Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ο Απ. Κατσίκης

Ομότιμος καθηγητής ανακηρύχτηκε απ' το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ο Καλαρρυτιώτης Καθηγητής Απόστολος Κατσίκης


Τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή θα απονείμει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στον Απόστολο Κατσίκη, τέως καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η απόφαση ελήφθη από την Σύγκλητο στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
στην επιστολή που υπογράφει ο Πρύτανης προς τον κ. Κατσίκη, έναν πανεπιστημιακό με έντονη κοινωνική δράση και προσφορά που διακρίνεται από όλα τα χαρακτηριστικά του δασκάλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ...


                      


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                        Ιωάννινα, 14-12-2012
                                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 4256
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
__________
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Τον κ. Απόστολο Κατσίκη,
τ. Καθηγητή του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
της Σχολής Επιστημών Αγωγής
του Παν/μίου Ιωαννίνων

ΘΕΜΑ: «Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή».

Σας πληροφορούμε ότι η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου μας, στη Συνεδρία της αριθμ. 991/13-12-2012, έχοντας υπόψη της το έγγραφο αριθμ. 772/15-11-2012 του Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου μας με την συνημμένη πρόταση μελών Δ.Ε.Π. του ως άνω Τμήματος, και συνεκτιμώντας το έργο και την προσφορά σας στο 'Ιδρυμά μας, ενέκρινε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.1268/82, του Ν.2083/92, τη διάταξη του άρθρου 44 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου μας (ΦΕΚ 310/10-3-2005, τ. Β') όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος στη Συνεδρία της αριθμ. 970/17-3-2011, του άρθρου 26 παράγρ. 5 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/20-3-2007, τ. Α'), του άρθρου 40 του Π. Δ/τος 160/2008 (ΦΕΚ 220/3-11-2008, τ. Α') και τις διατάξεις των άρθρων 5 και 80 παράγρ. 22 (α) του Ν. 4009/2011, να σας απονείμει τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή.

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζει την ιδιαίτερη ευαρέσκειά της για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου στο πρόσωπό σας και προσδοκά και στη μελλοντική γόνιμη συνεργασία μαζί σας.
                                                         Με τιμή
                                                     Ο Πρύτανης


Κατσίκης Απόστολος
Ο Απόστολος Κατσίκης είναι πτυχιούχος του Φυσιογνωστικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Salzburg της Αυστρίας, όπου σπούδασε σε μεταπτυχιακό επίπεδο Γεωγραφία, Οικογεωγραφία, Γεωλογία και Μελέτη του Περιβάλλοντος. Υπηρέτησε ως Καθηγητής στο Πειραματικό Γυμνάσιο της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων και μέχρι σήμερα ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου θεραπεύει τα αντικείμενα Διδακτικής της Γεωγραφίας και της Μελέτης του Περιβάλλοντος, Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Οικολογία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Γεωγραφία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου