Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Ο κόσμος ...καίγεται και το κράτος (Δήμοι), νομοθετεί για ...οίκους ανοχής
Ένας οίκος ανοχής στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων!!! (εάν κατατεθούν αιτήσεις...)
Ενώ οι πολίτες αυτής της χώρας δοκιμάζονται απ’ τα άγρια οικονομικά μέτρα που περιλαμβάνουν τα απανωτά Μνημόνια που μας έχει επιβάλει η «Τρόϊκα», οι πολιτικοί μας εξακολουθούν τον «χαβά τους»
Μια είδηση που έχει περάσει στα ψιλά είναι αυτή που η Περιφέρεια Ηπείρου κάλεσε τους Καλλικρατικούς Δήμους να θεσμοθετήσουν για τα «εκδιδόμενα άτομα με πληρωμή».
Η Περιφέρεια λοιπόν Ηπείρου «υποχρέωσε» τα Δημοτικά Συμβούλια των Καλικρατικών Δήμων να ορίσουν με αποφάσεις τους και κατ’ εφαρμογή του νόμου 2734/99 επιτροπή η οποία θα είναι υπεύθυνη για τα άτομα αυτά και επίσης κάλεσε τα Δημοτικά Συμβούλια όλων των Δήμων να ορίσουν και πόσες θέσεις μπορούν να διαθέσουν στα όρια των Δήμων τους για … οίκους ανοχής.
Πιο αναλυτικά από το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής της Περιφέρειας Ηπείρου έχει σταλεί το
υπ’ αριθ. 89071/3572/6-12-2011 έγγραφο, με το οποίο κάνει γνωστό στους Δήμους, ότι, προκειμένου να συγκροτηθεί η επιτροπή της παρ. 2 άρθ. 3, του Ν. 2734/99 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις», με έργο την γνωμοδότηση σε θέματα που ορίζονται στο άρθ. 3 και 6 του ιδίου Νόμου καλώντας  τα Δημοτικά Συμβούλια να ορίσουν ταυτόχρονα τακτικό μέλος και το νόμιμο αναπληρωτή του για την συμμετοχή τους στην επιτροπή αυτή,
Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων γνωμοδότησε σχετικά σε συνεδρίαση του Δημοτικού του Συμβουλίου στις 19 Δεκεμβρίου 2011 και όρισε μία (1) θέση σε όλο τον Δήμο
Επίσης όρισε τα μέλη της Επιτροπής του Ν. 2734/99 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» ως εξής:
- Τον κ. Κότσια Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωτή τον κ. Γκρέστα Σωκράτη , Αντιδήμαρχο.

Δείτε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, όπως αυτήν αναρτήθηκε στην «Διαύγεια»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου