Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Ετήσια Τακτική γενική συνέλευση στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος και η εγκύκλιος της νομιμοποίησης αντιπροσώπων για την συμμετοχή στην συνέλευση


ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 105 52 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.:210-3243822 – Fax: 2103243281
Αρ. πρωτ. 2430 Αθήνα 19-2-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς: Ομοσπονδίες-Αδελφότητες -Συλλόγους
μέλη της Π.Σ.Ε.
Υπόψη Προέδρου
(Για ενημέρωση των αντιπροσώπων στην Π.Σ.Ε.)

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όλους τους αντιπροσώπους των Σωματείων - μελών της, την
Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 και ώρα 9π.μ,
στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών (Κλεισθένους 15, 7ος όροφος, Αθήνα) .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ...

1.Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.
2. Οικονομικός απολογισμός
3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4. Έγκριση πεπραγμένων

Στη Γ.Σ. συμμετέχουν τα ταμειακά εντάξει μέλη με τους νόμιμους αντιπροσώπους. Παρακαλούνται τα διοικητικά συμβούλια να τακτοποιήσουν εγκαίρως τις εκκρεμότητές τους - άρθρο 11, παρ. 3,4,5 - και να ενημερώσουν τους αντιπροσώπους τους να πάρουν μέρος στη συνέλευση.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 6 Απριλίου την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
      Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

 Γιώργος Δ. Οικονόμου                   Γιώργος Αρ. Δόσης   
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 105 52 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.:210-3243822 – Fax: 2103243281
Αρ. πρωτ. 2431 Αθήνα 19-2-2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Προς
τα Σωματεία μέλη της Π.Σ.Ε.
(Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Ομοσπονδίες-Ενώσεις-Σύλλογοι -Αδελφότητες)
Υπόψιν Προέδρου και Δ.Σ.
Για ενημέρωση των αντιπροσώπων στην Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Π.Σ.Ε.


Αγαπητοί Συμπατριώτες,

Με την πρόσκληση (αρ. πρωτ. 2430 ) καλούμε τους αντιπροσώπους των σωματείων - μελών της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος σε Ετήσια Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση
στις 30 Μαρτίου 2014 και ώρα 9 π.μ. ,
στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου (Κλεισθένους 15 7ος όροφος, Αθήνα).
Η προσέλευση και η νομιμοποίηση των αντιπροσώπων θα αρχίσει στις 8,30 π.μ. και η έναρξη των εργασιών της Γ. Σ. στις 9π.μ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 6 Απριλίου την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.
Σύμφωνα με σχετικά άρθρα του καταστατικού της Π.Σ.Ε., για να είναι έγκυρη η συμμετοχή των αντιπροσώπων στη Γ. Σ. απαιτούνται:
Αντίγραφο πρακτικού της τελευταίας εκλογικής Γ.Σ. του σωματείου-μέλους, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα (στο οποίο να αναφέρονται τόπος και χρόνος διεξαγωγής της Γ. Σ., τα ταμειακά εντάξει μέλη, τα θέματα της Η. Δ. καθώς και η διάρκεια θητείας του Δ.Σ. και των αντιπροσώπων που εκλέχτηκαν σε αυτή τη Γ. Σ. .
Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. (με πλήρεις διευθύνσεις και τηλέφωνα)
3. Κατάσταση αντιπροσώπων » »

Η εκπροσώπηση για τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σωματεία σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 του καταστατικού ορίζει νόμιμα τρία μέλη, ως αντιπροσώπους για την Συνομοσπονδία εκ των οποίων συστήνεται το ένα τουλάχιστον να είναι μέλος του Δ.Σ της οργάνωσής του.

4. Οικονομική τακτοποίηση του σωματείου (Ως οικονομική τακτοποίηση θεωρείται η εξόφληση των συνδρομών του προηγούμενου έτους δηλ. και του έτους 2013.)

Τα παραπάνω πρέπει να προσκομίζονται στη Γραμματεία της Π.Σ.Ε. τις εργάσιμες ώρες μέχρι την προπαραμονή της Γ. Σ., δηλ. μέχρι Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014.


Για τη διευκόλυνσή σας συναποστέλλουμε έντυπο απόσπασμα πρακτικού και μηχανογραφικό δελτίο για να το συμπληρώσετε και να το προσκομίσετε στη Γραμματεία της Π.Σ.Ε. μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
       Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας

   Γιώργος Δ. Οικονόμου             Γιώργος Αρ. Δόσης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου