Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Πρώτο Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων και Ν. Α. Πίνδου με θέμα: "Τζουμέρκα: Ιστορία, Πολιτισμός και Οικολογία"


ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ TΖΟΥΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

1η Συνάντηση: «Θεωρία και Μεθοδολογία της Έρευνας»

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ιστορική & Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων


Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων και το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων διοργανώνουν  Θερινό Σχολείο με θέμα: «Τζουμέρκα: Ιστορία, Πολιτισμός και Οικολογία».

Ημερομηνίες
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί:  29 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2012

Τόπος Διεξαγωγής-Εγκαταστάσεις
Οι εκπαιδευτικές δράσεις, τα μαθήματα, καθώς και η διαμονή/φιλοξενία των φοιτητών και των διδασκόντων θα πραγματοποιηθιύν στο Δασικό Χωριό «Κέδρος» στον Καταρράκτη Άρτας(Τζουμέρκα).  http://www.guesthousekedros.gr/

Συμμετέχοντες
Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές από τον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών...
και ανθρωπιστικών σπουδών.
Ανώτατος Αριθμός: 20 άτομα

Κόστος Συμμετοχής
Το κόστος Συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 50 ευρώ. Περιλαμβάνονται:
α. Παρακολούθηση/Συμμετοχή στο σύνολο των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
β. Διαμονή:  δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια
γ. Διατροφή: Πρωινό και Γεύμα
δ. Μετακινήσεις για τις Ασκήσεις Επιτόπιας Έρευνας
ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων από/προς το Δασικό Χωριό.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα χορηγηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείο. Απαραίτητες Προϋποθέσεις:
α. Παρακολούθηση των μαθημάτων σε ποσοστό 100%
β. Συμμετοχή στο σύνολο των Ασκήσεων Επιτόπιας Έρευνας

Θεωρητικές αφετηρίες
Μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αλλά και σημαντικού ιστορικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος είναι τα Τζουμέρκα. Η γεωγραφική τους θέση,  ως φυσικό σύνορο μεταξύ Ηπείρου και Θεσσαλίας, καθώς και τα τοπικά ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα συγκροτούν μια οικιστική και πολιτισμική ενότητα, εντός της οποίας λαμβάνουν χώρα αξιοπρόσεκτα οικολογικά, οικονομικά, κοινωνικά, και πολιτισμικά φαινόμενα. Ειδικά, σήμερα νεοεμφανιζόμενοι παράγοντες επηρεάζουν και αλληλεπιδρούν άμεσα με τις  τοπικές κοινωνίες, με  αποτέλεσμα τα παραπάνω φαινόμενα να αποκτούν έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Τα Τζουμέρκα αποτελούν έναν προνομιακό χώρο για την εξέταση και τη μελέτη της σχέση πολιτισμού και οικολογίας. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες του Θερινού Σχολείου θα εστιάσουν στην αναζήτηση των αιτιακών σχέσεων μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος, της οικολογίας και των κοινωνικών δομών στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς επίσης και στη βαθύτερη κατανόηση των διαδικασιών, μέσα από τις οποίες οι τοπικές κοινωνίες διαχειρίζονται το φυσικό και το πολιτισμικό περιβάλλον.

Στόχοι
Η αρχειακή έρευνα και την έρευνα πεδίου(fieldwork) θα αποτελέσουν τα βασικά πεδία επιστημονικής άσκησης στη θεωρία και τη μεθοδολογία.

Επιστημονική Επιτροπή

Ευάγγελος Αυδίκος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Θεόδωρος Παππάς, Καθηγητής του Πανεπιστήμιο Ιονίου
Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ελευθερία Δέλτσου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Βασιλική Γιακουμάκη, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου