Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

Τι απάντησε η Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου κα Τατιάνα Καλογιάννη, σε επερώτηση του ΑΥ.ΡΙ.Ο για τον ΧΥΤΑ του Ελληνικού Επερώτηση στο προχθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου κατέθεσε ο επικεφαλής του ΑΥ.ΡΙ.Ο σχετικά με τον ΧΥΤΑ Ελληνικού του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Τι απάντησε η Αντιπεριφερειάρχης κα Τατιάνα Καλογιάννη

"Η Περιφερειακή Αρχή θα ζητήσει την επαναληπτική αξιολόγηση του έργου από τους Επιθεωρητές"

"Η άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ θα συνεχίσει ναβρίσκεται σε ισχύ"Επερώτηση για τον ΧΥΤΑ υπήρξε στο προχθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου απ’ τον επικεφαλής της παράταξης ΑΥ.ΡΙ.Ο κο Γιάννη Παπαδημητρίου. 
Αρμόδια να απαντήσει επί της επερωτήσεως αυτής ήταν η Τζουμερκιώτισα (Συρρακιώτικης καταγωγής από μητέρα) Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου κα Τατιάνα Καλογιάννη. 
Τα σημαντικότερα σημεία της απαντήσεώς της πάνω στα ζητήματα της επερωτήσεως του κου Παπαδημητρίου είναι τα ακόλουθα:

Σχετικά με τον α/α 1 της επερωτήσεως:
1.    Για ποιο λόγο η Περιφερειακή Αρχή δεν έδωσε στη δημοσιότητα αλλά και στις Περιφερειακές Παρατάξεις και τους Συμβούλους την παραπάνω έκθεση???. Γιατί δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της μόνο το Πρακτικό της Επιτροπής, που συνέστησε η ίδια??? Θεωρεί ανακοινώσιμα μόνο όσα πορίσματα συμφωνούν με τις απόψεις της??? ...
i.    Κάθε έγγραφο έχει αποδέκτες προς ενέργεια και προς κοινοποίηση και σε εκείνους απευθύνεται.
ii.    H Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος είναι η αρμόδια για να κοινοποιήσει την εν λόγω έκθεσή της
iii.    Το Πρακτικό της «Επιτροπής Διερεύνησης & Αξιολόγησης των φαινομένων ρύπανσης απορροών περιοχής του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» όφειλε να δημοσιοποιηθεί, όπως άλλωστε έχει γίνει και μέχρι σήμερα, διότι η Επιτροπή είναι όργανο που συγκροτήθηκε από τον Περιφερειάρχη.
iv.    Μαζί με το προαναφερόμενο Πρακτικό δημοσιοποιήθηκαν και οι δύο εκθέσεις: α) «Διερεύνηση του ΧΥΤΑ Ιωαννίνων για πιθανές διαρροές εκκρίματος στο υπέδαφος με τη χρήση γεωφυσικών μεθόδων» του Τομέα Γεωφυσικής, Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Παν/μιου Θεσσαλονίκης και β) «Ερευνητικό πρόγραμμα Ιχνηθετήσεων» του Τμήματος Γεωλογίας του Εθν. Καπ. Παν/μιου Αθηνών.
v.    Η Περιφερειακή Αρχή ανακοινώνει ότι παράγεται από τις υπηρεσίες της ή είναι τμήμα αλληλογραφίας που προκαλεί η ίδια. Ως εκ τούτου, οι απαντήσεις των υπηρεσιών μας, στις διαπιστώσεις που αναφέρονται στην έκθεση των Επιθεωρητών, θα δοθούν στη δημοσιότητα αμμελητί.

Σχετικά με τον α/α 2 της επερωτήσεως:
2.    Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα ή σκοπεύει να προβεί η Περιφερειακή Αρχή σε συμμόρφωση με το περιεχόμενο της έκθεσης???

Οι ενέργειες που αφορούν στην έκθεση είναι:
a.    η γραπτή απολογία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και
b.    η υποβολή στοιχείων και απόψεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου,
σχετικά με τα θέματα που τις αφορούν, για διαπιστώσεις των Επιθεωρητών.

Η Περιφερειακή Αρχή θα ζητήσει την επαναληπτική αξιολόγηση του έργου από τους Επιθεωρητές μετά την προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων – διευκρινήσεων. Είναι προφανές, ότι αν προκύψει ανάγκη συμπλήρωσης του φακέλου του έργου ή διορθωτικές εργασίες, που να καθιστούν νομικά ή τεχνικά υπεύθυνη την Περιφέρεια, θα δρομολογήσει άμεσα την εφαρμογή τους. 


Σχετικά με τον α/α 3 της επερωτήσεως:
3.    Σκοπεύει ο Περιφερειάρχης να ανακαλέσει την άδεια προσωρινής λειτουργίας του ΧΥΤΑ, τουλάχιστον μέχρι την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων, τα οποία η έκθεση εντοπίζει???
Η άδεια λειτουργίας του έργου έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ 29407/3508/2002. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ίδιας ΚΥΑ (Διαδικασία Ελέγχου και Παρακολούθησης κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου) η αδειοδοτούσα αρχή ενημερώνεται από τον Φορέα Διαχείρισης / Λειτουργίας για τυχόν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης και οφείλει να παρακολουθεί την συμμόρφωση του Φορέα Διαχείρισης / Λειτουργίας ως προς το είδος και το χρονοδιάγραμμα των ληπτέων επανορθωτικών μέσων.

Με δεδομένο ότι για την συνεχή άρτια λειτουργία του έργου εφαρμόζονται, όταν προκύπτει ανάγκη, όλες οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, η άδεια λειτουργίας θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι το σημείο που για μη άμεσα αποκαταστάσιμες τεχνικές δυσλειτουργίες θα απαιτηθεί η προσωρινή παύση λειτουργίας του έργου.


Με την ευκαιρία όμως της παρεμβάσεώς σας νιώθω την ανάγκη να σημειώσω τα ακόλουθα:

Χωρίς να γνωρίζω την καταγωγή ή την προέλευση της συστηματικής αρνητικής στάσης σας για κάθε έργο, για κάθε δραστηριότητα και για κάθε ενέργεια που εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο το κοινό και γενικό καλό, διαπιστώνω ότι, τελικά, το μόνο που εξυπηρετείται είναι ο στιγμιαίος πολιτικός θόρυβος για να πιστοποιείται η πολιτική σας παρουσία.
Η Περιφέρεια, σήμερα, και ο τόπος μας γενικά, σίγουρα δεν έχει ανάγκη από φωτοβολίδες και κραυγές αρνητισμού.
Τουναντίον έχει ανάγκη, στο μέτρο που κατανοεί ο καθένας μας τις πραγματικές και προφανείς ανάγκες της κοινωνίας μας, τη συνεισφορά της θετικής ενέργειας και της καλόπιστης κριτικής.
Πρέπει να χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες και τους θεσμούς για να κάνουμε περισσότερο υποφερτή την, ούτως ή άλλως, δύσκολη καθημερινότητα των συνανθρώπων μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου