Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης


    
              
 
Η πρώτη συνεδρίαση έχει θέμα την  " Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2012 Δήμου Βορείων Τζουμέρκων".


Θα ακολουθήσει η δεύτερη συνεδρίαση με τα εξής θέματα:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Νέο Δημοτικό συμβούλιο στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων


Με δύο συνεδριάσεις την Δευτέρα 22 Ιουλίου

Πράμαντα, 18/07/2013
Αριθ. Πρωτ: 9639

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο 
Fax    
E-mail  

: Πράμαντα
: 440 01
: Μεράντζα Παναγιώτα
: 2659 3 60212
: 2659 0 61421
: info@voreiatzoumerka.gr

 ΠΡΟΣ:
1. Τους Δημοτικούς Συμβούλους του
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων &
2. Τους Προέδρους Συμβουλίων και
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Του Δήμου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 22η/07ου/2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


 1. Έγκριση ισολογισμού αποτελέσματος χρήσεως 2012 Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Α. Λάνταβος, Δημοτικός Σύμβουλος).
 2. Έγκριση του εγχειριδίου διαδικασιών του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισήγηση: Τμήμα Προγραμματισμού).
 3. Εξέταση αιτήματος δημότη περί καταπάτησης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πετροβουνίου. (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
 4. Συζήτηση επί των πρόσφατων εξελίξεων στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 5. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 6. Έγκριση προμηθειών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 7. Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» (Εισηγητής ο κ. Α. Ζώνιος, Δημοτικός σύμβουλος).
 8. Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρος Παπαγιάννης». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 9. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού 2ου Τριμήνου 2013. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 10. Συζήτηση επί της αίτησης του κ. Βράνου Νικολάου, περί εσφαλμένης χρέωσης ΤΑΠ ως μη οφειλόταν. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 11. Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Άγγελου Βάσιου από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και αναπλήρωση αυτού. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 12. Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Διανοίξεις – βελτιώσεις εσωτερικών δρόμων έδρας Δήμου Πραμάντων» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 13. Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων Τ.Κ. Μιχαλιτσίου» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποιίας Τ.Κ. Χουλιαράδων» του Δήμου βορείων Τζουμέρκων (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση κεντρικού χώρου στάθμευσης Τ.Κ. Χουλιαράδων» του Δήμου βορείων Τζουμέρκων (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση χώρου εισόδου γέφυρας Πλάκας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 17. Παρατάσεις μίσθωσης – μείωση μισθώματος. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).
 18. Περί οικονομικής βοήθειας σε άπορο δημότη. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).
 19. Αιτήσεις Δημοτών. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).


Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.
                                                              

                                           Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                              
                                                                         ΜΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


Σημείωση:
Για το θέμα 2 πληροφορίες από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Ευάγγελο Μακρή, 2659 3 60229.

Όσον αφορά το αίτημα της αντιπολίτευσης (κ. Ι. Αργύρης) να συμπεριληφθεί θέμα για προβλήματα του κτηνοτρόφου Κωσταγιώργου Κων/νου, το θέμα αυτό θα συζητηθεί παράλληλα με το θέμα 5, στο οποίο έχει ληφθεί σχετική μέριμνα. (πληροφορίες Αντιδήμαρχος Δ. Τσιλογιάννης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου