Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

«Αντιπόρισμα» για τον ΧΥΤΑ από τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων
Απέτυχε η δοκιμαστική λειτουργία, δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι
«Η δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ Ελληνικού απέτυχε. Οι περιβαλλοντικοί όροι δεν τηρούνται και η λειτουργία του αποδεικνύεται επικίνδυνη για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και πρέπει άμεσα να ανασταλεί. Το έργο αυτό δεν μπορεί να παραληφθεί».
Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα, επί του πορίσματος της Επιστημονικής Επιτροπής που συγκρότησε η Περιφέρεια για την ρύπανση στον ΧΥΤΑ και την προβληματική δοκιμαστική λειτουργία του ως προς τη διαχείριση του υδραυλικού φορτίου και όχι μόνο, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα την κεντρική θέση του δήμου Βορείων Τζουμέρκων.
«Μετά την αποτυχημένη δοκιμαστική λειτουργία οι ευθύνες για την παραλαβή και τη συνέχιση της «κανονικής» λειτουργίας ενός τέτοιου έργου θα είναι μεγάλες», προειδοποιεί ο δήμαρχος Γιάννης Σεντελές και θέτει τα ακόλουθα αιτήματα και όρους, μη αποκλείοντας και κινητοποιήσεις:

-Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος πρέπει άμεσα να επιληφθεί, με βάση όλα τα υπάρχοντα στοιχεία. Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων θα απευθυνθεί προσκομίζοντας πλήρη φάκελο των στοιχείων για την προβληματική και ρυπαίνουσα λειτουργία του ΧΥΤΑ.
-Η Δικαιοσύνη πρέπει να αναζητήσει τις όποιες ευθύνες προκύπτουν από τον τρόπο που λειτούργησε μέχρι σήμερα ο ΧΥΤΑ, με αποτέλεσμα τη σημερινή επιβαρυντική για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία κατάσταση.
-Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων δεν μπαίνει στη λογική διλλημάτων περί διάθεσης των απορριμμάτων. Θα ενημερώσει τους κατοίκους και τους φορείς της ευρύτερης περιοχής, εξετάζοντας το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων.
-Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας για την ανάγκη άμεσης χωροθέτησης νέας θέσης ΧΥΤΥ, που θα καλύπτει τις ανάγκες της Διαχειριστικής Ενότητας Ιωαννίνων ή και ολόκληρης της Περιφέρειας Ηπείρου.
Στο πολυσέλιδο... αντιπόρισμα του δήμου Βορείων Τζουμέρκων περιέχονται παρατηρήσεις επί των συμπερασμάτων του πορίσματος και των προτάσεων της Επιτροπής, συνολικά για το διάστημα δοκιμαστικής λειτουργίας, αλλά και ως προς την τήρηση των Περιβαλλοντικών όρων.
Τα στοιχεία που επικαλείται ο δήμος Βορείων Τζουμέρκων έρχονται σε αντίθεση και με το πόρισμα, αλλά και με την ανακοίνωση της Περιφερειακής Αρχής που παραδέχεται το πρόβλημα, αλλά καθησυχάζει για την αντιμετώπιση του, έστω κι αν μιλά για απόδοση ευθυνών. Στο επίμαχο σημείο για το κλείσιμο ή μη του ΧΥΤΑ μέχρι να αποκατασταθεί η ορθή λειτουργία του και να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις, ο δήμος Βορείων Τζουμέρκων αμφισβητεί τη θέση που διατυπώνεται ότι δεν ενδείκνυται. Επίσης θέτει σωρεία ερωτημάτων που δεν απαντήθηκαν από το πόρισμα και την ανακοίνωση της Περιφέρειας.
Τα Γενικά συμπεράσματα
-Η δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ Ελληνικού έγινε εσπευσμένα και υπό την πίεση του «κλεισίματος» της χωματερής της Δουρούτης. Δεν προβλέφτηκαν εκείνα τα μέτρα που θα εξασφάλιζαν τη σωστή λειτουργία. Η έναρξη έγινε με προχειρότητα και ουσιαστικά η λειτουργία αφέθηκε στην «καλή θέληση» του εργολάβου.
-Η επίβλεψη της δοκιμαστικής λειτουργίας έγινε με πολλές παραλήψεις και με έλλειψη των αυστηρών ελέγχων, που επιβάλλονται για ένα τέτοιο έργο, προς τον εργολάβο. Εκ μέρους της Περιφέρειας έγινε προσπάθεια ωραιοποίησης της κατάστασης, όταν από το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, ο οποίος είναι ο άμεσα ενδιαφερόμενος, ζητήθηκαν στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του.
-Ο Βιολογικός Καθαρισμός δεν λειτούργησε κατά το στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας. Ισχυρές είναι οι ενδείξεις για ενδεχόμενη εκ κατασκευής ανεπάρκειά του σε σχέση με το μέγεθος και το φορτίο του ΧΥΤΑ. Υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο διάθεσης του τελικού προϊόντος και απαιτείται η εξεύρεση εναλλακτικών εκτάσεων για άρδευση.
-Απαιτούνται επιπρόσθετες κατασκευαστικές παρεμβάσεις για απομάκρυνση των ομβρίων και ενδεχομένως πρόσθετες δεξαμενές στον Βιολογικό.
-Δεν τηρούνται βασικοί και ουσιαστικοί περιβαλλοντικοί όροι.
-Ο ΧΥΤΑ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μόλυνση των πηγών στην ευρύτερη περιοχή.
-Επικίνδυνες ενέργειες, είτε από πρόθεση, είτε από βαριά αμέλεια έγιναν καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας.
Παρατηρήσεις επί των συμπερασμάτων και του πορίσματος της έκθεσης της Επιτροπής
-Χωρίς πλέον καμιά αμφιβολία διαπιστώνεται εκείνο που εξαρχής είχε υποστηρίξει ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, ότι δηλαδή αδιαμφισβήτητα η αιτία των φαινομένων μόλυνσης περιφερειακά του ΧΥΤΑ είναι η λειτουργία του ΧΥΤΑ.
-Οι δεξαμενές της μονάδας βιολογικού καθαρισμού αναφέρεται ότι είναι στεγανές. Σημειώνουμε ότι απαιτήθηκε διορθωτική παρέμβαση σε μία εξ αυτών κατά τις δοκιμές στεγανότητας. Επισημαίνουμε επίσης ότι στην έκθεσή του ο καθηγητής κ. Ι. Κουμαντάκης διατυπώνει επιφυλάξεις για την τοποθεσία, όπου κατασκευάστηκαν οι δεξαμενές του βιολογικού καθαρισμού, πάνω σε μπάζα και τον κίνδυνο μελλοντικής κατολίσθησης.
-Κύτταρο. (Ήταν εξαρχής φανερή η διάθεση για απενοχοποίηση του κυττάρου, καθώς είναι φανερό ότι μια τέτοια αστοχία εμφανίζει και την μεγαλύτερη δυσκολία ως προς την αποκατάστασή της. Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις τον πρώτο καιρό εκ μέρους της Περιφέρειας και όχι μόνο, που ουσιαστικά απέκλειαν το κύτταρο ως αιτία της μόλυνσης). Η επιτροπή, μολονότι ελαχιστοποιεί την πιθανότητα για διαρροή του κύτταρου, όχι απλώς δεν την αποκλείει αλλά παραδέχεται ότι χρειάζεται περαιτέρω παρακολούθηση.
-Γεωτρήσεις. Η ρύπανσή τους αιτιολογείται από την Επιτροπή από «απόρριψη επιβαρυμένων υδάτων στην εγγύτητα αυτών.... η οποία πλέον έχει εκλείψει». Ρωτάμε ευθέως. Τι σημαίνει εγγύτητα; Γνωρίζει η επιτροπή κάτι που εμείς δεν ξέρουμε; Έχουν βάση οι φήμες, που το προηγούμενο χρονικό διάστημα κυκλοφόρησαν, περί διοχέτευσης μολυσμένων στραγγισμάτων απευθείας εντός των γεωτρήσεων; Γιατί δεν λήφθηκαν δείγματα από αυτήν την «εγγύτητα» για να έχουμε συγκριτικά στοιχεία;
-Μολυσμένες εκροές κατάντι του κυττάρου. Είναι φανερό ότι η ύπαρξή τους και η πορεία της μόλυνσής τους ενοχοποιεί ευθέως το κύτταρο. Η επιτροπή το παραδέχεται, μολονότι γίνεται προσπάθεια υποβάθμισης.
-Πηγή στη Λεύκα. Η πηγή με την μεγαλύτερη ένταση της μόλυνσης δεν μπορεί ασφαλώς να αγνοηθεί. Μολονότι ως αιτία επαναφέρεται κι εδώ η απροσδιόριστη «εγγύτητα», που προαναφέραμε, δηλώνεται καθαρά ότι χρήζει περαιτέρω προσεκτικής παρακολούθησης και διερεύνησης
-Μη ύπαρξη έργων συλλογής ομβρίων. Διαπιστώνεται ξεκάθαρα ότι από την μελέτη και κατασκευή του ΧΥΤΑ παραλήφθηκαν έργα απολύτως αναγκαία για τη σωστή διαχείριση του υδραυλικού φορτίου. Είναι φανερό ότι η έλλειψη των έργων αυτών καθιστά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ εξαιρετικά προβληματική, αν όχι αδύνατη.
-Αν καταλαβαίνουμε καλά μια κάπως δυσνόητη διατύπωση, μολονότι η επιτροπή αποδίδει το φαινόμενο της ρύπανσης, κατά κύριο λόγο, στην «αποφόρτιση του υδραυλικού φορτίου», εντούτοις παραδέχεται ότι πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διαρροής του κυττάρου.
-Γίνεται σαφές ότι οι σημερινές συνθήκες στο ΧΥΤΑ, πολύ μεγάλη δυναμική φόρτιση, πληρότητα δεξαμενών, μειωμένη απόδοση του βιολογικού καθαρισμού κ.λ.π., δημιουργούν κρίσιμη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο σύστημα. Αναφέρεται επίσης καθαρά ότι η εγκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού δεν έχει επιτύχει τις προβλεπόμενες από τη μελέτη και την Ε.Π.Ο. αποδόσεις και απέχει μακράν αυτών.
-Χωρίς αιτιολόγηση διατυπώνεται το συμπέρασμα ότι ένα ενδεχόμενο κλεισίματος του ΧΥΤΑ όχι μόνο δεν είναι αναγκαίο αλλά θα επιδείνωνε περαιτέρω την κατάσταση. Ποια κατάσταση αλήθεια θα επιδείνωνε το κλείσιμο του ΧΥΤΑ; Μήπως τη μόλυνση των πηγών; Διότι αυτό είναι το κρίσιμο. Ένα είναι βέβαιο. Ότι η λειτουργία του ΧΥΤΑ, με τις συνθήκες που διαπιστώθηκαν και περιγράφονται στην έκθεση, είναι εκείνη που επιβαρύνει περιβαλλοντικά την ευρύτερη περιοχή.
Παρατηρήσεις επί των προτάσεων της Επιτροπής
Η πρώτη γενική παρατήρηση της Επιτροπής: «Αν στα φαινόμενα που διαπιστώνονται και παρατηρούνται δεν γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις, τότε θα έχουμε επανάληψή τους με ενδεχόμενο ακόμη και την επιδείνωσή τους», όχι μόνο μας βρίσκει σύμφωνους αλλά συμπληρώνουμε την ανάγκη οι παρεμβάσεις αυτές να γίνουν στην έκταση και την ποιότητα που απαιτούνται και όχι υπό το βάρος διλημμάτων, γύρω από τη συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ.
-Συνέχιση δειγματοληψιών. Είναι φανερό ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να τεκμηριώσει με απόλυτο τρόπο τα όποια μέχρι στιγμής συμπεράσματά της και προτείνει την συνέχιση της έρευνας.
-Ρύθμιση λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού. Η λειτουργία του βιολογικού είναι σαφώς προβληματική. Στην πραγματικότητα και επί της ουσίας ο Βιολογικός Καθαρισμός δεν δούλεψε κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας. Πέραν των αναφερομένων προβλημάτων και της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού θέλουμε να σημειώσουμε και την ανάγκη επανεξέτασης της αρχικής μελέτης κατασκευής του Βιολογικού ως προς την καταλληλότητα του μεγέθους του, σε σχέση με το φορτίο του ΧΥΤΑ, την επαναδιαστασιολόγησή του και την πιθανή ανάγκη αύξησης του μεγέθους του με την κατασκευή επιπρόσθετων δεξαμενών κ.λ.π.
-Αποφόρτιση του κυττάρου. Να εξειδικευτούν οι τρόποι και να προταθούν συγκεκριμένα μέτρα.
-Εναλλακτικές λύσεις προς απομάκρυνση των ομβρίων. Ποιες είναι αυτές, ποιος θα επιληφθεί, ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και πώς θα χρηματοδοτηθούν;
-Γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχουν σχέδια εναπόθεσης των απορριμμάτων. Ποιος θα τα εκπονήσει; Τι γινόταν μέχρι σήμερα και ποιος ευθύνεται;
-Εναλλακτικές εκτάσεις για άρδευση μετά από σχετική μελέτη. Είναι φανερό ότι μια ακόμα μελετητική αστοχία στη λειτουργία του ΧΥΤΑ αποδεικνύεται. Η διαχείριση του τελικού προϊόντος του ΧΥΤΑ, μέσω της άρδευσης των υπαρχόντων, σε μια ακατάλληλη περιοχή και διάταξη, δένδρων εντός του ΧΥΤΑ, είναι ανεπαρκής. Η μελέτη λοιπόν της διαχείρισης των επεξεργασμένων στραγγισμάτων πρέπει ουσιαστικά να ξεκινήσει από την αρχή. Μέχρι την εκπόνηση και την υλοποίησή της, πού θα διοχετεύονται τα στραγγίσματα;
-Περιοδικές δειγματοληψίες σε σημεία του «μέγα ρέματος». Υποθέτουμε ότι προτείνονται λόγω του ότι η εμφάνισή της ρύπανσης εκεί δεν φαίνεται να αιτιολογείται από την «εγγύτητα» αλλά ενοχοποιεί ευθέως το κύτταρο.
-Καθαρισμός και απολύμανση των γεωτρήσεων Γ1, Γ2, Γ3. Στην όλη υπόθεση της εμφάνισης της μόλυνσης στις γεωτρήσεις, οι οποίες όταν αρχικά ανοίχτηκαν υποτίθεται ότι δεν είχαν νερό (και άρα δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία) και στη συνέχεια απέκτησαν και μάλιστα μολυσμένο, στεκόμαστε με μεγάλη επιφύλαξη. Θέλουμε περαιτέρω εξηγήσεις και για τον τρόπο που μολύνθηκαν και τι ακριβώς περιλαμβάνει ο καθαρισμός και η απολύμανσή τους.
-Πρόγραμμα ιχνηθέτησης. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα γίνει αποδεκτό από το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων όταν γίνει με αποκλειστική ευθύνη της Περιφέρειας, κατατεθεί έγκαιρα και γίνει αποδεκτό και διασφαλιστεί η συμμετοχή εκπροσώπου μας σε κάθε στάδιο υλοποίησής του. Εκφράζουμε επιφυλάξεις για ενδεχόμενες ενέργειες που μπορεί ήδη να έχουν γίνει και οι οποίες πιθανόν να αλλοιώσουν τα οποιαδήποτε αποτελέσματα μιας μελλοντικής ιχνηθέτησης.
-Εξειδικευμένο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό. Αυτονόητο. Γιατί δεν απαιτήθηκε να υπάρχει κατά τη δοκιμαστική λειτουργία;
Παρατηρήσεις επί της «δοκιμαστικής λειτουργίας» του ΧΥΤΑ
Σύμφωνα με τα γραφόμενα στην Έκθεση:
-Η δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ άρχισε στις 3-11-2011
-Στις 12-1-2012 (δηλαδή με την παρέλευση χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου των 2 μηνών !) διαπιστώνεται ότι ο Βιολογικός Καθαρισμός δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. Επίσης, λόγω μη λειτουργίας του βιολογικού, το κύτταρο είναι γεμάτο νερά με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συμπύκνωση και η επικάλυψη των σκουπιδιών. Δηλαδή 2,5 μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ αυτός λειτουργεί απλά σαν μια κοινή χωματερή.
-Στις 20-1-2012 η διευθύνουσα υπηρεσία δίνει εντολή για εκκένωση της δεξαμενής απολύμανσης – αποθήκευσης. Είναι φανερό ότι τα νερά που συγκεντρώθηκαν μετά από 2,5 μήνες μη λειτουργίας ουσιαστικά του ΧΥΤΑ, κάπου έπρεπε να πάνε. Ερώτημα 1: Είναι δυνατόν μετά από 2,5 μήνες τα νερά αυτά να ήταν καθαρά; Ερώτημα 2: Πού τα διοχέτευσε ο εργολάβος;
Την ίδια ημερομηνία δίνεται εντολή στον ανάδοχο για «άμεση λειτουργία της διαδικασίας βιολογικής επεξεργασίας των στραγγισμάτων.»
-Στις 17-1-2012 (ένα περίπου μήνα μετά) διαπιστώθηκε ότι «δεν έχει γίνει καμία ενέργεια. Οι δεξαμενές παρέμεναν γεμάτες και η στάθμη των υδάτων στο κύτταρο είχε ανέβει. Υπήρχε δε έντονη δυσοσμία τόσο στο χώρο του κυττάρου, όσο και στο χώρο των δεξαμενών.»
Ερώτημα. Η επίβλεψη του τρόπου λειτουργίας του ΧΥΤΑ δεν έπρεπε να είναι συνεχής; Γιατί χρειάστηκε να περάσει ένας ολόκληρος μήνας μετά την εντολή για λειτουργία του βιολογικού για να διαπιστωθεί ότι καμία ενέργεια δεν είχε γίνει!
-Στις 28-2-2012 (10 μέρες μετά) «η διευθύνουσα υπηρεσία με ειδική διαταγή προς την ανάδοχο δίνει εντολή για άμεση λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού». Παρατήρηση: Με απλά λόγια 4 μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ ο βιολογικός δεν έχει ξεκινήσει καν τη λειτουργία του! (Σημειώνουμε ότι η δοκιμαστική λειτουργία διαρκεί μόλις 6 μήνες)
-2-3-2012 γίνεται επιτέλους η έναρξη λειτουργίας του βιολογικού. Σημείωση. Λίγες μέρες μετά και με την εμφάνιση των φαινομένων μόλυνσης, οι αναλύσεις των δειγμάτων από τις δεξαμενές του βιολογικού που πήρε ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων δείχνουν καθαρά ότι σε κάθε περίπτωση ο βιολογικός λειτουργεί πλημμελώς.
-8-3-2012 «διαπιστώθηκε ότι έχει αρχίσει η λειτουργία του βιολογικού, λόγω όμως της υψηλής στάθμης των στραγγισμάτων στις δεξαμενές επεξεργασίας ο παραγόμενος αφρός διασκορπίζεται στην περιοχή πέριξ των δεξαμενών. Γίνεται σύσταση στην ανάδοχο για αντιμετώπιση του φαινομένου με πιθανή ταπείνωση της στάθμης των (SBR1 SBR2)». Ερώτημα. Υποδείχτηκαν μήπως στον ανάδοχο τρόποι ταπείνωσης της στάθμης και ποιοι;
-19-3-2012 (έχει ήδη παρουσιαστεί η ρύπανση στην πηγή Λεύκα) «...διαπιστώθηκε ότι η στάθμη της 1ης δεξαμενής (SBR1) είχε ταπεινωθεί τουλάχιστον κατά μισό μέτρο (περίπου 1.000 m3).» Ερώτημα. Ρωτήθηκε ο ανάδοχος με ποιον τρόπο «ταπείνωσε» τη στάθμη; Που πήγαν τα 1.000 m3;
-30-3-2012 δίνεται εντολή παύσης λειτουργίας του Βιολογικού. (αναρωτιόμαστε πότε τελικά λειτούργησε αυτός ο βιολογικός, μέσα στη δοκιμαστική λειτουργία)
Παρατηρήσεις επί της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων
Η απόφαση περιβαλλοντικών όρων υπ' αριθμ 639/15/02/2006 αναφέρει μεταξύ άλλων:
-Να τηρείται αρχείο ελέγχου των εισερχομένων στερεών αποβλήτων (π.χ. ελαστικά, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ορυκτέλαια κλπ).(Δεν τηρείται τέτοιο αρχείο.)
- Όλα τα εισερχόμενα απορριμματοφόρα οχήματα να ελέγχονται οπτικά πριν εναποθέσουν τα απορρίμματά τους και περιοδικά να εκτελούνται δειγματοληψίες στο φορτίο τους. (Δεν γίνονται έλεγχοι)
-Να γίνεται καθαρισμός των τροχών των διακινούμενων απορριμματοφόρων στον ειδικά κατασκευασμένο χώρο, μετά την εκφόρτωση, πριν την έξοδό τους από το ΧΥΤΑ. (Δεν γίνεται)
-Να τηρείται αρχείο δειγματοληψιών των αποβλήτων. Οι μέθοδοι δειγματοληψίας, αναλύσεων και μετρήσεων που θα εφαρμόζονται να είναι πρότυπες και διεθνώς δόκιμες.(Δεν γίνονται δειγματοληψίες και επομένως δεν τηρείται και το σχετικό αρχείο.)
-Να διενεργούνται εργαστηριακές αναλύσεις της ποιότητας των στραγγισμάτων. Οι αναλύσεις των στραγγισμάτων να πραγματοποιούνται σε αρμόδιο κρατικό φορέα ή αναγνωρισμένο ιδιωτικό εργαστήριο ή σε κατάλληλο εργαστήριο εντός του ΧΥΤΑ. Οι παράμετροι που θα αναλύονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 114218/97 και ΚΥΑ 29407/02 θα είναι : pH, COD, BOD, οσμές, αγωγιμότητα, θολερότητα, θερμοκρασία, φαινόλες, φώσφορος, άζωτο, ολικά στερεά, διαλυμένα στερεά κλπ. Το κόστος των αναλύσεων βαρύνει τον φορέα λειτουργίας. (Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας δεν έγινε καμία ανάλυση και δεν υπάρχει κανένα σχετικό αρχείο)
-Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού. Να υπάρχει ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για την δοκιμαστική λειτουργία (Χημικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός κλπ).(Δεν υπάρχει το προσωπικό που απαιτείται)
-Ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται η χωρητικότητα της δεξαμενής συλλογής στραγγισμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να επαρκεί για την αποθήκευση τριών ημερών, προκειμένου να αποτραπεί η διάθεση ανεπεξέργαστων στραγγισμάτων στο έδαφος ή σε άλλο φυσικό αποδέκτη της περιοχής.(Αποδείχτηκε ότι όχι μόνο δεν τηρήθηκε αυτός ο όρος αλλά αντιθέτως διοχετεύτηκαν στραγγίσματα στην «εγγύτητα» του ΧΥΤΑ)
-Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται θα διατίθενται για άρδευση φυτών εντός του χώρου ή επανακυκλοφορία στο χώρο του ΧΥΤΑ, μετά από έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών Υγείας. Τα επεξεργασμένα στραγγίσματα και μόνο θα μπορούν να επανακυκλοφορούν στο σώμα του ενεργού ΧΥΤΑ. (Δεν τηρήθηκε ο όρος)
-Πριν την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ να υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την ασφαλή λειτουργία του, σύστημα παρακολούθησης όπως και βάση δεδομένων παρακολούθησης, όπως άλλωστε σε όλες τις βιομηχανικές μονάδες.(Δεν τηρήθηκε ο όρος)
-Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων. Ο έλεγχος να γίνεται με γεωτρήσεις ελέγχου του υδροφόρου ορίζοντα. Να λαμβάνονται δύο δείγματα , ένα στην επιφάνεια του υδροφόρου ορίζοντα και ένα σε βάθος 5 μέτρων. Πριν την έναρξη των εργασιών ταφής απορριμμάτων θα πρέπει να γίνουν αναλύσεις, ώστε να υπάρξουν συγκριτικές τιμές αναφοράς. (Δεν έγιναν τα παραπάνω)
-Τυχόν αστοχίες στην κατασκευή του ΧΥΤΑ και τυχόν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που ενδεχομένως διαπιστωθούν κατά τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης, να γνωστοποιούνται αμέσως στις αρμόδιες αρχές της Περιφέρειας, προκειμένου να ληφθούν μέτρα.(Η γνωστοποίηση των προβλημάτων έγινε από το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων)
-Ότι λήφθηκε υπόψη ότι στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό και αξιόλογο προστασίας στοιχείο, του Φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής του έργου.
Εν κατακλείδι αποδεικνύεται ότι βασικοί περιβαλλοντικοί όροι (ισχύουν μέχρι το 2016) λειτουργίας του ΧΥΤΑ δεν τηρήθηκαν.
ΠΗΓΗ: Νέοι Αγώνες Ηπείρου

Το πόρισμα της Επιτροπής που είχε συστήσει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κος Αλ. Καχριμάνης για την Ρύπανση απ’ τον ΧΥΤΑ μπορείτε να το διαβάσετε στο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου