Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Όλα τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων


       Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 17η/04ου/2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ...

1.      Ρύθμιση βοσκοτόπων για το έτος 2015. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
2.      Εκμίσθωση βοσκοτόπων για το έτος 2015. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
3.      Εκμίσθωση δημοτικών λιβαδιών (πρώην Κοινότητας Συρράκου) στο Άκτιο Πρέβεζας για το έτος 2015. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
4.   Καθορισμός ημερομηνίας ανόδου κτηνοτρόφων στους ορεινούς βοσκοτόπους για το έτος 2015. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
5.     Σύναψη σύμβασης μεταξύ Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και της Αναπτυξιακής Ηπείρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «Ήπειρος Α.Ε.» για την ανάπτυξη και προβολή του τουριστικού προϊόντος της Π.Ε. Ιωαννίνων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
6.     Έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - ΚΑΝΤΙΝΑΣ- στον Βαγγέλη Γεώργιο του Παναγιώτη (Κηπίνα Δ.Ε. Καλαρρυτών). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
7.     Έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - ΚΑΝΤΙΝΑΣ- στον Αναγνώστου Κων/νο του Χρήστου (Τ.Κ. Πλατανούσας). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
8. Προσδιορισμός μισθώματος για εγκαταστάσεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας – τηλεπικοινωνιών. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
9.  Συμμετοχή στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
10.  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
11.  3η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών Δημοτικής Ενότητας Κατσανοχωρίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
12.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση χώρων – τοιχία Τ.Κ. Καλεντζίου». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
13.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή για χρήση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός του οικισμού Ματσουκίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
14.  Απόφαση διακοπής εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λόγω καιρικών συνθηκών του οδικού δικτύου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Ν. ιωαννίνων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
15.  Αιτήσεις. (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Γκορτζής).
Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.
                                                                                                              
                                                                               Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                           ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΟΡΤΖΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου