγονοι του Αλεξάνδρου του Μακεδόνα. Δυστυχώς, όμως, δεν μιλούσε τη βλάχικη γλώσσα και δεν ήταν Βλάχος. Είναι σαν να λέμε ότι οι σημερινοί Μακεδόνες Μωαμεθανοί είναι απευθείας απόγονοι του Μωάμεθ. Είναι απλώς Μωαμεθανοί», διευκρινίζει στην ε/φ ο κ. Ντίμτσεβ, ισχυριζόμενος ότι κάθε τέταρτος “Μακεδόνας” έχει βλάχικη καταγωγή, ενώ στην Ελλάδα ζουν 2,5 εκατομ. Βλάχοι.

Και από την ένωση των Βλάχων «ΜΑΝΤΡΑ», αναφέρει το δημοσίευμα, δηλώνουν ότι τους είναι γνωστή η επιστημονική θέση πως είναι απευθείας απόγονοι του Αλεξάνδρου του Μακεδόνα.«Η μητέρα του Αλέξανδρου καταγόταν από τα Γιάννενα, όπου κατοικούσαν μόνον Βλάχοι. Είμαστε αρχαίοι Μακεδόνες, αλλά αυτό δεν είναι ευρύτερα γνωστό, διότι δεν έχουμε πολλούς θεσμούς και άτομα που θα διαδώσουν αυτή την επιστημονική θέση», δηλώνουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, από την προαναφερόμενη ένωση.

Το συγκεκριμένο βιβλίο ιστορίας, καταλήγει το δημοσίευμα, έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας της ΠΓΔΜ το 2005. Πέρυσι εκτυπώθηκε η τέταρτη έκδοσή του. Το Υπουργείο Παιδείας της ΠΓΔΜ, εχθές, απέφυγε να σχολιάσει την επιστημονική θέση που παρατίθεται στο βιβλίο.

Ευτυχώς, υπάρχουν και σοβαροί επιστήμονες στα Σκόπια, οι οποίοι εξηγούν με νηφαλιότητα και επιμονή στους συμπατριώτες τους ότι αποτελούν Σλαβικό έθνος και η μανία για ιδιοποίηση του ονόματος της Μακεδονίας στερείται επιστημονικής βάσης.

Πηγή: Βλαχόφωνοι Έλληνες

Μεγάλο ποσοστό πληρότητας δωματίων στα Τζουμέρκα!!!


Άγγιξε την πληρότητα σε τουρίστες το Συρράκο. Πολύς ήταν ο κόσμος που επισκέφτηκε και διέμεινε στο Συρράκο τις Άγιες ημέρες του Πάσχα. Οι ξενώνες άγγιξαν την πληρότητα σε ποσοστό 90% (με εξαίρεση πολύ λίγων ακυρώσεων δωματίων). Κόσμος απ΄ όλες τις περιοχές της Ελλάδος επισκέφτηκε το Συρράκο. 
Ο παραδοσιακός ξενώνας "Κάσα κάλντα" στο Συρράκο
Πολλοί ήταν και αυτοί που επισκέφτηκαν το χωριό μας, χωρίς να διαμένουν σε αυτό. Πολύς ο κόσμος και στα υπόλοιπα Τζουμέρκα. Πράμαντα και Γέφυρα Πλάκας που έσφυζαν κι αυτά από τουρίστες.
Σε αντίθεση πάντως με τα Ζαγοροχώρια, που εκεί η πληρότητα έφτασε το 50-55 % σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου Ζαγορίου κου Γαβριήλ Παπαναστασίου. Φαίνεται ότι η γενικότερη οικονομική κρίση επηρέασε πολύ περισσότερο τα Ζαγόρια αλλά και το Μέτσοβο, που και αυτό κυμάνθηκε σε χαμηλό ποσοστό πληρότητας  δωματίων.
Το σίγουρο είναι πως πλέον ο κόσμος  επηρεασμένος σαφώς απ’ την οικονομική κρίση, έχει περιορίσει τις ημέρες των διακοπών του. Κι ενώ παλιά οι κρατήσεις δωματίων γινόντουσαν έως και την Κυριακή του Θωμά, με τον κόσμο να εναλλάσσεται, φέτος τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για τους επαγγελματίες του χώρου αυτού.

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

Ζωής Αντίλαλοι...!!!

Πλησίασε τον τόπο της καταγωγής σου, για να γνωρίσεις τον εαυτό σου.
Πλησίασε τις ρίζες σου, για να απομακρύνεις την μοναξιά που πυργώθηκε μέσα σου, ζώντας σε μια παραπαίουσα, χωρίς οράματα και προσανατολισμό κοινωνία.
Πλησίασε τις ρίζες σου, για να πάρεις δύναμη και κουράγιο ν’ αντιμετωπίσεις την αβεβαιότητα και τη ρευστότητα της εποχής μας.
Πλησίασε αυτούς που σε αγαπούν, σε υπολογίζουν και θα αποκτήσεις και πάλι ταυτότητα, αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία. Σκηνοθέτησε το Είναι σου στον τόπο των προγόνων σου και υποκλίσου στα απομεινάρια του μόχθου τους.
Θυμήσου αυτούς που έφυγαν, αυτούς που οι δυσχέρειες της ζωής δεν τους επέτρεψαν να ζήσουν…
Πλησίασε το κοιμητήρι. Ψιθύρισε τα ονόματά τους και σίγουρα θα νιώσεις μια γλυκιά μελαγχολία και μια ιδιάζουσα συγκίνηση.
Πλησίασε τα μονοπάτια που είναι ακόμα διαβατά. Εκεί θα συναντήσεις αυτούς που οριστικά έφυγαν να πορεύονται βιαστικά, για να προλάβουν τη ζωή, πριν πέσει ο ήλιος κι απλωθεί το μούχρωμα.
Πλησίασε, περισσότερο εσύ που βίωσες την ανείπωτη στέρηση μιας δύσκολης εποχής, τον τόπο του παιχνιδιού και θα αφουγκραστείς το κλάμα του μικρού γείτονά σου, όταν του άρπαζες το ψωμί με την ζάχαρη και έτρεχες ξυπόλητος να κρυφτείς στον αχυρώνα, για να μην σε βλέπουν, όταν το έτρωγες, με πολλή βουλιμία.
Ανηφόρισε στις ραχούλες στα διάσελα, στις κορφές και νιώσε την γαλήνη και την ψυχική πληρότητα, που μόνο το μεγαλείο της φύσης δαψιλώς προσφέρει, ξορκίζοντας το άρρητο, το ανερμήνευτο.
Πλησίασε τη φύτρα σου, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να πλησιάσεις τους άλλους, να αγαπήσεις και να αγαπηθείς.
Πλησίασε με οποιονδήποτε τρόπο τον μόχθο του πατέρα σου, την αγάπη και λαχτάρα της μάνας σου, που είναι ριζωμένα βαθιά στα άγονα, ξερικά χώματα του χωριού σου, και στήσε με τις αναμνήσεις σου απέρριτο μνημείο ευγνωμοσύνης.
«Ώ που με φέρεις μάγισσα και πλάνα φαντασία…..» Κ.ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
Πλησίασε τις μοναδικές ανυπέρβλητες ομορφιές του χωριού σου.
Σίγουρα θα εφοδιαστείς με αισιοδοξία και πίστη για ζωή.
Σίγουρα θα αποκτήσεις αυτογνωσία και σταθερότητα στη συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία μας.
Το περήφανο χωριό μας, μας θέλει και μας περιμένει όλους.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Το μαρτύριο της Σταύρωσης!!!

Μετά την εξαγγελία από τη ρωμαϊκή αρχή της διοικητικής ή δικαστικής απόφασης για σταύρωση, που γινόταν με διαταγή («ibis in crucem») που απευθυνόταν προς τον κατηγορούμενο, ακολουθούσε η μαστίγωση πριν από τη σταύρωση (verberatio, flagellatio). Η μαστίγωση ή φραγγέλωση εφαρμοζόταν από τους Ρωμαίους σαν αυτοτελής ποινή, σαν ανακριτικό μέσο για εκβιασμό απάντησης ή ομολογίας και σαν αιματηρή εισαγωγή στη σταύρωση. Σαν προοίμιο της φρικτής τραγωδίας καθιερώθηκε από τον Πόρκιο Νόμο (lex Porcia).

Ο καταδικασμένος ξεγυμνωνόταν και μαστιγωνόταν δεμένος σε χαμηλή στήλη ή σε πάσσαλο ή στο δοκό (patibulum). Η μαστίγωση γινόταν συνήθως από δούλους, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν συνήθως σαν εκτελεστικά όργανα της σταύρωσης κάτω από τη εποπτεία ενός ραβδούχου σαν δημίου. Η φραγγέλωση ήταν σκληρή και επώδυνη. Με τα πρώτα κιόλας πλήγματα η ράχη κοκκίνιζε από το αίμα που ανάβλυζε από τις σάρκες. Η διατάραξη που επερχόταν στην κυκλοφορία του αίματος και την ισορροπία του οργανισμού, η δοκιμασία της καρδιάς και του νευρικού συστήματος ήταν τόσο μεγάλη, ώστε πολλές φορές ο καταδικασμένος υπέκυπτε στη μαστίγωση.

Μετά τη μαστίγωση ακολουθούσε πορεία διαπόμπευσης. Οδηγούσαν τον κατάδικο στον τόπο της εκτέλεσης μέσα από τους δρόμους της πόλης υπό συνεχή και πάλι μαστιγώματα και κτυπήματα της πληγωμένης του πλάτης με αιχμηρές ράβδους. Κάτω από τα χλευαστικά σχόλια του όχλου, έφερε ο ίδιος είτε ολόκληρο το σταυρό, είτε το οριζόντιο σκέλος του , στο οποίο ήταν δεμένα τα χέρια του.

Από τον τράχηλο του κατάδικου ήταν κρεμασμένη κι έπεφτε στο στήθος του η επιγραφή (δελτίο, σανίδα, αιτία, τίτλος, titulus), που ανέγραφε το έγκλημά του, για προφύλαξη ή προειδοποίηση των θεατών από τις συνέπειες παρόμοιου εγκλήματος.

Όταν η αποτροπιαστική πομπή έφτανε στον τόπο της σταύρωσης, είχε ήδη στηθεί το ικρίωμα, σπανιότερα μπηγόταν εκείνη την ώρα στο έδαφος το κάθετο ξύλο, που αποτελείτο είτε από ακατέργαστο κορμό δένδρου, είτε από κατεργασμένο (ιστός). Στη συνέχεια ανύψωναν το θύμα μαζί με το patibulum πάνω στο κάθετο ξύλο με τη βοήθεια σχοινιών, σταθεροποιούσαν τα δύο ξύλα και κάρφωναν τα χέρια και τα πόδια του (καθήλωση ή προσήλωση). Για να αποφύγουν το ενδεχόμενο της απόσχισης των καθηλωμένων άκρων, λόγω των σπασμών του σώματος από τους πόνους, μερικές φορές τα έδεναν και με σχοινιά. Για τον ίδιο λόγο παρέστη ανάγκη να σφηνώσουν μικρό πάσσαλο (cornu, κέρας, sedile, σκαλμός, πήγμα) στη μέση του κάθετου ξύλου, μεταξύ των μηρών του σταυρωμένου, για να μπορεί αυτός να στηρίζεται, ιππεύοντας πάνω στο στήριγμα αυτό. Το υποπόδιο (suppedaneum), στο οποίο υποτίθεται ότι καρφώνονταν τα πόδια, είναι μεταγενέστερη επινόηση αυτών που απεικονίζουν τη σταύρωση, που οφειλόταν στο ότι, επειδή το sedile δεν μπορούσε να ζωγραφιστεί, κάτι έπρεπε να φαίνεται ότι στηρίζει το σώμα. Η εικονογραφία λοιπόν δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα.

Οι πόνοι του σταυρού ήταν φοβεροί. Η βεβιασμένη και μόνο στάση του σώματος, χωρίς τη δυνατότητα αλλαγής θέσης, συνεπαγόταν φρικτούς πόνους. Η ματωμένη και, από τις πληγές που προκάλεσε η μαστίγωση, ανοιχτή πλάτη, τα διάτρητα σε έκταση άκρα, η στενοχώρια των σπλάγχνων, η εναλλαγή φλόγωσης και κρύας εφίδρωσης, οι σπασμοί της ακινησίας, η ανωμαλία της κυκλοφορίας του αίματος επέτειναν τη δριμύτητα των πόνων. Τα καρφωμένα άκρα ήταν πιο ευαίσθητα, γιατί έφεραν το βάρος όλου του σώματος, το οποίο είχε συσπάσεις από το φρικτό πόνο.
Ακολουθούσαν καρδιολογικές επιπλοκές. Ο ισχυρός πυρετός που εισέβαλλε και η δίψα που κατάκαιγε επαύξανε την οδύνη. Το σώμα μελάνιαζε, τα νεύρα και οι μύες εξείχαν συσπασμένοι, οι φλέβες διογκώνονταν τα μάτια φλογισμένα πρόβαλλαν εξογκωμένα. Συμφορήσεις του εγκεφάλου, των πνευμόνων και της καρδιάς διαδέχονταν η μία την άλλη. Τα σκέλη, μετά τους σπασμούς, τα καταλάμβανε ακαμψία, λόγω της αφύσικης θέσης του σώματος, η δύσπνοια μαρτυρούσε επιθανάτιο άγχος κι όμως ο θάνατος, ιδίως σε ισχυρές κράσεις, δεν ερχόταν γρήγορα.

Στις περιπτώσεις αυτές ο θάνατος επισπευδόταν με τη σκελοκοπία (crurifragium), δηλαδή με θλάση των κνημών ή με πλήγματα κάτω από τις μασχάλες ή με διάτρηση του στήθους ή της πλευράς του σταυρωμένου με το δόρυ ή με στραγγαλισμό με τη χρήση σχοινιού ή με το κάψιμό του μαζί με το σταυρό. Αλλιώς ήταν δυνατό να παρατείνεται η ζωή για δυο και τρεις μέρες, παράταση που επέτεινε τη σκληρότητα της ποινής. Η κύρια αιτία επέλευσης του θανάτου ήταν η παρά φύση θέση του σώματος, η εξαιτίας αυτής διαταραχή της κυκλοφορίας του αίματος, οι τρομεροί πόνοι στο κεφάλι, η εξασθένηση της καρδιάς και τέλος η ακαμψία των σκελών.

Ο ρωμαϊκός νόμος «De bonis damnatotum» εκχωρούσε στο δήμιο και στους εκτελεστές της σταύρωσης τα ρούχα του σταυρωμένου. Η ταφή απαγορευόταν για τους σταυρωμένους. Την παρείχαν μόνο στους έντιμους ανθρώπους. Οι σταυρωμένοι έμεναν κρεμασμένοι μέχρι να αποσυντεθούν και πολλές φορές γίνονταν βορά των ορνέων. Για να εμποδίζονται οι συγγενείς στην προσπάθειά τους να παρατείνουν τη ζωή του θύματος, με την ελπίδα της απονομής χάρης και της αποδέσμευσης από το σταυρό, ενώ ακόμα ο κατάδικος ήταν ζωντανός, υπήρχε φρουρά στρατιωτών για τη φύλαξή του. Στην Παλαιστίνη επέτρεψαν την αποκαθήλωση του Ιησού από σεβασμό στην τοπική γιορτή των Ιουδαίων και στην ειδική σχετική διάταξη του νόμου τους (Δευτερονόμιο 12:13, Ιώσηπος ΙΙΙ, 4,5,2), σύμφωνα με την πολιτική της Ρώμης απέναντι στους υποτελείς λαούς.

Πηγή: 24 γράμματα

Ο Σύνδεσμος Συρρακιωτών Ιωαννίνων εκδράμει στις Δαλματικές Ακτές.

Ο Σύνδεσμος Συρρακιωτών Ιωαννίνων, διοργανώνει εκδρομή στις Δαλματικές Ακτές.
Αναχώρηση Τετάρτη 27 Απριλίου, επιστροφή Κυριακή 1 Μαϊου 2011.
Πρώτη διανυκτέρευση στα Τίρανα (Αλβανία) δεύτερη και Τρίτη Ντουμπρόβνικ (Κροατία) και τέταρτη Μπούντβα (Μαυροβούνιο).
Δηλώσεις συμμετοχής με προκαταβολή 150 € στον πρόεδρο του Συνδέσμου κο Παναγιώτη Γκίζα στο τηλ. 6973438893.
Τιμή κατ’ άτομο 320 €, περιλαμβάνεται ημιδιατροφή και ξεναγός καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής.
Απαραίτητη ταυτότητα νέου τύπου ή διαβατήριο.

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Φιέστα ανόδου απ' τον Α.Ο. Συρράκου στις 7 Μαϊου

Το Σάββατο 7 Μαϊου και ώρα 5 το απόγευμα, στο γήπεδο της Ανατολής, θα διεξαχθεί ο τελευταίος αγώνας της ομάδας του Α.Ο. Συρράκου. Εκεί, σε εντελώς τυπική διαδικασία, θα επικυρωθεί και η άνοδος της ομάδας στην Β΄ Τοπική Ερασιτεχνική Κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος των Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου.
Η ομάδα του Συρράκου στον προτελευταίο αγώνα της 25ης αγωνιστικής, νίκησε την ομάδα του Πύρρου Βοτονοσίου με σκορ 0-1, και έτσι  ισοβαθμεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με την ομάδα του Α.Ο. Βαρυάδων (μειονεκτεί στην διαφορά τερμάτων).
Ωστόσο, στα τελευταία ματς που διεξάγονται την ίδια ώρα, η ομάδα του Συρράκου αντιμετωπίζει την υποδεέστερη ομάδα την Λάκκας Σουλίου, πάντα φυσικά με την επιδίωξη της νίκης , ενώ η ομάδα των Βαρυάδων αντιμετωπίζει εκτός έδρας την δυνατή ομάδα της Αετορράχης που βρίσκεται στην πέμπτη θέση της κατάταξης. Ως εκ τούτου σε πιθανό στραβοπάτημα των Βαρυάδων, το Συρράκο κατοχυρώνει την πρώτη θέση της τελικής κατάταξης της βαθμολογίας.
Στην μεγαλύτερη κατηγορία προβιβάζονται και οι δυο ομάδες που ισοβαθμούν, μαζί με την ομάδα του Θεριακησίου.
Ελπίζουμε ότι στην γιορτή αυτή της ομάδας μας, θα παρευρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Συρρακιώτες αλλά και φίλοι της ομάδας.
Ελπίζουμε να έχουμε και φωτορεπορτάζ απ’ την φιέστα ανόδου στις 7 Μαίου

"Συρράκο: Πέτρα και μνήμη και φώς". Μια καταπληκτική έκθεση φωτογραφίας από την "Μέθεξις"

Η Πολιτιστική Κίνηση «Μέθεξις» σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων και το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, διοργανώνει έκθεση φωτογραφίας   με τίτλο «ΣΥΡΡΑΚΟ: ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΦΩΣ»,
από 23 ως 31 Μαΐου 2011, στο Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων.
Εγκαίνια και εκδήλωση, Δευτέρα 23 Μαΐου, 8.00 μμ, είσοδος ελεύθερη.
Συρράκο και κλαρίνο. Μια σχέση λατρείας για τους Συρρακιώτες
Η έκθεση που αποτελείται από 45 φωτογραφικούς πίνακες μεγάλων διαστάσεων, έχει παρουσιαστεί στο Συρράκο και το Δήμο Περιστερίου Αττικής, ενώ προγραμματίζεται να γίνει το ίδιο και στην Πρέβεζα. 
Η πρόσκληση της έκθεσης
Για την «Μέθεξις» στη συγκεκριμένη εκδήλωση συναντώνται αφιλοκερδώς και καταθέτουν την άποψή τους μέλη της καταγόμενα από το Συρράκο ή φίλοι του που έζησαν στις πόλεις της Ηπείρου με τον μεγαλύτερο αριθμό συρρακιωτών μετά την σταδιακή ερήμωσή του τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτοί είναι οι: Βαγγέλης Γιωτόπουλος (Πρέβεζα), Δημήτρης Γκαρτζονίκας (Γιάννινα), Χρήστος Κατσάνος (Άρτα) και Ηλίας Γκαρτζονίκας (Γιάννινα).

ΜΕΘΕΞΙΣ:
Στην αρχαία ελληνική γλώσσα, σημαίνει μετέχω
Στα Νεοελληνικά: ψυχική συνάντηση, επαφή και επικοινωνία.
Στη φιλοσοφία: Προς δήλωσιν της δημιουργού τούτης ενέργειας των Ιδεών επί των αισθητών χρησιμοποιεί ο Πλάτων τον όρο …Μέθεξις
Video σχετικά με την έκθεση φωτογραφίας που πραγματοποιήθηκε στο Συρράκο μπορείτε να δείτε στο:

Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Συρράκο – Καλαρρύτες – Κηπίνα. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Ιωαννίνων στα Τζουμέρκα.

Ο Χρούσιας τελείωσε.... Με φόντο το Συρράκο και οδεύοντας προς Καλαρρύτες!!!
Παρά τον σφοδρό άνεμο που έπνεε σε όλη την Ήπειρο την Κυριακή 17 Απριλίου ο Ορειβατικός Σύλλογος Ιωαννίνων, πραγματοποίησε την ορειβατική του περιήγηση στα χωριά μας.
Η πορεία ξεκίνησε απ’ το Συρράκο με παρόντες περί τους εξήντα ορειβάτες και μέσω του Χρούσια έφτασε στους Καλαρρύτες. Κατόπιν πάλι με πεζοπορία κατέληξαν στον συνοικισμό της Κηπίνας επισκεπτόμενοι και την Ιερά Μονή Κηπίνας.
Η πορεία είναι από τις εύκολες, διάρκειας 5 ωρών περίπου, (Α΄ κατηγορίας) και ενδείκνυται και για αρχάριους ορειβάτες. Το σίγουρο είναι πως η κακοκαιρία και το κρύο, απέτρεψε περισσότερους ορειβάτες να ακολουθήσουν την αποστολή.
Αρχηγός της πορείας ήταν ο Καλαρρυτιώτης κος Κώστας Μπαρμπούτης, και υπαρχηγός ο κος Γιώργος Μακρίδης.
Διάλλεμα για φωτογραφίες στους Καλαρρύτες

Ευχαριστούμε τον Ορειβατικό Σύλλογο Ιωαννίνων για τις φωτογραφίες που μας έστειλε.

Ξεσηκωμός και πάλι για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ!


Καθηγητής του Ε.Μ.Π. διαπιστώνει κακοτεχνίες στην κατασκευή του


Για κακοτεχνίες στην κατασκευή του ΧΥΤΑ Ελληνικού κάνει λόγο πόρισμα του Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ιωάννη Κουμαντάκη, που έχει στα χέρια της, όπως υποστηρίζει, η Δημοτική Αρχή Βορείων Τζουμέρκων.Με βάση αυτό το πόρισμα θα ξεκινήσει αγώνα για να μην αρχίσει ούτε καν η δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ. «Έχει γίνει σειρά τεχνικών έργων που δείχνουν, ότι η λειτουργία του ΧΥΤΑ, αν ξεκινήσει τώρα δεν θα είναι αυτή που πρέπει» είπε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων κ. Γιάννης Σεντελές.
Η ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Παράλληλα, χθες έγινε Γενική Συνέλευση στο Ελληνικό για το θέμα του ΧΥΤΑ. Αποφασίστηκε ανασύσταση της Επιτροπής Αγώνα, που πλέον μετονομάζεται σε «Επιτροπή Αγώνα κατά του ΧΥΤΑ και του ΧΥΤΥ». Στην Επιτροπή θα μετέχουν ο Αντιδήμαρχος για την περιοχή των Κατσανοχωρίων και οι Δημ. Σύμβουλοι που εκλέγονται στο Ελληνικό, καθώς και εκπρόσωποι Φορέων της περιοχής. Η Συνέλευση αποφάσισε ακόμη να ζητήσει να έρθει το θέμα του ΧΥΤΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο και Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, ενώ αποφασίστηκε συνέχιση του δικαστικού αγώνα, παρά την πρόσφατη ακύρωση των ασφαλιστικών μέτρων από ΣτΕ.

ΠΗΓΗ : Πρωϊνός Λόγος

Αίτηση του Συνδέσμου Συρρακιωτών Ιωαννίνων προς Δ.Ε. κληροδοτήματος "Σπ. Μπαλτατζή"

Αίτηση προς την διαχειριστική επιτροπή κληροδοτήματος "Σπ. Μπαλτατζή" μέσω του Δημάρχου Βορείων Τζουμέρκων, απέστειλε ο Σύνδεσμος Συρρακιωτών Ιωαννίνων, με θέμα την παραχώρηση χρήσης του κτηρίου του κληροδοτήματος.
Για να σας πληροφορήσουμε για την ιστορία, στο κτήριο αυτό που ενοικιάζονταν από την πρώην Κοινότητα Συρράκου με χρήματα του κληροδοτήματος, στεγάζονταν εκτός της διαχειριστικής αρχής του κληροδοτήματος, το προσωπικό της Κοινότητας και το ΚΕΠ Συρράκου.
Στην παρούσα φάση, στο κτίριο εξακολουθεί να βρίσκεται η Υπηρεσία του ΚΕΠ του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων πλέον, αλλά και άλλες υπηρεσίες του Δήμου.


ΑΙΤΗΣΗ Συνδέσμου Συρρακιωτών Ιωαννίνων
ΠΡΟΣ: Διαχειριστική επιτροπή Κληροδοτήματος Σπυρίδωνα Μπαλτατζή
            (δια του Δημάρχου Βορείων Τζουμέρκων)

ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση χρήσης κτηρίου κληροδοτήματος Σπ. Μπαλτατζή.

Ο Σύνδεσμός μας δραστηριοποιείται στα Ιωάννινα και σκοπό έχει την προβολή της ιστορίας, των ηθών και εθίμων του χωριού μας καθώς και τη σύσφιξη των  σχέσεων ανάμεσα στους Συρρακιώτες και με τον τόπο καταγωγής τους. Γι αυτό διατηρεί αίθουσα με παραδοσιακές στολές και τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών χορών. Έτσι, αποτελεί συνδετικό κρίκο των εν Ιωαννίνοις Συρρακιωτών με το χωριό τους, το Συρράκο.
Λόγω των οικονομικών δυσχερειών της εποχής αλλά και της φύσης του Συνδέσμου μας, αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στα ετήσια μισθώματα ενοικίασης κατάλληλου χώρου στέγασης και δραστηριότητας και γι αυτό επιθυμούμε τη χρήση του κτιρίου που μισθώνει το κληροδότημα Σπυρίδωνα Μπαλτατζή στα Ιωάννινα και στην περιοχή «Βρυσούλα» όπου ζούνε πολλοί Συρρακιώτες, μέλη του Συνδέσμου μας. Εξ άλλου το αίτημά μας κρίνεται δίκαιο και λόγω του ότι το κληροδότημα είναι Συρρακιώτη δωρητή.

Συννημένα: 234 υπογραφές Συρρακιωτών

Με τιμή
Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος
Γκίζας Παναγιώτης

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Η "Κάθοδος και άνοδος των κτηνοτρόφων του Συρράκου"


Ο Σύνδεσμος Συρρακιωτών Πρέβεζας και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πρέβεζας, πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία, την πρώτη παρουσίαση του ντοκιμαντέρ της (πρώην) Κοινότητας Συρράκου με θέμα «Κάθοδος και άνοδος των κτηνοτρόφων του Συρράκου».

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που ανέθεσε η πρώην Κοινότητα Συρράκου και σκηνοθέτησε και επιμελήθηκε ο Γιάννης Νικολαΐδης. Στη δημιουργία του συνέβαλλαν οι Σύνδεσμοι Συρρακιωτών και απλοί Συρρακιώτες που με μεγάλες προσπάθειες συνέβαλαν στην καταγραφή των στοιχείων για τη μετακίνηση του μεγάλου κτηνοτροφικού δυναμικού των Συρρακιωτών από το Συρράκο στις πεδιάδες του κάμπου και αντίστροφα πριν από αρκετές δεκαετίες.

 Η παρουσίαση έγινε την Κυριακή, 17 Απριλίου στις οχτώ το βράδυ στην αίθουσα «Όαση» του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Πρέβεζας.

Δημοπρατήθηκαν "αδιάθετα" βοσκοτόπια στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Στην έδρα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων την Πράμαντα στις 7 Απριλίου,  δημοπρατήθηκαν τα "αδιάθετα βοσκοτόπια" κυρίως του Συρράκου και Βαθυπέδου. Αδιάθετα είναι αυτά για τα οποία δεν είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον .
Έτσι συνεδριάζοντας η οικονομική Επιτροπή (πέντε παρόντες – δύο απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι) και παρόντος του Δημάρχου κου Γιάννη Σεντελέ, αφού μελέτησε τις όποιες προσφορές δημοπράτησης αποφάσισε και κατακύρωσε τους κάτωθι πλειοδότες:
Ο γιός του αρχιτσέλιγκα του Συρράκου Τόλη Ψόχιου, Ηλίας
Κατακυρώνει ομόφωνα την δημοπρασία για την ενοικίαση του πρώτου βοσκότοπου της Δημοτικής Ενότητας Συρράκου ονόματι «Τσάρκος» στον πλειοδότη Παπαηλία Χρήστο με υψηλότερη τιμή προσφοράς το ποσό των 3.550€ ετησίως.

Κατακυρώνει ομόφωνα την δημοπρασία για την ενοικίαση του δεύτερου βοσκότοπου της Δημοτικής Ενότητας Συρράκου ονόματι «Μπλιάρος» στον πλειοδότη Κωστούλα Χρήστο με υψηλότερη τιμή προσφοράς το ποσό των 4.250 € ετησίως.

Κατακυρώνει ομόφωνα την δημοπρασία για την ενοικίαση του τρίτου βοσκότοπου της Δημοτικής Ενότητας Συρράκου ονόματι «Τσουκαρέλα - Κόρμπο» στον πλειοδότη Μπακαγιάννη Σωτήριο με υψηλότερη τιμή προσφοράς το ποσό των 1.200 € ετησίως.

Κατακυρώνει ομόφωνα την δημοπρασία για την ενοικίαση του τέταρτου βοσκότοπου της Δημοτικής Ενότητας Συρράκου ονόματι «Πλάκα - Κετρόνα» στον πλειοδότη Μπακαγιάννη Σωτήριο με υψηλότερη τιμή προσφοράς το ποσό των 800 € ετησίως.

Κατακυρώνει ομόφωνα την δημοπρασία για την ενοικίαση του τρίτου βοσκότοπου της Δημοτικής Ενότητας Συρράκου ονόματι «Τσουκαρέλα - Κόρμπο» στον πλειοδότη Κότση Γρηγόριο με υψηλότερη τιμή προσφοράς το ποσό των
2.050 € ετησίως.

Κατακυρώνει ομόφωνα την δημοπρασία για την ενοικίαση του πρώτου βοσκότοπου της Δημοτικής Ενότητας Βαθυπέδου ονόματι «Στάνη - Σπανός» στον πλειοδότη Παίλα Τριαντάφυλλο με υψηλότερη τιμή προσφοράς το ποσό των 7.050  € ετησίως.

Κατακυρώνει ομόφωνα την δημοπρασία για την ενοικίαση του δεύτερου βοσκότοπου της Δημοτικής Ενότητας Βαθυπέδου ονόματι «Στάνη - Κελάρι» στον πλειοδότη Παπαηλία Χρήστο με υψηλότερη τιμή προσφοράς το ποσό των 7.050  € ετησίως.

Κατακυρώνει ομόφωνα την δημοπρασία για την ενοικίαση του τρίτου βοσκότοπου της Δημοτικής Ενότητας Βαθυπέδου ονόματι «Βοσκότοπος προς Παλαιοχώρι» στον πλειοδότη Μουλαρά Χρήστο με υψηλότερη τιμή προσφοράς το ποσό των
1.550  € ετησίως.

Πως παρασκευάζεται το Άγιο Μύρο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ρίχνει συστατικό
Άγιο Μύρο ονομάζεται ένα μείγμα λαδιού και 57 διαφορετικών φαρμακευτικών φυτών και αρωματικών ουσιών, το οποίο παρασκευάζεται κατ' αρχαίο προνόμιο αποκλειστικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, κάθε δέκα περίπου χρόνια, και κατόπιν αποστέλλεται σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά το μυστήριο του χρίσματος (μετά τη βάπτιση). Ονομάζεται και «έλαιον ευχαριστίας», «έλαιον χρίσεως», «χρίσμα ευχαριστίας», «χρίσμα επουράνιον».
Η παρασκευή (έψηση) του Αγίου Μύρου βασίζεται στην περιγραφή του Μωυσή στο Βιβλίο της Εξόδου (λ΄ 22-25).
Στην πρώτη Χριστιανική Εκλησία δεν χρησιμοποιήθηκε Άγιο Μύρο, διότι αρκούσε η ευλογία διά των χειρών των Αποστόλων, οι οποίοι είχαν δεχθεί την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος. Καθώς όμως η Χριστιανική Εκκλησία εξαπλώθηκε σε όλη την Οικουμένη, και δεν επαρκούσε παντού ο επίσκοπος, καθιερώθηκε από το δεύτερο αιώνα η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος να εκφράζεται μέσω του Αγίου Μύρου. Ως τον 8ο αιώνα, το δικαίωμα παρασκευής Αγίου Μύρου είχαν όλοι οι επίσκοποι. Σιγά σιγά αυτό όμως περιορίστηκε στους Πατριάρχες και κατόπιν στον Οικουμενικό Πατριάρχη, για λόγους διοικητικής τάξης και ενότητας των εκκλησιών.

Συστατικά:
Τα συστατικά του Αγίου Μύρου αλλάζουν από εποχή σε εποχή. Η πρώτη γραπτή συνταγή, σε βερβερινό κώδικα του 8ου αιώνα, αναφέρει 13 υλικά. Αυτά αυξομειώνονταν κατά καιρούς από τους αρμόδιους για την παρασκευή «μυρεψούς» και είναι καταγεγραμμένα στην τυπική διάταξη της Συνοδικής εν Μόσχα Βιβλιοθήκης, στο Ευχολόγιο του Γκόαρ και στο Μέγα Ευχολόγιο. Το 1951, επί πατριαρχίας Αθηναγόρα, τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του Αγίου Μύρου, καθορίστηκαν σε 57.
Μυρεψοί κοσμήτορες επι το έργον

Τα κυριότερα αυτών είναι: αγγελική, αριστολοχία, άσσαρο, βαλσαμέλαιο, βατάνι άκαιρο, δρόγες, ελαιόλαδο, ελένιο, εχινάνθη, ζινγκίβερη, ζουτομπά, ίριδα, καγχρεά, καρυοφύλλι, καρποβάλσαμο, κάσσια μαύρη, κανέλα, κελτικό, κιννάμωμο, κόρο, κρασί, κύπερι, λάβδανο, μάκαρι, μαστίχα Χίου, ματλαία ελαίου, μητζόκοκκαμύρα, μυροβάλανο, νάρδος, ξυλοβάλσαμο, πέτιτο, πιπέρι μαύρο, ροδέλαιο (αποστέλλεται από το Πατριαρχείο Βουλγαρίας), σάψιχο, σμύρνα, στύρακας, στάχο, τερεβινθίνη, τζιτζίβερι, φύλλα ινδικού. Επίσης, χρησιμοποιείται και μόσχος, αιθεριούχο ζωικό έκκριμα από τον αδένα του αρσενικού μοσχαριού.

Διαδικασία παρασκευής
Αφού η Σύνοδος του Πατριαρχείου λάβει την απόφαση για την έψηση Αγίου Μύρου, ανακοινώνεται η απόφαση και και προγραμματίζεται η παρασκευή του, που γίνεται πάντοτε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Συστήνονται δύο επιτροπές, μία εκκλησιαστική, με πρόεδρο μητροπολίτη και η άλλη, επιτροπή κοσμητόρων, που αποτελείται από χημικούς, φαρμακοποιούς και εμπόρους αρωματικών ειδών και προϊόντων και στην οποία προεδρεύει ο Άρχων Μυρεψός.

Την Κυριακή των Βαΐων, μετά τη Δοξολογία, ο μέγας εκκλησιάρχης οδηγεί τον άρχοντα μυρεψό και τους κοσμήτορες απέναντι από το θρόνο, όπου ο Πατριάρχης τους ευλογεί και τους δίνει το Σταυρό της Διακονίας. Τη Μεγάλη Δευτέρα το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων, οι διάκονοι, οι ιερείς, οι χοροί, οι αρχιερείς και ο Πατριάρχης βγαίνουν από το ναό και κατευθύνονται στο ειδικό Κουβούκλιο, το οποίο υπάρχει στο Πατριαρχείο και στο οποίο λαβαίνει χώρα η έψηση του Αγίου Μύρου. Εκεί τελείται ο Μικρός Αγιασμός, στο τέλος του οποίου ο Πατριάρχης αγιάζει τα δοχεία και τα σκεύη, βάζει μέσα στους λέβητες λάδι, κρασί και αρώματα και τελικά ανάβει τους λέβητες, οι οποίοι καίγονται με κομμάτια παλαιών εικόνων, φθαρμένα εκκλησιαστικά έντυπα, καθώς και άχρηστα ξύλα από διάφορα μέρη ναών. Τη Μεγάλη Τρίτη, μετά την Προηγιασμένη και παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη ψάλλεται ο Παρακλητικός Κανόνας και το μνημόσυνο όλων όσοι έχουν προσφέρει σε χρήμα ή είδος για την παρασκευή του Αγίου Μύρου. Στη συνέχεια ο Πατριάρχης προσθέτει το υπόλοιπο κρασί, το λάδι, τα αρώματα και τα λουλούδια, και ακολουθεί η ανάγνωση των κεφαλαίων από το Ιερό Ευαγγέλιο.
Τη Μεγάλη Τετάρτη, αφού έχει ολοκληρωθεί η παρασκευή και το ψήσιμο του Αγίου Μύρου, τοποθετείται το εψημένο μύρο στα δοχεία. Ο Πατριάρχης διαβάζει ευχές και ακολουθεί η ανάγνωση των Ιερών Ευαγγελίων και των Πράξεων των Αποστόλων, ενώ το απόγευμα διαβάζεται το ιερό Ευχέλαιο. Στο τέλος ο μέγας εκκλησιάρχης, μαζί με άλλους ιερείς, φέρνει στους μυρεψούς τα αργυρά δοχεία που είναι «12 αργυροί αμφορείς με δύο λαβές, 8 αργυρές λήκυθοι, 22 αργυρά μικρά δοχεία, 2 αργυρές και 1 αλαβάστρινη μυροθήκη», στα οποία μεταγγίζεται το καθαρό υλικό, μετά την απόσταξη, και μεταφέρονται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ανδρέα.
Το ισόγειο του Πατριαρχείου που φυλάσσονται τα δοχεία
Τη Μεγάλη Πέμπτη, μετά τον Ορθρο, που τελείται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ανδρέα, αρχίζει η λιτανεία και η πομπή κατευθύνεται προς τον πατριαρχικό ναό. Προπορεύεται ο Σταυρός, τα Εξαπτέρυγα, οι χοροί, το Διβάμβουλο (μεγάλη λαμπάδα), 24 ιερείς που κρατούν τα 12 μεγάλα αργυρά δοχεία, δύο διάκονοι με θυμιατά, οι συνοδικοί αρχιερείς που κρατούν τα μικρά αργυρά δοχεία, οι πρώτοι τη τάξει αρχιερείς που φέρουν τα αλάβαστρα που περιλαμβάνουν το Άγιο Μύρο και το Μύρο που θα καθαγιασθεί, και τέλος ο Πατριάρχης κρατώντας τη μικρή μυροθήκη. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ευλογείται και καθαγιάζεται το Άγιο Μύρο, ενώ μετά το τέλος της, μεταφέρονται τα δοχεία στο Μυροφυλάκιο, στο ισόγειο του λεγόμενου Πύργου του Πατριαρχείου, όπου πρώτος ο Πατριάρχης αδειάζει το Αγιο Μύρο στα μεγάλα δοχεία, από όπου το προμηθεύονται όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες.

Χρήση:
Εκτός από το μυστήριο του χρίσματος, κατά το οποίο η χρήση Αγίου Μύρου συμβολίζει τη μετάδοση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος στο βαπτιζόμενο, το Άγιο Μύρο χρησιμοποιείται και:

1.Για την αποδοχή στην Ορθοδοξία ετεροδόξων, των οποίων γίνεται δεκτή η βάπτιση
2.Στα εγκαίνια ναών, για τον καθαγιασμό της Αγίας Τράπεζας
3.Στην καθιέρωση ιερών αντικειμένων και εικόνων
4.Στη στέψη ορθοδόξων Βασιλέων και Αυτοκρατόρων
5.Στην ανακομιδή ιερών λειψάνων

Με βάση τις ιστορικές πηγές, Άγιο Μύρο καθαγιάζεται, περίπου, κάθε 10 χρόνια.