Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Δημοτικό Συμβούλιο, αύριο Τετάρτη, στον Δήμο Βορείων ΤζουμέρκωνΣυνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων την Τετάρτη 6 Ιουνίου και ώρα 19:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου στη Πράμαντα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:   1.  Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προυπολογισμού Οικονομικού έτους 2012. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
  2. Έγκριση επιχορήγησης Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
  3. Ορισμός εδρών και περιμετρικών ζωνών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
  4. Στήριξη της πρότασης για την ίδρυση Παραρτήματος του «Μουσείου Αργυροτεχνίας... Ιωαννίνων» στους Καλαρρύτες. Εισηγητής ο κ. Γ. Κότσιας, Δημοτικός Σύμβουλος.
  5. Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
  6. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διάνοιξη δρόμου Συνοικίας Θανασέικα Τ.Κ. Πραμάντων» Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
  7. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Ραφταναίων» Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
  8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Δ.Δ. Ελληνικού» Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
  9. Αιτήσεις Δημοτών. Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης Αντιδήμαρχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου