Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Αναλυτικά τα εκλογικά αποτελέσματα απο κάθε εκλογικό τμήμα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων


ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Αποτελέσματα όλων των εκλογικών τμημάτων του Δήμου


Σε 2 επι συνόλου 2 Εκλ. Τμημάτων 
100,00% 
http://ekloges.php.gov.gr/images/colorbar.gif
Tελικά αποτελέσματα.
Δημοτικές - Συρράκου
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς
1.012


Ακυρα
10
(1,77%) επί των ψηφισάντων
Ψηφίσαντες Εκλογείς
564
(55,73%) επί των εγγεγραμμένων

Λευκά
7
(1,24%) επί των ψηφισάντων
Σύνολο Άκυρων-Λευκών
17
(3,01%) επί των ψηφισάντων

Αποχή
448
(44,27%) επί των εγγεγραμμένων
Έγκυρα
547
(96,99%) επί των ψηφισάντων
1. ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΝΤΕΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
52195,25%
2. ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΙΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
264,75%


Σε 1 επι συνόλου 1 Εκλ. Τμημάτων 
100,00% 
http://ekloges.php.gov.gr/images/colorbar.gif
Tελικά αποτελέσματα.

Δημοτικές - Βαθυπέδου
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς
249


Ακυρα
7
(4,29%) επί των ψηφισάντων
Ψηφίσαντες Εκλογείς
163
(65,46%) επί των εγγεγραμμένων

Λευκά
0
(0,00%) επί των ψηφισάντων
Σύνολο Άκυρων-Λευκών
7
(4,29%) επί των ψηφισάντων

Αποχή
86
(34,54%) επί των εγγεγραμμένων
Έγκυρα
156
(95,71%) επί των ψηφισάντων
1. ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΝΤΕΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
11473,08%
2. ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΙΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4226,92%


Σε 2 επι συνόλου 2 Εκλ. Τμημάτων 
100,00% 
http://ekloges.php.gov.gr/images/colorbar.gif
Tελικά αποτελέσματα.

Δημοτικές - Καλαρρυτών
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς
851


Ακυρα
3
(0,97%) επί των ψηφισάντων
Ψηφίσαντες Εκλογείς
308
(36,19%) επί των εγγεγραμμένων

Λευκά
0
(0,00%) επί των ψηφισάντων
Σύνολο Άκυρων-Λευκών
3
(0,97%) επί των ψηφισάντων

Αποχή
543
(63,81%) επί των εγγεγραμμένων
Έγκυρα
305
(99,03%) επί των ψηφισάντων
1. ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΝΤΕΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
291    95,41%
2. ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΙΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
14 4,59%


Σε 1 επι συνόλου 1 Εκλ. Τμημάτων 
100,00% 
http://ekloges.php.gov.gr/images/colorbar.gif
Tελικά αποτελέσματα.
Δημοτικές - Ματσουκίου
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς
532


Ακυρα
9
(4,07%) επί των ψηφισάντων
Ψηφίσαντες Εκλογείς
221
(41,54%) επί των εγγεγραμμένων

Λευκά
4
(1,81%) επί των ψηφισάντων
Σύνολο Άκυρων-Λευκών
13
(5,88%) επί των ψηφισάντων

Αποχή
311
(58,46%) επί των εγγεγραμμένων
Έγκυρα
208
(94,12%) επί των ψηφισάντων
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΝΤΕΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
                            179                            86,06% 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΙΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
                            29                             13,94%

Σε 8 επι συνόλου 8 Εκλ. Τμημάτων 
100,00% 
Tελικά αποτελέσματα.

Δημοτικές - Πραμάντων
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς
2.757


Ακυρα
28
(1,83%) επί των ψηφισάντων
Ψηφίσαντες Εκλογείς
1.531
(55,53%) επί των εγγεγραμμένων

Λευκά
6
(0,39%) επί των ψηφισάντων
Σύνολο Άκυρων-Λευκών
34
(2,22%) επί των ψηφισάντων

Αποχή
1.226
(44,47%) επί των εγγεγραμμένων
Έγκυρα
1.497
(97,78%) επί των ψηφισάντων


ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΝΤΕΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
                                  1.264                       84,44% 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΙΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
                                  2331                        5,56%

Σε 9 επι συνόλου 9 Εκλ. Τμημάτων 
100,00% 
http://ekloges.php.gov.gr/images/colorbar.gif
Tελικά αποτελέσματα.

Δημοτικές - Τζουμέρκων
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς
2.383


Ακυρα
42
(2,78%) επί των ψηφισάντων
Ψηφίσαντες Εκλογείς
1.511
(63,41%) επί των εγγεγραμμένων

Λευκά
20
(1,32%) επί των ψηφισάντων
Σύνολο Άκυρων-Λευκών
62
(4,10%) επί των ψηφισάντων

Αποχή
872
(36,59%) επί των εγγεγραμμένων
Έγκυρα
1.449
(95,90%) επί των ψηφισάντων
1. ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΝΤΕΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
1.228        84,75%

2. ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΙΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
221     15,25%

Σε 10 επι συνόλου 10 Εκλ. Τμημάτων 
100,00% 
http://ekloges.php.gov.gr/images/colorbar.gif
Tελικά αποτελέσματα.
Δημοτικές - Κατσανοχωρίων
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς
3.214


Ακυρα
54
(2,61%) επί των ψηφισάντων
Ψηφίσαντες Εκλογείς
2.070
(64,41%) επί των εγγεγραμμένων

Λευκά
13
(0,63%) επί των ψηφισάντων
Σύνολο Άκυρων-Λευκών
67
(3,24%) επί των ψηφισάντων

Αποχή
1.144
(35,59%) επί των εγγεγραμμένων
Έγκυρα
2.003
(96,76%) επί των ψηφισάντων

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΝΤΕΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   
                             1.810        90,36% 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΙΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
                               193         9,64%

1 σχόλιο: