Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων την Παρασκευή. Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 08η/11ου/2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ...


1.     Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).

2.     Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού 3ου Τριμήνου 2013. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).

3.     Συζήτηση σχετικά με τον καθορισμό του επιδόματος θέρμανσης. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).

4.     Συζήτηση επί των διαφαινόμενων αλλαγών στον χάρτη της πρωτοβάθμιας υγείας. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).

5.     Αίτημα Περιφέρειας Ηπείρου για υδροδότηση του ΧΥΤΑ Ελληνικού. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).

6.     Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στο εξωτερικό. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).

7.     Έγκριση μετακίνησης και σχετικής δαπάνης στα πλαίσια του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007 – 2013» με τίτλο «Πεζοπορία για το Πολιτισμό, που υλοποιεί ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).

8.     Απόφαση – γνωμοδότηση για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (παρ. 1 άρθρο 14 Ν. 4038/2012). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).

9.     Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος «ΚΑΦΕ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» Τ.Κ. Πλαισίων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).

10.    Επανεξέταση ζητήματος περί καταπάτησης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πετροβουνίου. (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).

11.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου: «Αναπλαστικές παρεμβάσεις πλατειών Τ.Κ. Κορύτιανης, Πηγαδίων, Φορτοσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων».

12.     Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Τσόπελα Τ.Κ. Πραμάντων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).

13.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση παραδοσιακής μορφής Κεντρικής Πλατείας Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).

14.     Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναπαλαίωση Κληροδοτήματος Τσίρκα για στέγαση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).

15.     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Προστατευτικά τοιχία οικισμού Μυστρά Τ.Κ. Καλαρρυτών» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).

16.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή τμήματος καλντεριμιού Τ.Κ. Παλαιοχωρίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).

17.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Μεταφορά δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ. Βαθυπέδου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).

18.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή πεζογέφυρας στην Τ.Κ. Πλαισίων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).

19.   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Προστατευτικά τοιχία Τ.Κ. Πηγαδίων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).

20.    Έγκριση Απόφασης διάλυσης Εργολαβίας του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Πλατανούσας».

21.    Αιτήσεις Δημοτών. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.

                                                                                                              Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                              

                                    ΜΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου