Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων την Τετάρτη

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝΠράμαντα, 25/01/2013
Αριθ. Πρωτ: 747

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο 
Fax    
E-mail  

: Πράμαντα
: 440 01
: Μεράντζα Παναγιώτα
: 2659 3 60212
: 2659 0 61421
: info@voreiatzoumerka.grΠΡΟΣ:
1. Τους Δημοτικούς Συμβούλους του
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων &
2. Τους Προέδρους Συμβουλίων και
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Του Δήμου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 30η/01ου/2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  1. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013 Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
  2. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).

Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.                   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                        ΜΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου