Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

Δημοτικό συμβούλιο αύριο στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 5η/08ου/2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Ψήφιση κατεπείγοντος για την Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
.    2.Ψήφιση κατεπείγοντος για την αποδοχή και κατανομή χρηματικών ποσών από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 1. Ψήφιση κατεπείγοντος για την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
   4.   Ψήφιση κατεπείγοντος για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρου Παπαγιάννη» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
   5.   Ψήφιση κατεπείγοντος για την τροποποίηση του Ο.Π.Δ. του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την προσθήκη του πίνακα στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρου Παπαγιάννη». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
  6.    Ψήφιση κατεπείγοντος για την Έγκριση της έκθεσης πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου έτους 2014 Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 1. Ψήφιση κατεπείγοντος για την Έγκριση της έκθεσης πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου έτους 2014 Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 2. Ψήφιση κατεπείγοντος για την Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Παρεμβάσεις στην είσοδο Τ.Κ. Πλαισίων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 3. Ψήφιση κατεπείγοντος για την Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Υποέργο: Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στο Ελληνικό Ιωαννίνων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 4. Ψήφιση κατεπείγοντος για την Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα-τοιχία αντιστήριξης Τ.Κ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 5. Ψήφιση κατεπείγοντος για την Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου  Τ.Κ. Χουλιαράδων» του  Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 6. Ψήφιση κατεπείγοντος για την Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Πραμάντων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 7. Ψήφιση κατεπείγοντος για την Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση οδοποιίας Τ.Κ. Πραμάντων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 8. Ψήφιση κατεπείγοντος για την Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση-βελτίωση προσβάσεων Τ.Κ. Κορύτιανης». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 9. Ψήφιση κατεπείγοντος για την Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Υποέργο: Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου Πλατανούσσας». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 10. Ψήφιση κατεπείγοντος για την Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Μετατροπή πρώην Δημοτικού Σχολείου Πλαισίων – Καλεντζίου σε κέντρο ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς Κατσανοχωρίων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 11. Ψήφιση κατεπείγοντος για την Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Τσόπελα Τ.Κ. Πραμάντων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 12. Ψήφιση κατεπείγοντος για την Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Συρράκου». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 13. Ψήφιση κατεπείγοντος για την Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση χώρου εκδηλώσεων και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Πλατανούσσας». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 14.  Ψήφιση κατεπείγοντος για την Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Αμπελοχωρίου». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 15. Ψήφιση κατεπείγοντος για την Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση χώρων Τ.Κ. Μονολιθίου». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 16.  Ψήφιση κατεπείγοντος για την Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Συρράκου». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 17.  Ψήφιση κατεπείγοντος για την Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση δημοτικού φωτισμού, καλντεριμιών και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καλαρρυτών» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 18.  Ψήφιση κατεπείγοντος για την Παράταση προθεσμίας περαίωσης  του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Τσόπελα Τ.Κ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 19.  Ψήφιση κατεπείγοντος για την Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 20.  Ψήφιση κατεπείγοντος για την Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Πραμάντων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 21.  Ψήφιση κατεπείγοντος για την Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα-τοιχία αντιστήριξης Τ.Κ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 22.  Ψήφιση κατεπείγοντος για την Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου εκδηλώσεων και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Πλατανούσσας» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 23.  Ψήφιση κατεπείγοντος για την Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση δρόμου από πλατεία Ρούσσου προς Κέντρο Τ.Κ. Συρράκου». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 24.  Ψήφιση κατεπείγοντος για την 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μετατροπή πρώην Δημοτικού Σχολείου Πλαισίων – Καλεντζίου σε κέντρο ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς Κατσανοχωρίων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 25.  Ψήφιση κατεπείγοντος για την 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση οδού προς Ματσούκι». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 26.  Ψήφιση κατεπείγοντος για την Παράταση αποπεράτωσης έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Οικισμού Συρράκου». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 27.  Ψήφιση κατεπείγοντος για την Παράταση αποπεράτωσης έργου: «Ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου Οικισμών Τσόπελα και Χριστών Τ.Κ .Πραμάντων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 28.  Ψήφιση κατεπείγοντος για τις Αιτήσεις Δημοτών. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).

Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.
                                                                                                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                              

                                                                                                          ΜΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου