Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσκληση Επιλογής Ωφελουμένων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Ορεινή Συμπολιτεία Πίνδου"Βελτίωση-αύξηση της απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Στην σύμπραξη συμμετέχει και ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ορεινή Συμπολιτεία Πίνδου» υλοποιεί την Πράξη «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στην Πίνδο» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ορεινή Συμπολιτεία Πίνδου» συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς: BIC ΗΠΕΙΡΟΥ (Συντονιστής εταίρος), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΚΟΙΝ ΕΠΙΧ Δ. ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΓΕΩΤΕΕ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, ΚΕΚ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΚΕΚ ΕΥΡΩΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.
Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης...
παρέμβασης στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων με στόχο την βελτίωση-αύξηση της απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Μέσω της προώθησης στην απασχόληση ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
  • μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα,
  • άτομα με αναπηρία,
  • αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,
  • αποφυλακισθέντες,
  • πρώην χρήστες ουσιών και
  • άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια,
οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας.
Ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης πράξης θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι ωφελούμενοι ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, οι οποίοι θα μπορούν:
  • να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση,
  • να προωθηθούν για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα και
  • να προσληφθούν από επιχειρήσεις.
Περιοχή Παρέμβασης: Περιφέρεια Ηπείρου- Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
 Δήμοι: Βορείων Τζουμέρκων, Πωγωνίου, Κόνιτσας, Μετσόβου, Ζαγορίου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ ες για πρόσθετη ενημέρωση και αναζήτηση των εντύπων των αιτήσεων και των σχετικών εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης έως 31/12/2012, στο BIC ΗΠΕΙΡΟΥ κα Κωνσταντίνα Οικονόμου , από Δευτέρα – Παρασκευή, Ώρες 09:00-14:00, Διεύθυνση: Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων), τηλ:26510-44447, φαξ: 26510-44457, email: bicepirus@ioa.forthnet.gr.

Ανέλαβε το Δ.Σ. της Σύμπραξης «Ορεινή Συμπολιτεία Πίνδου»
Μέλος του Δ.Σ. και ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων κος Γιάννης Σεντελές

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής • Σύμπραξης «Ορεινή Συμπολιτεία Πίνδου», που αναλαμβάνει την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης: «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στην Πίνδο»- ΤΟΠΕΚΟ».
Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής:
Πρόεδρος: Δημ. Δημητρίου (εκπρόσωπος BIC Ηπείρου)
Αντιπρόεδρος: Παντ. Κολόκας (Περιφέρεια Ηπείρου)
Γραμματέας: Μαρία Σακελλαρίου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Μέλη: Ν. Τσομπίκος (Δ. Μετσόβου), Στ. Κουκουλάρης (Δ. Πωγωνίου), Ι. Σεντελές (Δ. Β. Τζουμέρκων), Απ. Ραπακούσης (Δ. Κόνιτσας), Παντ. Παπιγκιώτης (Κοιν. Επιχ. Δ. Ζαγορίου), Ευθ. Χριστοστόμου (Επιμελητήριο), Σπ. Μπαλαμπέκος (ΓΕΩΤΕΕ Ηπείρου – Νήσων), Αρ. Σταγκίκας (ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.), Κ. Παπασπύρου (ΚΕΚ Πληροφορική- Εκπαιδευτική), Χρ. Κωνσταντάκος (ΚΕΚ ΕΥΡΩ­ΚΑ­ΤΑΡ­ΤΙΣΗ).
Διαχειριστής της Α.Σ. ορίστηκε η κ. Κατερίνα Φιλίππου – Κεραμίδα, διευθύντρια του BIC Hπείρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου