Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Μετεκλογικό Δημοτικό συμβούλιο στον Δήμο Βορείων Τζουμερκων. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 30η/05ου/2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφιση κατεπείγοντος και ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες μέχρι 31/12/2009 βάση των σχετικών διατάξεων του Ν.3801/2009. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 2. Αποδοχή και κατανομή ποσού ΣΑΤΑ 2014 (4η & 5η εντολή). (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 3. Αποδοχή και κατανομή χρηματικών ποσών από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχο).
 4. Αποδοχή και κατανομή ποσού από Υπ. Εσ. (5/12) έναντι της δόσης έτους 2014, στα πλαίσια εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου (άρθρο 27 Ν. 3756/2009). (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχο).
 5. Αποδοχή και κατανομή ποσού για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας - Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχο).
 6. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 7. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι δύο μήνες για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών (ανάγκες πυροπροστασίας) (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.2738/99)». (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχο).
 8. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης & Παιδικής Μέριμνας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχο).
 9. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Σπηλαίου ‘’Ανεμότρυπα’’ Τ.Κ. Πραμάντων. (Εισηγητής ο κ. Α. Λάνταβος, Δημοτικός Σύμβουλος).
 10. Εξέταση αίτησης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στον κ. Μπομπογιάννη Βασίλειο του Γεωργίου (Τ.Κ. Μιχαλιτσίου). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 11. Εξέταση αίτησης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΤΑΒΕΡΝΑ» στην κ. Αυδίκου Σταυρούλα του Κων/νου (Τ.Κ. Συρράκου). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 12. Εξέταση αίτησης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ» στον κ. Μπεσίρη Γεώργιο του Αποστόλου (Τ.Κ. Καλαρρυτών). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 13. Εξέταση αίτησης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ» στον κ. Μάκη Ηλία του Ιωάννη (Τ.Κ. Καλαρρυτών). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 14. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχο).
 15. Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Αμπελοχωρίου» Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 16. Ορισμός εκπροσώπου & αναπληρωτή για Διοικητική παραλαβή για χρήση της πράξης: «Πλακοστρώσεις – καλντερίμια εντός του Οικισμού Ματσουκίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 17. Αιτήσεις Δημοτών. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).

Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.
                                                              
                                                              

                                           Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                              

                                                                         ΜΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου