Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Όχι από την ΙΛΕΤ στη συγχώνευση των Φορέων


Κατά της συγχώνευσης και, κυρίως κατά της κατάργησης των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, τάσσεται η (ΙΛΕΤ)

Η λειτουργία του φορέα χρηματοδοτείται μέχρι το 2015 από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΠΠΕΡΑΑ) και αυτό μπορεί να συνεχιστεί έως το 2020 με την διαβεβαίωση της Κομισιόν


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων με ανακοίνωσή του δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετο στην τυχόν συγχώνευση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου με το Φορέα Διαχείρισης των Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου για τους εξής λόγους: ...
1.Πρόκειται για δύο διαφορετικές προστατευόμενες περιοχές-χωρίς εδαφική συνέχεια-με προς διαχείριση έκταση πάρα πολύ μεγάλη (3.000km2 περίπου) και η συνένωση των δύο Φορέων μόνο προβλήματα - πολλά και έντονα - θα προσθέσει σε αυτές και όχι λύσεις, τα οποία θα εμποδίζουν την ομαλή διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του νέου ενιαίου Φορέα.
2.Ο ορισμός της έδρας του προτεινόμενου Φορέα και πάλι εκτός της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων κ.λ.π. και μάλιστα σε μη κομβική θέση, υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο το συγκεκριμένο Εθνικό Πάρκο και φαίνεται να λειτουργεί ως δορυφόρος του Εθνικού Πάρκου της Βόρειας Πίνδου.
3.Διοικητικά, η περιοχή ευθύνης του νέου Φορέα εκτείνεται σε δύο (2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σε τρεις (3) Αιρετές Περιφέρειες, σε τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς), σε δέκα (10) Δήμους και σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, Τοπικές Κοινότητες (Χωριά). Μέσα σ’ αυτήν την πληθώρα των διοικητικών δομών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα, όσο πολυμελές και αν είναι, θεωρείται πρακτικά αδύνατο - όχι να λύσει - αλλά στοιχειωδώς να ασχοληθεί με όλα τα πολύπλοκα ζητήματα και με τις ποικίλες δραστηριότητες και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών.
4.Η συγχώνευση των δύο Φορέων Διαχείρισης απαξιώνει τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), που εκπονήθηκαν για την ίδρυση των δύο Εθνικών Πάρκων, συνενώνοντας συγκεκριμένες περιοχές του Δικτύου «Φύση 2000» (Natura 2000) με κριτήρια γεωμορφολογικά, χωροταξικά, ανθρωπογεωγραφικά, ιστορικά, πολιτισμικά και, κυρίως, περιβαλλοντολογικά.
5.Με τη συγχώνευση των δύο Φορέων, η έως τώρα θετική στάση των τοπικών κοινωνιών θα γίνει ουδέτερη - αν όχι αρνητική - και θα είναι λιγότερο συνεργάσιμες με το νέο Φορέα, γεγονός που θα οδηγήσει στην απαξίωσή του και στην αδυναμία να εφαρμόσει τα προγράμματά του.
6.Οι τυχόν διοικητικές αλλαγές θα επηρεάσουν τη σωστή διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και την ορθή χρήση των διατιθεμένων κονδυλίων της Ε.Ε. και θα θέσουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες διατήρησης της βιοποικιλότητας και, ιδίως, των οικολογικών ενδιαιτημάτων των συγκεκριμένων περιοχών.
7.Η λειτουργία των Φορέων χρηματοδοτείται μέχρι το 2015 από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΠΠΕΡΑΑ) και αυτό μπορεί να συνεχιστεί - όπως διαβεβαιώνει η Κομισιόν- και για τη χρονική περίοδο 2014-2020. Επομένως, η προτεινόμενη αλλαγή του καθεστώτος Διοίκησης, δε θα επιφέρει κανένα δημοσιονομικό όφελος (τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων δεν αμείβονται).
8.Με τη συνένωση των δύο Φορέων Διαχείρισης θα επέλθει μείωση των ωφελειών στην τουριστική ανάπτυξη, διότι η ενιαία προβολή υποβαθμίζει την επιμέρους παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του καθενός Εθνικού Πάρκου και, κατά συνέπεια, δε δημιουργείται μια στοχευόμενη επισκεψιμότητα και προς τις δύο περιοχές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας (Ι.Λ.Ε.Τ.), γενικά, τάσσεται απερίφραστα κατά της συγχώνευσης και, κυρίως κατά της κατάργησης των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών και παρακαλεί τον αρμόδιο Υπουργό να αποσύρει τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 10 του προς διαβούλευση σχεδίου Νόμου, επειδή μια πιθανή ψήφιση αυτών μόνο ανεπανόρθωτες αρνητικές επιπτώσεις θα συσσωρεύσει στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον των περιοχών αυτών._


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου