Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Ένα ακόμη έργο στο ΕΣΠΑ: "Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Συρράκου"

Ένα ακόμη έργο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για το Συρράκο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ

Ανάπλαση μονοπατιών, πλακόστρωση πλατειών, τοίχοι αντιστήριξης και εργα υποδομής ηλεκτροφοτισμούΗ συστηματική προσπάθεια που γίνεται στην κατεύθυνση της ωρίμανσης μελετών, της αναζήτησης των κατάλληλων προγραμμάτων και της ένταξης έργων  τείνει να αναδείξει το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων πρωταθλητή στην ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ, μεταξύ των περιφερειακών Δήμων.
Ένα ακόμη έργο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και θα δημοπρατηθεί στις αρχές του 2013: 
"Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Συρράκου", προϋπολογισμού 240.000,00 €
Πρόκειται για έργο το οποίο έχει ως σκοπό την ολοκλήρωση της ανάδειξης του δομημένου περιβάλλοντος του οικισμού και την παροχή ευκολιών στους επισκέπτες και κατοίκους του οικισμού.
Συγκεκριμένα θα εκτελεσθούν εργασίες ανάπλασης μονοπατιών και αποκατάστασης τοίχων αντιστήριξης πλατειών. 


Τα μονοπάτια στα οποία θα εκτελεσθούν εργασίες είναι: ...

1. Το μονοπάτι στη θέση "Μπόζιας"
2. Το μονοπάτι στη θέση "Δύο Βρύσες"
3. Το μονοπάτι στη θέση "Τζουμελέκα"


Οι πλατείες στις οποίες θα εκετελεσθούν εργασίες είναι:
1. Η πλατεία των αγαλμάτων
2. Η πλατεία Λεωνίδα (Παιδική χαρά)

Γενικά οι εργασίες θα αφορούν:
  • Κατασκευή λιθόστρωτου στα μονοπάτια
  • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και πεζουλιών
  • Πλακόστρωση χώρων
  • Επισκευή υπαρχόντων τοίχων αντιστήριξης
  • Κατασκευή έργων υποδομής ηλεκτροφωτισμού
Πηγή:  Σύγχρονος Δήμος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου