Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων (ΙΛΕΤ) έχει προγραμματίσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Απολογιστική) των μελών της που θα συγκληθεί στις 7 Αυγούστου, έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00’ π.μ., στο Βουργαρέλι και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου με τα παρακάτω θέματα:
1. Διοικητικός Απολογισμός.
2. Οικονομικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3. Προτάσεις για τη λειτουργία και δράση της Εταιρείας.
 Να σημειωθεί πως το Σάββατο 6 Αυγούστου και ώρα: 1900 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση (ετήσια) των Υπευθύνων και των μελών των Ομάδων Έρευνας (Ο.Ε.) της Ι.Λ.Ε.Τ. στους Κτιστάδες και στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Κτιστάδων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.
Το Δ.Σ. της ΙΛΕΤ, στη σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση, που υπογράφεται από τον Πρόεδρό της κ. Κων/νο Μαργώνη και την Γεν. Γραμματέα Όλγα Τριάντου, προσκαλεί θερμά και εγκάρδια τα μέλη της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων και όλους τους Τζουμερκιώτες και φίλους της Εταιρείας (Ι.Λ.Ε.Τ.) να παρευρεθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου