Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Πώς θα «τρέξει» ο νέος Επενδυτικός Νόμος - Έρχεται πρώτη προκήρυξη με 800 εκατ. ευρώ


Του ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ από την εφημερίδα Έκδοση

Μέσα στις επόμενες μέρες μπαίνει σε εφαρμογή ο νέος Επενδυτικός Νόμος και εντός της χρονιάς θα διατεθούν κίνητρα 1,2 δισ. ενισχύσεων και 3.2 δισ. φοροαπαλλαγών.
Αυτό προκύπτει από παρουσίαση των εξελίξεων γύρω από το επενδυτικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μ. Χρυσοχοΐδης. «Δύο μήνες μετά την ψήφιση του επενδυτικού νόμου η νομοτεχνική επεξεργασία καινοτόμων διαδικασιών εφαρμογής και η συγκεκριμένη αναπτυξιακή στόχευση του Υπουργείου έχουν ολοκληρωθεί. Ο νέος επενδυτικός νόμος αποκτά «ζωή» μέσα από τα προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν τις διαδικασίες υλοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων» σημείωσε ο υπουργός, ο οποίος παρουσίασε μεταξύ των άλλων την κατανομή των πόρων αλλά και τις διαδικασίες για την ένταξη μίας πρότασης στον νέο νόμο,
Οι ενισχύσεις του νέου επενδυτικού νόμου θα κατανεμηθούν όπως είπαμε για το 2011 σε 1,2 δισ. ευρώ, και σε φοροαπαλλαγές 3,2 δισ. ευρώ.
Στην πρώτη προκήρυξη θα προκηρυχθούν
• 500 εκ. στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής,
• 100 εκ. στο καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης,
• 150 εκ. στο ειδικό καθεστώς νεανικής επιχειρηματικότητας
• και 50 εκ. για δικτύωση επιχειρήσεων.

Στο καθεστώς γενικής επιχειρηματικότητας θα προκηρυχθούν 1 δισ. φοροαπαλλαγές. Οι υπόλοιπες διαθέσιμες φοροαπαλλαγές (800 εκ) θα χρησιμοποιηθούν για να συμπληρωθεί το πλαφόν ενισχύσεων που μπορούν να ζητήσουν οι επενδυτές στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής και στο καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης και θα αξιοποιηθούν για την προσέλκυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων πάνω από 50 εκ ευρώ.
Οι επιχορηγήσεις των ειδικών καθεστώτων (νεανική επιχειρηματικότητα και δικτύωση) θα συμπεριληφθούν στην πρώτη προκήρυξη αλλά θα υλοποιηθούν καθ’ολη τη διάρκεια του 2011.
Στη δεύτερη προκήρυξη του 2011 θα προκηρυχθούν 400 εκ στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής, με έμφαση στις περιφέρειες που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση.
Στο καθεστώς γενικής επιχειρηματικότητας θα προκηρυχθούν 800 εκ. φοροαπαλλαγές. Οι υπόλοιπες διαθέσιμες φοροαπαλλαγές (400 εκ) θα χρησιμοποιηθούν για να συμπληρωθεί το πλαφόν ενισχύσεων που μπορούν να ζητήσουν οι επενδυτές στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής και στο καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης και θα αξιοποιηθούν για την προσέλκυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, μεγαλύτερων από 50 εκ. και ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων. Παράλληλα θα συνεχίζουν να υλοποιούνται οι επιχορηγήσεις των δύο ειδικών καθεστώτων.

Έλεγχοι
Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης πιστοποιείται με επιτόπιο έλεγχο, που καταγράφει την αγορά πρώτων υλών, πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών.
Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο, τα επενδυτικά σχέδια υπόκεινται σε έλεγχο τόσο κατά τη διαδικασία υλοποίησης, όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργία της επένδυσης. Έλεγχος μπορεί να γίνεται οποτεδήποτε, χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό, ακόμη και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί το 50% της επένδυσης.
Έκτακτος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται ακόμη και για προγενέστερους επενδυτικούς νόμους.

Βήμα – βήμα η διαδικασία

Πώς θα είναι, τώρα, οι διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου της επενδυτικής πρότασης, σύμφωνα τουλάχιστον με το πλαίσιο που έθεσε ο υπουργός.
Μέσα σε έξι μήνες θα ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία. Από την προκήρυξη μέχρι την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου. Τα πράγματα θα έχουν ως εξής.
- Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω των σχετικών ιστοσελίδων του υπουργείου, όπου θα βρίσκει και τις απαραίτητες πληροφορίες (www.mindev.gov.gr , www.ependyseis.gr , www.investingreece.gov.gr ) και λαμβάνει προσωπικό κωδικό.
- Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και των απαιτούμενα δικαιολογητικά και εκτυπώνει την αίτηση.
- Υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Στην έδρα κάθε περιφέρειας, στη Μονάδα Ανάπτυξης στην Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και στην πλατεία Κοραή στην Αθήνα, δημιουργούνται πρότυπα γραφεία. Θα λειτουργούν ως receptions που θα κάνουν τον τυπικό προέλεγχο του φακέλου και θα κατευθύνουν τον πολίτη για τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.
- Ακολουθεί ο προέλεγχος. Οι υπάλληλοι του Γραφείου ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και εφόσον είναι πλήρης, δίνουν απόδειξη. Αν λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία, προσκομίζονται μέσα σε 10 ημέρες. Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής του από δύο τυχαίους επιλεγμένους αξιολογητές.
Δημιουργείται γι’ αυτό Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών, μετά από ανοιχτή πρόσκληση της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων. Αν υπάρχει απόκλιση στη βαθμολογία πάνω από 10 μονάδες, βαθμολογεί τρίτος αξιολογητής. Όποιος είναι αξιολογητής, δεν μπορεί να είναι ελεγκτής.
Κατά το διάστημα αυτό, ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής του.
- Δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσωρινός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων με τη βαθμολογία τους. Ο υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα ένστασης μέσα σε 10 ημέρες. Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.
- Αναρτάται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου