Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

Δύο Δημοτικά Συμβούλια αύριο στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων με βαρύτητα στα κληροδοτήματα Συρράκου

 Δύο στη σειρά Δημοτικά Συμβούλια θα πραγματοποιηθούν αύριο Κυριακή 17 Ιουλίου 2011 και ώρα 11.00 το πρωί στην έδρα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, τα Πράμαντα.
Τα θέματα πολλά και σημαντικά αλλά και με ιδιαίτερη βαρύτητα για το Συρράκο μιας και αρκετά θέματα αφορούν τα κληροδοτήματα και τα μουσεία της πρώην Κοινότητας.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην νέα αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Σχολείου Πραμάντων.
  
Πιο αναλυτικά το πρώτο (12ο για φέτος) Συμβούλιο έχει ένα μόνον θέμα και αναμένεται να διαρκέσει αρκετή ώρα.
Κι αυτό γιατί πρόκειται για την «Έγκριση απογραφής πάσης φύσεως περουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και διαθεσίμων χρηματικών μέσων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων».
Εισηγητής του θέματος θα είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Δήμήτριος Τσιλογιάννης).

Η δεύτερη συνεδρίαση (13 η για το έτος 2011 του Δημοτικού Συμβουλίου), με ώρα έναρξης 13.00 το μεσημέρι, περιλαμβάνει 42 (!!!) θέματα και πιο αναλυτικά τα σπουδαιότερα που αφορούν και το Συρράκο είναι:
 • Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Μπαλτατζή .(εισηγητής : ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Χρήστος Σκαμνέλος)
 • Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Μπαλτατζή. (Εισηγητής : ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Χρήστος Σκαμνέλος. Στο ίδιο θέμα θα συζητηθεί και η αίτηση του Συνδέσμου Συρρακιωτών Ιωαννίνων περί παραχώρησης των γραφείων του Κληροδοτήματος).
 • Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010. Κληροδοτήματος Ιωάννου Ρίζου (Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Χρήστος Σκαμνέλος).
 • Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 Κληροδοτήματος Ιωάννη Ρίζου (Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Χρήστος Σκαμνέλος).
 • Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 Λαογραφικού Μουσείου «Κ.Κρυστάλλης». Εισηγητής ο Δήμαρχος κος Ιωάννης Σεντελές.
 • Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 Λαογραφικού Μουσείου «Ερμηνεία Φωτιάδου». Εισηγητής ο Δήμαρχος
 • Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 Οργανισμού πολιτισμού  Άθλησης και παιδικής μέριμνας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και Απολογισμός (Παιδικού Σταθμού, Μουσεία, Πνευματικά Κέντρα) Εισηγητής: Ο Δήμαρχος κος Ιωάννης Σεντελές
 •  Καθορισμός όρων προικοδότησης κορασίδων Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Μπαλτατζή (Εισηγητής: Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Χρήστος Σκαμνέλος)
 •  Εξουσιοδότηση της οικονομικής επιτροπής για την διαχείρηση των κληροδοτημάτων. (Εισηγητής ο Δήμαρχος)
 •  Αποδοχή συνέχισης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και εταιρίας «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου: «διευθέτηση μεταφοράς νερού στη θέση Πρίζα – Κατασκευή δεξαμενής ύδρευση» Τ.Κ. Συρράκου. Έγκριση πόρων για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών διοίκησης της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.». ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.  (Εισηγητής: ο Δήμαρχος)
 • Έγκριση διάθεσης χρηματικού ποσού στην μνήμη Ερμηνείας Φωτιάδου.     
    (Εισηγητής: Ο Δήμαρχος κος Ιωάννης Σεντελές)
 •  Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (Εισηγητής : ο Δήμαρχος) 
 •  Προβλήματα ιατρικής κάλυψης των Τ.Κ. του Δήμου (Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Σταύρος Γκορτζής). 
 • Σύσταση επιτροπής για κατάρτιση μητρώων αρρένων (Εισηγητής ο Δήμαρχος)
Τα υπόλοιπα θέματα αφορούν παρατάσεις προθεσμιών περαιώσεων έργων σε διάφορα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και αιτήσεις Δημοτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου