Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων την Παρασκευή     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ


Πράμαντα, 10/06/2013
Αριθ. Πρωτ:.7828

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο 
Fax    
E-mail  

: Πράμαντα
: 440 01
: Μεράντζα Παναγιώτα
: 2659 3 60212
: 2659 0 61421
: info@voreiatzoumerka.grΠΡΟΣ:
1. Τους Δημοτικούς Συμβούλους του
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων &
2. Τους Προέδρους Συμβουλίων και
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Του Δήμου


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 14η/06ου/2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ...1.     Εκμίσθωση βοσκοτόπου προς Παλαιοχώρι Δ.Ε. Βαθυπέδου (Περιοχή παλιοχώραφο). (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
2.     Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2013 Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και υποβολή προς έγκρισή του στην αρμόδια αρχή. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
3.     Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών Δ.Ε. Κατσανοχωρίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
4.     Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Άγγελου Βάσιου από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και αναπλήρωση αυτού. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
5.     Αποδοχή και κατανομή ποσού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
6.     Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
7.     Επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
8.     Ανάκληση απόφασης 165/2013 Δ.Σ. (Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 250/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών) (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
9.     Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 250/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
10.    Διόρθωση βεβαιωτικού καταλόγου (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
11.   Έγκριση μελέτης: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις κοινοχρήστων χώρων σε τοπικά διαμερίσματα της Δ.Ε. Κατσανοχωρίων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
12.   Έγκριση μελέτης: «Οριοθέτηση χειμάρρου Τουρτούρη Τ.Κ. Καλαρρυτών» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
13.   Απόφαση για συνδιοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Καλαρρυτών (Εισηγητής ο κ. Γ. Κότσιας, Αντιδήμαρχος).
14.  Εξέταση εισήγησης αρμόδιας επιτροπής για αυθαίρετη βόσκηση στην Τ.Κ. Καλαρρυτών (Εισηγητής ο κ. Γ. Κότσιας, Αντιδήμαρχος).
15.  Εξέταση αιτήματος δημότη περί καταπάτησης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πετροβουνίου (Εισηγητής ο κ. Στ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
16.  Κατανομή ποσού για κάλυψη δαπανών σχολείων (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
17.  Αίτημα παραχώρησης χώρου στα γραφεία της πρώην Κοινότητας Συρράκου για στέγαση γραφείων του Α.Ο. Νέου Σταυραετού Συρράκου (Εισηγητής ο κ. Χρ. Σκαμνέλος, Δημ. Σύμβουλος).
18.  Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Κατασκευή επένδυσης από λιθοδομή γέφυρας "Μαυριάς" Τ.Κ. Ματσουκίου» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
19.   Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Κατασκευή τοιχίων προστασίας Τ.Κ. Βαπτιστή» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
20.   Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Διαμόρφωση χώρου μνήμης ιστορικής μάχης Αετοράχης» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
21.   Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Επισκευή – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Συρράκου» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
22.   Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Τοιχία αντιστήριξης κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Πλατανούσας» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
23.   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Επισκευή – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Συρράκου» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
24.   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Τοιχία αντιστήριξης κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Πλατανούσας» του Δήμου βορείων Τζουμέρκων (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
25.   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση προσβάσεων για λόγους πυροπροστασίας Δ.Ε. Πραμάντων» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
26.    Αιτήσεις Δημοτών. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).

Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.
                                                                                        

                                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                              
                                                                        ΜΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου