Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Δημοτικό συμβούλιο στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Με 41 θέματα στην ημερήσια διάταξη πραγματοποιείται αύριο Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014, Δημοτικό συμβούλιο στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. 
Τα περισσότερα θέματα αφορούν εγκρίσεις πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής έργων στον Δήμο. 
Αναλυτικά η πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου κου Βαγγέλη Μέγα με όλα τα θέματα που θα συζητηθούν έχει ως κάτωθι:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 22η/01ου/2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» άξονας προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» Ειδικός στόχος 2.1: «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα». (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχο).
 2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Ζίτσας για συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» άξονας προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» Ειδικός στόχος 2.1: «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα». (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχο).
 3. Ορισμός επιτροπών υπηρεσιών, εργασιών και δημοτικών έργων έτους 2014. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 4. Έγκριση προμηθειών έτους 2014. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 5. Αλλαγή Πηγής Χρηματοδότησης δαπανών Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (τακτοποίηση οφειλών). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 7. Αποδοχή και κατανομή ποσού 10.000,00 € από την Περιφέρεια Ηπείρου και Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 8. Αποδοχή και κατανομή ποσού για κάλυψη δαπανών θέρμανση των σχολείων. (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
 9. Αποδέσμευση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισμού έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 10. Εξέταση αίτησης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Παραδοσιακό Καφενείο» στην κ. Παπαγεωργίου Κλεονίκη του Χρήστου (Τ.Κ. Φορτσοσίου) (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 11. Έγκριση επιχορήγησης δημοτικού ή κοινοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχο).
 12. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχο).
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ. Προσηλίου» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 14.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Ιερού ναού Αγίου Αθανασίου Δημοτικού Διαμερίσματος» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 15.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Τζουμέρκων» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 16.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τοιχία αντιστήριξης στην Τ.Κ. Βαπτιστού» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 17.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης αντιπλημμυρικής προστασίας Τ.Κ. Μιχαλιτσίου» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 18.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:  «Βελτίωση αγροτικών δρόμων και δασικών προσβάσεων Δ.Ε. Τζουμέρκων για λόγους πυροπροστασίας» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 19.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τοίχοι αντιστήριξης πλατείας Χρ. Γκόπη-Σκαμνιά και Λεωνίδα Τ.Κ. Συρράκου» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 20.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Πλατανούσας» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 21.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών πλατειών Τ.Κ. Μονολιθίου» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 22.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικού δρόμου Μονολίθι-Πλάκα» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 23.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Χουλιαράδων» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 24.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση κεντρικού χώρου στάθμευσης Τ.Κ. Χουλιαράδων» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 25.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή στέγης Πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Παλαιοχωρίου» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 26.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή προστατευτικών τοιχίων Τ.Κ. Μιχαλιτσίου» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 27.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Τοιχία αντιστήριξης κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Πλατανούσας» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 28.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση προσβάσεων Τ.Κ. Καλεντζίου» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 29.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αγροτικών δρόμων και δασικών προσβάσεων Δ.Ε. Πραμάντων πυροπροστασίας» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 30.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αναμόρφωση χώρου βρύσης «Μαχαλά» Τ.Κ. Μονολιθίου» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 31.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση οδικών προσβάσεων Τ.Κ. Ελληνικού» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 32.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Πραμάντων» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 33.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Περίφραξη γηπέδου   Πραμάντων» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 34.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Μεταφορά δεξαμενής Τ.Κ. Βαθυπέδου» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 35.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Προστατευτικά τοιχία Τ.Κ. Πηγαδίων» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 36.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζογέφυρας στην Τ.Κ. Πλαισίων» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 37. 25) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Πλαισίων» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 38.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης έργου: «Διανοίξεις – βελτιώσεις εσωτερικών δρόμων έδρας Δήμου Πραμάντων» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 39.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή-διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Συρράκου» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 40.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διανοίξεις- βελτιώσεις εσωτερικών δρόμων έδρας Δήμου Πραμάντων» (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 41. Αιτήσεις Δημοτών. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).


Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.
                                                              
                                           Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                              

                                                                         ΜΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου