Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Σπάνιο έγγραφο ισολογισμού της περιουσίας του Σπυρίδωνα Μπαλτατζή

Αναμφισβήτητα ένας απ’ τους μεγαλύτερους ευεργέτες του Συρράκου είναι ο εφοπλιστής Σπύρος Μπαλτατζής. Ο μεγάλος Συρρακιώτης ευεργέτης, ο γιός του αγωγιάτη,  ο οποίος ασχολήθηκε με το εμπόριο και τα περισσότερα χρόνια της ζωής του τα έζησε στην Οδησσό της Ρωσίας όπου και μεγαλούργησε τον 19ο αιώνα και δημιούργησε κολοσσιαία περιουσία.
Ο Σπυρίδων Μπαλτατζής κληροδότησε με χειρόγραφη διαθήκη του (ημερομηνία 17.10.1907) το σύνολο της προσωπικής του περιουσίας στο Πανεπιστήμιο, ύψους περίπου 700.000 δραχμών (υπέρογκο ποσό για την εποχή) βάσει ισολογισμού, που συνέταξε ο ίδιος και περιέχεται επίσης στη διαθήκη. Το αρχείο Μπαλτατζή περιήλθε στην κατοχή του Πανεπιστημίου ως μέρος της ομώνυμης κληρονομιάς. 
Σε ισολογισμό του 2010 του Καποδιστριακού Ιδρύματος που διαχειρίζεται το μεγάλο μέρος της περιουσίας του Σπυρίδωνα Μπαλτατζή, ανακοινώθηκε ότι το ποσό που διαχειρίζεται ανέρχεται ...
στο 1.600.000 ευρώ περίπου. 
Στο συνέδριο που διεξήχθη το καλοκαίρι του 2012 στο Συρράκο και αφορούσε τις Ευεργεσίες στα Τζουμέρκα, εκπρόσωπος του Ιδρύματος (κος Π. Κοντός), ανέφερε ότι το ποσό ανέρχεται στις 1.300.000 ευρώ περίπου. Ποσό τεράστιο για την εποχή μας.

Για την διαχείρηση του Καποδιστριακού Ιδρύματος, τις υποτροφίες στους Συρρακιώτες και τους ισολογισμούς του Ιδρύματος, θα επανέλθουμε στο sirrakiotis Blogspot σε λίγες μέρες με στοιχεία.
Το έγγραφο με το οποίο παραχωρείται αντίγραφο του αρχείου
Το αρχείο του Σπυρίδωνα Μπαλτατζή που ψηφιοποιήθηκε απ' το Πανεπιστήμιο Αθηνών, περιλαμβάνει ένα σύνολο 700 περίπου εγγράφων.
Απαντώνται τραπεζικά βιβλιάρια, μηνυτήριες αναφορές, δικαστικά έγγραφα, ασφαλιστήρια, εγγυητικές επιστολές και άλλου είδους τραπεζικά έγγραφα από πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας, της Οθωμανικής και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας.
Παρακάτω παραθέτουμε έγγραφο του ψηφιοποιημένου αρχείου που αναφέρεται στον ισολογισμό της περιουσίας του κατά τη    1 Ιουλίου 1907.
 
Πρόκειται για χειρόγραφο ισολογισμό της περιουσίας του από πλευράς Σπυρίδωνα Μπαλτατζή. Αποτελείται από 2 σελίδες, το αριστερό μέρος των οποίων έχει τίτλο "Ενεργητικόν" και περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων το 1907. Το δεξί τιτλοφορείται "Παθητικόν" και περιλαμβάνει τις οφειλές του. Στην αριστερή στήλη καταγράφονται μετοχές, ομολογίες, γραμμάτια, τοκομερίδια, ομόλογα, ατμόπλοια, σπίτια, σκεύη και μετρητά, ενώ στην δεξιά δόσεις προς την Τράπεζα Αθηνών για την αγορά 500 ομολογιών. Στην ίδια πλευρά (την δεξιά) υπάρχει 
σημείωση, στην οποία ο Μπαλτατζής αναφέρει ότι οι διάφορες δικαστικές του υποθέσεις έχουν ανατεθεί στους δικηγόρους κκ.: Λαζαρίμο, Αραβαντινό, Μπαλανό, Λαμπρίδη (Αθήνα), Ιωαννίδη (Κωνσταντινούπολη) και Αρεάλη (Σμύρνη).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου