Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων


ΠΡΟΣ:
1. Τους Δημοτικούς Συμβούλους του
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων &
2. Τους Προέδρους Συμβουλίων και
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Του Δήμου


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 13η/02ου/2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ...


 1.     Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και της εταιρίας Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. για την πράξη: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών Δημοτικής Ενότητας Κατσανοχωρίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
2.     Έγκριση μελέτης έργου: «Αναπλαστικές παρεμβάσεις πλατειών Τ.Κ. Κορύτιανης, Πηγαδίων και Φορτοσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
3.     Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και της εταιρίας Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. για την πράξη: « Αναπλαστικές παρεμβάσεις πλατειών Τ.Κ. Κορύτιανης, Πηγαδίων και Φορτοσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
4.     Έγκριση προμηθειών έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχο).
5.     Έγκριση απολογισμού 4ου τριμήνου οικον. Έτους 2012 Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
6.     Εξέταση αιτήματος περί παραχώρησης με σύμβαση χρησιδανείου των χώρων της πρώην Μαθητικής Εστίας Τ.Κ. Πλαισίων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
7.     Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευση Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Α. Λάνταβος, Δημοτικός Σύμβουλος).
8.     Έγκριση αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ. και μελών για συμμετοχή σε συνεδριάσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Α. Λάνταβος, Δημοτικός Σύμβουλος).
9.     Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευση Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Π. Μολώνη, Αντιδήμαρχος).
10.                        Τροποποίηση (συμπλήρωση) της υπ’ αριθμ. 201/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον Κανονισμό Ύδρευσης. (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
11.                        Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
12.                        Έγκριση παραδοσιακών εκδηλώσεων Αποκριάς – Καθαράς Δευτέρας. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
13.                        Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή και Επέκταση της Υπάρχουσας Αποθήκης του Δήμου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Χουλιαράδων». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
14.                        Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση ξενώνα Τ.Δ. Μιχαλιτσίου». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
15.                        Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών Τ.Δ. Κέδρου». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
16.                        Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Μιχαλιτσίου». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
17.                        Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση κοινοτικού γραφείου Πετροβουνίου». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
18.                        Αιτήσεις Δημοτών.

Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.

                                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                      ΜΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου