Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή. Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης       Με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει μεθαύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στην Πράμαντα. Αναλυτικά η πρόσκληση με όλα τα θέματα

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 31η/07ου/2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ...

1.      Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ». (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
2.      Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
3.      Έγκριση παραχώρησης χρήσης κτιρίου Τσίρκα. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
4.      Απόφαση για την ενοικίαση ακινήτου στην Τ.Κ. Βαθυπέδου (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
5.      Έγκριση μελέτης «Μελέτη διαχείρισης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης οχημάτων στον οικισμό Πραμάντων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». ( Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
6.      1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση και εξοπλισμός αίθουσας πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και λοιπών εκδηλώσεων Δημαρχείου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων – Υποέργο 3 :Προμήθεια –εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού, ήχου και εικόνας». ( Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
7.      1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση και εξοπλισμός αίθουσας πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και λοιπών εκδηλώσεων Δημαρχείου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων –Υποέργο 2 :Προμήθεια –εγκατάσταση επίπλων». ( Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
8.      Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας.( Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
9.      Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμάτευσης περί του τρόπου διαχείρισης των δημοτικών λιβαδιών (πρώην Κοινότητας Συρράκου) στο Άκτιο Πρέβεζας.( Εισηγητής ο  κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
10.  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
11.  Αποδοχή και κατανομή χρηματικών ποσών από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
12.  Έγκριση ίδρυσης Ιδρύματος Διαχείρισης ακινήτου Ακτίου πρώην Κοινότητα Συρράκου. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
13.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρου Παπαγιάννη» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
14.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υποέργο : Αποκατάσταση οδού προς Τσόπελα».( Εισηγήτρια  η κ. Κολοκούρη Ελένη, Δημ. Σύμβουλος).
15.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δημοτικής ενότητας Κατσανοχωρίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» Υποέργο 1. (Εισηγήτρια η κ. Κολοκούρη Ελένη, Δημ. Σύμβουλος).
16.  Έγκριση 3ουΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση χώρου εκδηλώσεων και κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Πλατανούσας» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Κολοκούρη Ελένη, Δημ. Σύμβουλος).
17.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Υποέργο :Προστασία κατολισθέντος πρανούς οδού στην Τ.Κ. Πραμάντων». (Εισηγήτρια  η κ. Κολοκούρη Ελένη, Δημ. Σύμβουλος).
18.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή και συντήρηση χώρων του Σπηλαίου Ανεμότρυπα. Υποέργο 1 :Επισκευή στέγης χώρου υποδοχής επισκεπτών». (Εισηγήτρια  η κ. Κολοκούρη Ελένη, Δημ. Σύμβουλος).
19.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Υποέργο: Αποκατάσταση οδού προς Τσόπελα». ( Εισηγήτρια  η κ. Κολοκούρη Ελένη, Δημ. Σύμβουλος).
20.  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγήτρια  η κ. Κολοκούρη Ελένη, Δημ. Σύμβουλος).
21.  Αιτήσεις. (Εισηγητής ο κ. Τσιλογιάννης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).

Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.

                                                                                                              
                                                                               Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


                                                                                           ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΟΡΤΖΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου