Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων με 48 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικά όλα τα θέματα...
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 20η/03ου/2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ...1.     Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
2.     Έγκριση εκδηλώσεων Εθνικής Εορτής 25ης Μαρτίου 2015. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
3.     Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων βάσει γνωμοδότησης της κ. Γκουβά Βιργινίας. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
4.     Καθορισμός θέσεων άσκησης στάσιμου εμπορίου. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
5.     Σύσταση Επιτροπής καταρτισμού ετήσιου μητρώου αρρένων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
6.     Διόρθωση χρηματικού καταλόγου τέλους επί των ακαθαρίστων Εσόδων – Επιστροφή χρημάτων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
7.     Περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για το σχεδιασμό δηλωτικού σήματος (Λογότυπου) για την τουριστική προβολή του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Γιωτόπουλος).
8.     Ψήφιση πίστωσης επιχορήγησης δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
9.     Περί έγκρισης της  5/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
10.                        Περί έγκρισης της 13/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
11.                        Έγκριση μετακινήσεων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
12.                        Αποδοχή και κατανομή χρηματικών ποσών από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
13.                        Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικ. Έτους 2015 για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
14.                        Έγκριση προμηθειών Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
15.                        Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Χρήστος Σκαμνέλος).
16.                        Αποδοχή και κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).
17.                        Αίτηση Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ματσουκίου Ιωαννίνων «Η Βύλιζα» ( περί λύσης μίσθωσης του Ξενώνα στην Τ.Κ. Ματσουκίου). (Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Αλκιβιάδης Λάνταβος).
18.                        Απόφαση για εκμίσθωση κτιρίου στην Τ.Κ. Μιχαλιτσίου στη θέση «Γέφυρα Γκόγκου». (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Γκορτζής).
19.                        Απ’ ευθείας ανάθεση εκμίσθωσης καταστήματος (καφενείο) στην Τ.Κ. Προσηλίου. (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Γκορτζής).
20.                        Καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Προσηλίου (κλείσιμο μονοπατιού). (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Γκορτζής).
21.                        Εξέταση αίτησης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος – επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών» στον κ. Σχίζα Σπυρίδων του Λεωνίδα (Τ.Κ. Αετοράχης, οικισμός Λαζαίνων). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
22.                        Εξέταση αίτησης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχειρήσεις Λιανικού και Χοντρικού Εμπορίου και Επιχειρήσεις Λιανικής και Χοντρικής Διάθεσης Τροφίμων» στον κ. Γκεσούλη Βασίλειο του Δημητρίου (Τ.Κ. Πραμάντων). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
23.                        Επί αιτήσεως του Κυνηγετικού Συλλόγου Πραμάντων σε συνεργασία με την 5η Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου για χορήγηση άδειας τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Γέροντας).
24.                        Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Πλακοστρώσεις – Καλντερίμια εντός του Οικισμού Ματσουκίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
25.                        Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διευθέτηση μεταφοράς νερού στη θέση Πρίζα – Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης» στην Δημοτική Ενότητα Συρράκου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
26.                        Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ύδρευση Δ.Δ. Δημοτική Ενότητας Κατσανοχωρίων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
27.                        6η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πραμάντων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
28.                        Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Υποέργο: Αποκατάσταση οδού προς Τσόπελα» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
29.                        Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Υποέργο 1 Αναπλαστικές παρεμβάσεις πλατειών Τ.Κ. Κορύτιανης, Πηγαδιών, Φορτοσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
30.                        Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών Δημοτικής Ενότητας Κατσανοχωρίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
31.                        Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Διαμόρφωση χώρων – τοιχία Τ.Κ. Καλεντζίου». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
32.                        Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Υποέργο: Προστατευτικό έργο στην Κηπίνα Καλαρρυτών Ιωαννίνων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
33.                        Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την Διοικητική παραλαβή για χρήση του έργου «Ανάδειξη ιστορικού κέντρου οικισμών Τσόπελα και Χριστών Τ.Κ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
34.                        Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου: «Διαμόρφωση χώρου εισόδου Πλάκας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», Δαπάνης 12.500,00 € (με Φ.Π.Α. 23%)».(Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
35.                        Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου: «Βελτίωση οδικών προσβάσεων Τ.Κ. Ελληνικού», Δαπάνης 12.500,00 € (με Φ.Π.Α. 23%)».(Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
36.                        Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Τ.Κ. Πλατανούσας», Δαπάνης 12.000,00 € (με Φ.Π.Α. 23%)».(Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
37.                        Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μονολιθίου», Δαπάνης 12.500,00 € (με Φ.Π.Α. 23%)».(Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
38.                        Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: «Επισκευή μονοπατιών στη θέση Μπισδάκη και Μπακαγιάννη Τ.Κ. Καλαρρυτών», Δαπάνης 12.600,00 € (με Φ.Π.Α. 23%)».(Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
39.                        Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου: «Βελτίωση προσβάσεων Τ.Κ. Καλεντζίου», Δαπάνης 12.500,00 € (με Φ.Π.Α. 23%)».(Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
40.                        Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: «Διαμόρφωση χώρου περί την Ι.Μ. Βύλιζας Τ.Κ. Ματσουκίου», Δαπάνης 12.000,00 € (με Φ.Π.Α. 23%)».(Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
41.                        Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: «Προστατευτικά τοιχία οικισμού Μυστρά Τ.Κ. Καλαρρυτών», Δαπάνης 12.500,00 € (με Φ.Π.Α. 23%)».(Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
42.                        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Υποέργου 1: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών Δημοτικής Ενότητας Κατσανοχωρίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
43.                        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση δρόμου από πλατεία Τσιόκου προς Παναγία Τ.Κ. Συρράκου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
44.                        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο: «Υποέργο: Αποπεράτωση οδού περιοχής Πλατανούσας» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
45.                        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο: «Υποέργο: Διαμόρφωση χώρου εκδηλώσεων και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Πλατανούσας» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
46.                        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο: «Υποέργο: Προστατευτικό έργο στην Κηπίνα Καλαρρυτών Ιωαννίνων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
47.                        Έγκριση Πρωτόκολλου Διοικητικής Παράδοσης και Παραλαβής προς χρήση του συνόλου του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Συρράκου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
48.                        Αιτήσεις. (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Γκορτζής).

Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.
                                                       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


                                                      ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΟΡΤΖΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου