Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013

Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία Τζουμέρκων. Πρόσκληση για γενική συνέλευση των μελών τηςΠΡΟΣ

Τα μέλη της ΙΛΕΤ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Έχοντας υπόψη:

1.  Τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 18,21 και 22 του Καταστατικού της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων.

2.   Την με αριθμ. 45/18.11.2012 (αριθμ. πρακτ. 4/2012) αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Καλούμε


Τα μέλη της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση (Εκλογοαπολογιστική), που θα συγκληθεί στις έντεκα (11) Αυγούστου έτους 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ., στην Αγναντα (έδρα της Εταιρείας), στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου-Λυκείσυ Αγναντων (Δάφνη) με τα παρακάτω θέματα: ...


1.  Διοικητικός Απολογισμός.

2.   Οικονομικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός -Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3.   Προγραμματισμός δραστηριοτήτων για το έτος 2014.

4.   Προτάσεις για τη λειτουργία και τη δράση της Εταιρείας.

5.  Έγκριση εγγραφής νέων μελών.

6.   Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου