Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Η κτηνοτροφία στα Βόρεια Τζουμέρκα και η συμβολή του Χρούσια Καλαρρύτικου στην ανάπτυξη των παρακείμενων χωριών, δεσπόζει σε ημερίδες αυτό το Σαββατοκύριακο στην Πράμαντα, Συρράκο και ΚαλαρρύτεςΠράμαντα 9 Αυγούστου
Ημερίδα: «Η κτηνοτροφία στα Βόρεια Τζουμέρκα»
Έναρξη: 7:00 μ.μ.
Εισηγητές:
19:00-19:15  Νίκος Καρατζένης, φιλόλογος.
«Η ιστορική και οικονομική διάσταση της κτηνοτροφίας των Πραμάντων»
19:15-19:45  Ιωάννης Σκούφος, καθηγητής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-
Ιωάννης  Αυγέρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και       Κτηνιατρικής Πρέβεζας.
«Η κτηνοτροφία στο σήμερα και το αύριο»
19:45-20:00 Βασίλειος Ντερμάρης, γεωπόνος.
«Αγροτικός Τομέας και Περιβάλλον στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Υφιστάμενη Κατάσταση και Προκλήσεις»
20:00-21:00 Συζήτηση


Συρράκο 10 Αυγούστου ...


Ημερίδα: «Η κτηνοτροφία στα Βόρεια Τζουμέρκα»


Ώρα 11:00 π.μ. Συνεδριακό Κέντρο «Κώστας Κρυστάλλης»
11:00-11:15 Σπύρος Νταλαούτης, εκπαιδευτικός.
«Η ιστορική και οικονομική διάσταση της κτηνοτροφίας του Συρράκου»

11:15-11:45 Ιωάννης Σκούφος ,καθηγητής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-
Ιωάννης Αυγέρης ,Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας.
«Η κτηνοτροφία στο σήμερα και το αύριο»

11:45-12:00 Βασίλειος Ντερμάρης, γεωπόνος.
Αγροτικός Τομέας και Περιβάλλον στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Υφιστάμενη Κατάσταση και Προκλήσεις.

12:00-13:00 Συζήτηση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου-Σύνδεσμοι Συρρακιωτών
Ημερίδα: «Η συμβολή του Χρούσια – Καλαρρύτικου στην ανάπτυξη του Συρράκου» 

Ώρα 6:30 μ.μ.  

 
Συνεδριακό Κέντρο «Κώστας Κρυστάλλης»


 


18:30-18:45 Ιωάννα Συγγούνα,φιλόλογος.
«Ο Χρούσιας- Καλαρρύτικος στη μυθολογία και την ιστορία»

18:45-19:00 Μανόλης Μαγκλάρας, φιλόλογος-επίτιμος πρόεδρος Συνδέσμου Συρρακιωτών Πάτρας.
«Μύλοι, νεροτριβές και μαντάνια του Χρούσια- Καλαρρύτικου. Η συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Συρράκου»

19:00-19:15 Αικατερίνη Τσουμελέκα, φιλόλογος.
«Η Συρρακιώτισσα γυναίκα και ο Χρούσιας- Καλαρρύτικος»

19:15-19:35 Χρήστος Χασάνης,πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου-Γεώργιος Ζαγαλίκας, δασολόγος.
«Η χλωρίδα και η πανίδα του Χρούσια- Καλαρρύτικου»

19:35-19:50 Δημήτριος Γείτονας, επίκουρος καθηγητής τμήματος Προσχολικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
«Ψάρεμα πέστροφας στο Χρούσια- Καλαρρύτικο»

19:50-20:00 Νίκος Μάνθος, επιχειρηματίας περιοχής.
«Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο Χρούσια- Καλαρρύτικο»

20:00-21:00 Συζήτηση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου- Σύνδεσμοι Συρρακιωτών

Καλαρρύτες 11 ΑυγούστουΗμερίδα: «Η κτηνοτροφία στα Βόρεια Τζουμέρκα»


Ώρα 11:00 π.μ. Πλατεία Καλαρρυτών
11:00-11:15 Νικόλαος Γκατζόγιας, γεωπόνος- τέως πρόεδρος Κοινότητας Καλαρρυτών.

«Η ιστορική και οικονομική διάσταση της κτηνοτροφίας των Καλαρρυτών»

11:15-11:45 Ιωάννης Σκούφος, καθηγητής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-

Ιωάννης Αυγέρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας.

«Η κτηνοτροφία στο σήμερα και το αύριο»

11:45-12:00 Βασίλειος Ντερμάρης, γεωπόνος.

Αγροτικός Τομέας και Περιβάλλον στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Υφιστάμενη Κατάσταση και Προκλήσεις.

12:00-13:00 Συζήτηση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Εθνικό  Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου- Πολιτιστικοί Σύλλογοι Καλαρρυτών

Ημερίδα: «Η συμβολή του Χρούσια – Καλαρρύτικου στην ανάπτυξη των Καλαρρυτών»

Ώρα 6:30 μ.μ. Πλατεία Καλαρρυτών

18:30-18:45 Λιάνα Ζέρβα, υπάλληλος  δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

«Ο  Καλαρρύτικος-Χρούσιας στη μυθολογία και την ιστορία»

18:45-19:00 Μαργαρίτα Δ.   Γκογκάκη ,Επιστημονική Διευθύντρια Στέγης Αυτιστικών.

«Μύλοι, νεροτριβές και μαντάνια της Κουιάσας. Η συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των Καλαρρυτών»

19:00-19:15 Μαργαρίτα Β. Γκογκάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.- Φοιτήτρια Μεταπτυχιακού «Διαχείριση Τεχνικών Έργων».

«Η Καλαρρυτιώτισσα γυναίκα και ο  Καλαρρύτικος- Χρούσιας»

19:15-19:35 Χρήστος Χασάνης, πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου- Γεώργιος Ζαγαλίκας,δασολόγος.

«Η χλωρίδα και η πανίδα του  Καλαρρύτικου- Χρούσια»

19:35-19:50 Μαργαρίτα Β.Γκογκάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.-Φοιτήτρια Μεταπτυχιακού «Διαχείριση Τεχνικών Έργων».

«Ψάρεμα πέστροφας στο  Καλαρρύτικο- Χρούσια»

19:50-20:00 Νίκος Μάνθος, επιχειρηματίας περιοχής.

«Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο  Καλαρρύτικο- Χρούσια»

20:00-:21:00 Συζήτηση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου- Πολιτιστικοί Σύλλογοι Καλαρρυτών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου