Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων σήμερα. Όλα τα θέματα
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 28η/08ου/2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Συζήτηση επί της απόφασης της Κυβέρνησης για υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. των μικρών επιχειρήσεων του Δήμου. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 2. Πρόταση έργου προς το Υπουργείο Εσωτερικών για ένταξη σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 3. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 4. Ψήφιση κανονισμού χρήσης Κεντρικής Πλατείας Πραμάντων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 368/2013 απόφασης Δημάρχου: «Αποκατάσταση προσβασιμότητας οδικού δικτύου Τ.Κ. Καλεντζίου, λόγω έκτακτου φαινομένου» (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 6. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη κατάταξης υλικών εκσκαφής και θεμελίωσης υδατοδεξαμενής συμπληρωματικής υδροδότησης Τ.Κ. Πραμάντων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 7. Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Επισκευή – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Συρράκου». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση προσβάσεων Τ.Κ. Καλεντζίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Μονολιθίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης έργου: "Διανοίξεις – βελτιώσεις εσωτερικών δρόμων έδρας Δήμου Πραμάντων"» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή στέγης Πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Παλαιοχωρίου» του Δήμου βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 12. Αιτήσεις Δημοτών. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).


Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.
                                                              

                                           Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                              
                                                                         ΜΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου