Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη, στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων


 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων θα γίνει την Τετάρτη 16 Μαίου και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Συζήτηση επί των πρόσφατων εξελίξεων στο θέμα του ΧΥΤΑ Ελληνικού. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 2. Αποδοχή πράξης επιβολής εισφορών ΙΚΑ. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 3. Αποδοχή απόφασης ένταξης και ειδικών όρων της πράξης με τίτλο: «Μετατροπή πρώην δημοτικού σχολείου Πλαισίων – Καλεντζίου σε κέντρο ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς Κατσανοχωρίων» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013». Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 4. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 5. Εξέταση αίτησης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Πιτσαρία – Ψητοπωλείο» στον κ. Φώτη Κων/νο του Χρήστου (Τ.Κ. Πραμάντων). Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 6. Εξέταση αίτησης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Καφέ – Ψητοπωλείο» στον κ. Βαρέλη Χρήστο του Βασιλείου (Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Συρράκου). Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 7. Αποδοχή των όρων έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων  στο Ε.Π «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», ορισμός υπολόγου, αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012 και έγκριση για την άμεση υλοποίηση της δράσης. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 8. Τέλη Ύδρευσης Τ.Κ. Πηγαδίων. (Το θέμα τίθεται από την δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»). Εισηγητής ο κ. Ι. Σταύρου.
 9. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Πρόσβαση και αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου και αποκατάσταση οδού πρόσβασης αυτού (Τ.Δ. Βαπτιστή)» της Δ.Ε. Τζουμέρκων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 10. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πραμάντων». Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 11. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διανοίξεις – βελτιώσεις εσωτερικών δρόμων έδρας Δήμου Πραμάντων» Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 12. Αιτήσεις Δημοτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου