Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Να επανέλθουν οι Επιθεωρητές για τον ΧΥΤΑ Ελληνικού

Αποχώρησε ο Γάννης Σεντελές απ' την σύσκεψη για τον ΧΥΤΑ
Επαναξιολόγηση ζητάει και ο Φορέας 

Η Περιφέρεια θα εκδώσει βεβαίωση περαίωσης, η οριστική παραλαβή όμως θα γίνει σε 20 μήνες

Διαφωνία και αποχώρηση απ' την σύσκεψη του Δημάρχου Βορείων Τζουμέρκων, Γιάννη Σεντελέ

 Πολλές φαίνεται ότι είναι ακόμα οι εκκρεμότητες που πρέπει λυθούν ώστε αφενός να παραληφθεί κανονικά ο ΧΥΤΑ Ελληνικού και αφετέρου να λειτουργήσει ομαλά.
Η περιπέτεια με τη μόλυνση των πηγών, φαίνεται ότι κάνει συγκρατημένες τις τοπικές Αρχές, οι οποίες προσέχουν πολύ τα βήματά τους πλέον.
Η αποτίμηση της μέχρι σήμερα λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό και οι περαιτέρω ενέργειες μέχρι τη διοικητική παραλαβή του έργου από τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων αποτέλεσαν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που συγκάλεσε η Διοίκηση του ΦΟΔΣΑ.
Στη σύσκεψη πήραν μέρος όλοι οι Δήμαρχοι των Ιωαννίνων, πλην...

του Δημάρχου του Μετσόβου λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, καθώς και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης.
Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τη Διοίκηση του Φορέα και τους δημάρχους ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης του έργου και την προσωρινή παραλαβή.
Επίσης επεσήμανε ότι βάσει της σύμβασης, η οριστική παραλαβή θα γίνει 20 μήνες μετά από την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης και μέχρι εκείνη τη στιγμή υπεύθυνος για αποκατάσταση κατασκευαστικών αστοχιών του έργου θα είναι ο ανάδοχος. Αυτό άλλωστε προβλέπεται από τη σύμβαση που έχει υπογράψει, σημειώνεται στην ανακοίνωση του Φορέα.
Αποφάσεις Φορέα
Αμέσως μετά την ενημέρωση που είχαν από τον Περιφερειάρχη, οι δήμαρχοι και η Διοίκηση του Φορέα συνεδρίασαν από κοινού για να αξιολογήσουν όλα τα δεδομένα και να λάβουν τις αποφάσεις τους.
Έτσι μετά από την αναλυτική συζήτηση που έγινε κοινοποιήθηκε ένα κείμενο σημείων από τα οποία διαφαίνεται ότι οι δήμαρχοι θέλουν να κινηθούν πολύ προσεκτικά και με διαχωρισμένες τις ευθύνες κάθε πλευράς. Τα σημεία έχουν ως εξής:
- Ο Φορέας να προχωρήσει όπως υποχρεούται, μετά την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης στην παραλαβή για χρήση του έργου. Αφού του γνωστοποιηθεί το περιεχόμενο της βεβαίωσης περαίωσης θα αξιολογήσει αν η παραλαβή θα γίνει με παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις.
- Η παραλαβή για χρήση γίνεται με δεδομένο ότι την ευθύνη για την τεχνική αρτιότητα του έργου έχουν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα η υπηρεσία που επιβλέπει το έργο και εκδίδει τη βεβαίωση περαίωσης και η Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί και διερευνά το φαινόμενο της ρύπανσης η οποία έχει καταλήξει σε γραπτό πόρισμα.
- Να δοθούν άμεσα από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες οι απαντήσεις- απολογίες, που ζητούν με την έκθεσή τους οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, να αξιολογηθούν και οι Επιθεωρητές να επανέλθουν για νέα διερεύνηση του φαινομένου. Το ίδιο αίτημα, όπως έγινε γνωστό από τον Περιφερειάρχη, διατυπώθηκε προς τους Επιθεωρητές και από την Περιφέρεια Ηπείρου.
Από την τελική έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος θα αξιολογηθεί εάν προκύπτει ανάγκη κατασκευής συμπληρωματικών έργων για την άρτια λειτουργία του ΧΥΤΑ Ελληνικού. Άλλωστε όπως και οι ίδιοι τονίζουν στην έκθεσή τους, οι παρατηρήσεις τους πρέπει να ληφθούν υπόψιν πριν την οριστική παραλαβή του έργου.
- Όλοι οι δήμαρχοι δεσμεύτηκαν ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα καταβάλουν προς το Φορέα το συνολικό ποσό των 300 χιλιάδων ευρώ, με βάση την αναλογία των εισερχομένων τόνων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ, ώστε να αποπληρωθεί η εργολαβία που υποκατέστησε τις υποχρεώσεις του Φορέα στη φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας και να καλυφθούν άμεσες λειτουργικές ανάγκες του Συνδέσμου.
- Να διερευνηθεί άμεσα ο τρόπος λειτουργίας του έργου στο διάστημα που θα μεσολαβήσει από την ώρα της λήξης της δοκιμαστικής λειτουργίας και μέχρι τη στιγμή της ανάδειξης αναδόχου για την κανονική λειτουργία. Να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου είναι σε εξέλιξη.
Οι αποφάσεις αυτές θα επικυρωθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης το οποίο θα συνεδριάσει άμεσα.
Διαφωνία Γιάννη Σεντελέ
Σημειώνεται πάντως ότι με τις αποφάσεις αυτές διαφώνησε ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Γιάννης Σεντελές ο οποίος αποχώρησε από τη σύσκεψη πριν την ολοκλήρωσή της. 
Όπως έκανε γνωστό διαφωνεί επί της αρχής θεωρώντας ότι για την ρύπανση στην περιοχή ευθύνεται το κύτταρο του ΧΥΤΑ και ότι οι λύσεις θα πρέπει να αναζητηθούν σε άλλη κατεύθυνση και με κυρίαρχο στοιχείο την αποκατάσταση του κυττάρου.
Πηγή: epirus online

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου