Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα στον Δήμο Βορείων ΤζουμέρκωνΠρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων απευθύνει προς τους Δημοτικούς συμβούλους και τους Προέδρους Συμβουλίων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Ευάγγελος Μέγας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Δευτέρα 13 Μαίου και ώρα 18:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν  είναι τα παρακάτω:


1.    Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Μεταφορά δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ. Βαθυπέδου». (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
2.    Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή καλντεριμιού προς πλατεία Συνεδριακού Κέντρου Τ.Κ. Συρράκου». (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
3.    Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Διαμόρφωση δρόμου από πλατεία Ρούσσου προς κέντρο Τ.Κ. Συρράκου». (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
4.    Έγκριση μελέτης έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Τ.Κ. Κορύτιανης». (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
5.    Έγκριση μελέτης έργου: «Ανάπλαση και διαμόρφωση πλατείας Τ.Κ. Πηγαδίων». (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
6.    Έγκριση μελέτης έργου: «Ανάδειξη πλατείας Φορτοσίου». (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
7.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου: «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων οικισμού Συρράκου». (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
8.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου: «Πλακοστρώσεις – Καλντερίμια εντός του οικισμού Ματσουκίου». (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
9.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου: «Ανάδειξη ιστορικού κέντρου οικισμού Τσόπελα και Χριστών Τ.Κ. Πραμάντων». (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
10.  Αναμόρφωση τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
11.  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
12.  Έγκριση μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
13.  Εκμίσθωση βοσκοτόπου προς Παλαιοχώρι Δ.Ε. Βαθυπέδου (Περιοχή παλιοχώραφο). (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
14. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 250/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
15.  Διόρθωση χρηματικού καταλόγου ύδρευσης Β΄ Εξαμήνου 2012. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
16.  Έγκριση προμήθειας υλικών για επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παράδοσης και Παραλαβής προς χρήση του έργου: «Διευθέτηση μεταφοράς νερού στη θέση Πρίζα – Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης» στην Δ.Ε. Συρράκου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση προαύλιου χώρου κληροδοτήματος Τσίρκα» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επένδυση τοιχίων κεντρικού δρόμου Τ.Δ. Αμπελοχωρίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
20.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση – χαλικόστρωση πρόσφατα διανοιγμένων αγροτικών δρόμων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
21.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση δρόμου προς οικία Μητρογιώργου οικισμού Χριστών Τ.Δ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση χώρου εισόδου Χριστών Τ.Δ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
23. Αιτήσεις Δημοτών. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).

Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.
                                                                                        
                                Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                              
                                              ΜΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου