Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Βορείων ΤζουμέρκωνΤα πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής του έτους 2012, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, σε συνεδρίασή του που έγινε στις   28 Αυγούστου 2013.

Ο Δήμαρχος κος Γιάννης Σεντελές έκανε την εισήγηση την οποία σας παραθέτουμε πιο κάτω όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της «Διαύγειας» του Δήμου.
Σε περίληψη μπορείτε να διαβάσετε στο τέλος και τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των υπόλοιπων ομιλητών της αντιπολίτευσης.

Πεπραγμένα Δημοτικής Αρχής
Ως Δημοτική Αρχή αναλάβαμε την διοίκηση του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων σε μία ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο όχι μόνο για τον Δήμο μας αλλά και για ολόκληρη την χώρα μας. Η Ελλάδα διένυε και διανύει δύσκολες στιγμές σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
Από την αρχή φάνηκε ότι ο «Καλλικράτης» οδήγησε στη δημιουργία δύο μεγάλων κατηγοριών Δήμων. Των μεγάλων Δήμων των κέντρων, με μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού αλλά και πλεόνασμα, σε πολλές περιπτώσεις, προσωπικού και των μικρών περιφερειακών Δήμων, στους οποίους «συνενώθηκαν» κατά κύριο λόγο προβλήματα, με τεράστιες ελλείψεις σε πόρους, μέσα και προσωπικό. Οι μικροί Δήμοι, με όλες ...
αυτές τις ελλείψεις, έπρεπε εντούτοις να προχωρήσουν σε όλες τις διαδικασίες που προέβλεπε ο «Καλλικράτης», χωρίς όμως τη δυνατότητα συγκρότησης και στελέχωσης των απαραίτητων υπηρεσιών, αφού το επιστημονικό προσωπικό που διέθεταν οι Ο.Τ.Α. που συνενώθηκαν ήταν ελάχιστο, το προσωπικό των καταργηθέντων Νομαρχιών μετατάχτηκε αποκλειστικά στους Δήμους των πρωτευουσών, η δε δυνατότητα πρόσληψης νέου προσωπικού ήταν και είναι μηδενική.
Στο δυσμενές αυτό τοπίο έρχεται να προστεθεί η πολιτική της κυβέρνησης με τιςαπολύσεις στους Ο.Τ.Α. Ο Δήμος μας δεν έχει προς το παρόν πληγεί αλλά το μέλλον είναι αβέβαιο. Ήδη η αποχώρηση δύο (2) υπαλλήλων και η μελλοντική αποχώρηση τριών (3) ακόμη δημιουργεί τεράστια προβλήματα, χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης.
Κατά τη διάρκεια του 2012 αντιμετωπίσαμε καταρχάς μια ρευστή πολιτική κατάσταση με δύο εκλογικές αναμετρήσεις και με συνεχείς μειώσεις των επιχορηγήσεων, οι οποίες συνολικά έφτασαν στο 60%, σε σχέση με τις επιχορηγήσεις του «Καποδίστρια».
Δεν υπήρχε προγραμματισμός της ροής των χρηματοδοτήσεων με αποτέλεσμα τόσον η ΣΑΤΑ, όσον και οι δόσεις των «παρακρατηθέντων» να καταβληθούν τους τελευταίους μήνες του 2012.
Συγκεκριμένα καταβλήθηκαν:
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ:
7-Σεπτ.-2012: 45.628,31 € 1-0κτ.-2012: 45.628,31 € 19-Νοεμ.-2012: 45.628,31 € 13-Δεκ.-2012: 141.936,64 €
ΣΑΤΑ
21-Νοεμ.2: 143.640.00 6 17-Δεκ.-2012: 144.840,00 € 28-Δεκ.2012: 53.000.00 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μια ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής ροής αποκαταστάθηκε από τις αρχές του 2013, όταν τα μειωμένα, έτσι κι αλλιώς, κονδύλια (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, «παρακρατηθέντα») άρχισαν να καταβάλλονται σε μηνιαία βάση και μέχρι σήμερα η καταβολή αυτή γίνεται κανονικά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
Αξιοποιώντας στο έπακρο το υπάρχον λιγοστό προσωπικό στήθηκαν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, συμβάλλοντας στον προγραμματισμό και την υλοποίηση δράσεων του Δήμου και τη εξυπηρέτηση με τον καλύτερο τρόπο των δημοτών.
Ένα μεγάλο, πολύπλοκο και εξαιρετικά σημαντικό πεδίο. II αντιμετώπιση προβλημάτων επάρκειας, βλαβών και ποιότητας νερού αντιμετωπίζονται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Να σημειώσουμε ότι η συστηματική αντιμετώπιση σημαντικών βλαβών οδηγεί και στην εξασφάλιση μεγαλύτερης επάρκειας νερού.
Το μεγάλο έργο ΕΣΠΑ για τη Δημοτική Ενότητα Τζουμέρκων θα ανακουφίσει από τις μεγάλης έκτασης, συχνότητας και μεγέθους, βλάβες στο δίκτυο.
Επίσης το έργο της συμπληρωματικής ύδρευσης της Δ.Ε. Πραμάντων, που έχει κατατεθεί για έγκριση στο ΕΣΠΑ, θα μηδενίσει τα όποια προβλήματα επάρκειας νερού.
Τα προβλήματα καθαριότητας αντιμετωπίστηκαν ικανοποιητικά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και με τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας.
Τα αυξημένα προβλήματα Πολιτικής Προστασίας και κατά τους χειμερινούς αλλά και κατά τους θερινούς μήνες αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία. Σημειώνουμε την καλή συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Έγινε και γίνεται μια σοβαρή και μεγάλη προσπάθεια για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικοί· προγραμμάτων. Δεν υπάρχει πρόγραμμα, το οποίο να βρίσκεται σε εξέλιξη και στο οποίο να μην έχει καταθέσει ο Δήμος μας προτάσεις. Συγκεκριμένα:
1.        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ'
Εγκρίθηκαν οι δύο (2) προτάσεις που κατατέθηκαν, έχουν δημοπρατηθεί τα έργα και θα ολοκληρωθούν το φθινόπωρο του 2013.
2.         ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
     Οκτώ (8) εγκεκριμένες προτάσεις και μία (1) υπό έγκριση.
Και οι οκτώ έχουν ήδη δημοπρατηθεί και βρίσκονται υπό εκτέλεση.
3.         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»
Τρεις (3) εγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες έχουν ήδη δημοπρατηθεί και βρίσκονται υπό εκτέλεση.
4.       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 2007 - 2013»
Έξι (6) προτάσεις έχουν κατατεθεί.
5.       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΛ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2007 2013»
Τρεις (3) προτάσεις έχουν κατατεθεί.
6.       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Culture)
Η μία (1) πρόταση που είχε κατατεθεί έχει εγκριθεί και αναμένεται η έναρξη της υλοποίησής της.
7.       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας, μολονότι λειτούργησε μέσα στους χειμερινούς μήνες.
8.       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Δώσαμε έμφαση στην δρομολόγηση διάφορων έργων που θα διευκόλυναν τις συνθήκες διαβίωσης των συμπολιτών μας.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μέσα στα πλαίσια της οικονομικής συγκυρίας η προσπάθεια που έγινε ήταν να διοργανωθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες βασισμένες στην εθελοντική προσφορά και τη συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής.
Το πολιτιστικό πρόγραμμα του 2012 περιλάμβανε μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές εκδηλώσεις (όπως οι γιορτές της Αποκριάς κ.λ.π.)
Το πρόγραμμα του 2013 είναι επίσης πλούσιο σε παρόμοιες εκδηλώσεις καθώς επίσης είναι εμπλουτισμένο και από σημαντικές εκδηλώσεις (ημερίδες) επιστημονικού χαρακτήρα με αναφορά στον πολιτισμό των Κατσανοχωρίων, την κτηνοτροφία στα Τζουμέρκα και τη συμβολή του ποταμού Χρούσια Καλαρρύτικου στην ανάπτυξη των Καλαρρυτών και του Συρράκου. Στόχος μας είναι η συνεχής αναβάθμιση και στην ποσότητα και την ποιότητα των εκδηλώσεων, με έμφαση πάντα στη συνεργασία των φορέων και την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας.
Ενισχύσαμε οικονομικά και τεχνικά τη σημαντική προσπάθεια του «Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θ. Παπαγιάννης», το οποίο μέσω του συμποσίου γλυπτικής εμπλούτισε με νέα γλυπτά την περιοχή του Ελληνικού και το ίδιο θα κάνουμε και φέτος για το νέο συμπόσιο του Αυγούστου. (Ένα από τα γλυπτά που θα φιλοτεχνηθούν θα τοποθετηθεί στον χώρο της Γέφυρας Πλάκας και ένα ακόμη θα τοποθετηθεί στο χώρο μνήμης του ατυχήματος στο Τσίμοβο).
Στα πλαίσια της προώθησης των αθλητικών δραστηριοτήτων στο Δήμο συγκαταλέγεται και η οικονομική ενίσχυση των αθλητικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας. Να σημειώσουμε επίσης τη συμμετοχή του Δήμου μας στην εκδήλωση «Ποδηλατικός γύρος Τζουμέρκων», που θα γίνεται το Σεπτέμβριο.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεωρώντας την προώθηση των τουριστικών δραστηριοτήτων ως βασικό μοχλό για την ανάπτυξη της περιοχής μας υιοθετήσαμε πλήρως τις προτάσεις της Επιτροπής Προβολής και Τουριστικής Ανάπτυξης για δράσεις, οι οποίες προωθούνται άμεσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Κάναμε τον προηγούμενο χρόνο μια τεράστια προσπάθεια κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Σίγουρα θα έχουν υπάρξει παραβλέψεις, παραλείψεις ή ακόμη και λάθη στην προσπάθεια που κάνουμε. Οφείλουμε να βελτιωθούμε, να γίνουμε καλύτεροι και να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο, ώστε να υπηρετήσουμε τον σκοπό μας, που δεν είναι άλλος από τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου και ανεπτυγμένου Δήμου.
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μάνθο Παναγιώτη ο οποίος είπε:
«Κανονικά Θα έπρεπε λόγω του απολογισμού η αίθουσα να είναι γεμάτη, δεν έχω να αντιπαρατεθώ σε κάτι από αυτά που ανέφερε ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι, με λίγα λόγια βοηθάμε τον Καλλικράτη να λειτουργήσει, πρέπει όμως να πάμε κόντρα με την πολιτική της κυβέρνησης σε αρκετά ζητήματα και να κοιτάμε το συμφέρον του Δήμου μας. Ο Δήμος έπρεπε να καταγγείλει τις πολιτικές που δίνουν φτώχεια, στον κόσμο, είναι καιρός να αντιδράσουμε».
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Αργύρη Ιωάννη που ανέφερε

«Άν Θέλαμε να μάθει ο κόσμος τα πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής θα κάναμε λαϊκή συνέλευση. Εμείς θέλουμε να κάνουμε έναν εικονικό απολογισμό. Μιλάμε για παρωδία, δεν στεκόμαστε στη ουσία. Στους τρεις τομείς (Πρωτογενή, Δευτερογενή. Τριτογενή) τα κάναμε θάλασσα. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να κυνηγάμε τους ψήφους. Διακοπές νερού, λάμπες, χλωριωτές, κατάτμηση των έργον, προβλήματα σε θέματα που έπρεπε να πηγαίνουν ρολόι, για ποια καθημερινότητα μιλάμε. Αποθεματικό, όλα, ήταν μεθοδευμένα να αξιοποιηθούν προεκλογικά και για όλα τα παραπάνω καταψηφίζουμε».


Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον αρχηγό της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Σταύρου Ιωάννη που ανέφερε
«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να γίνεται απολογισμός τη στιγμή που γίνεται μεταξύ μας. Ο Δήμος φέρνει ευθύνη που δεν αντιδρά στο Μνημόνιο. Υπήρξε μια διαχείριση η οποία έγινε χωρίς ιεράρχηση των αναγκών, με αποτέλεσμα η δημοτική αρχή να μην μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των δημοτών. Το μόνο κομμάτι που πήγε καλά είναι ο Πολιτισμός, καταψηφίζουμε».

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Δήμαρχος που είπε:
 «η πορεία μας και η δράση μας καθοδηγείται από τους δημότες, με τους οποίους είμαστε καθημερινά και μόνιμα σε επαφή. Η μεγάλη προσπάθεια και η σκληρή δουλειά είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της Δημοτικής Αρχής, για την οποία πολλές φορές το εικοσιτετράωρο είναι μικρό και δεν φτάνει και αυτό το αναγνωρίζουν οι δημότες μας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου