Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων σήμερα. Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης      

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων με 39 θέματα

 Πέμπτη 29 Νοεμβρίου και ώρα 17.00 το απόγευμα

Πράμαντα, 23/11/2012
Αριθ. Πρωτ: 14422

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο 
Fax    
E-mail  

: Πράμαντα
: 440 01
: Μεράντζα Παναγιώτα
: 2659 3 60212
: 2659 0 61421
: info@voreiatzoumerka.grΠΡΟΣ:
1. Τους Δημοτικούς Συμβούλους του
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων &
2. Τους Προέδρους Συμβουλίων και
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Του Δήμου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 29η/11ου/2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.     Συζήτηση επί των γενικότερων εξελίξεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
2.     Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών Δημοτικής Ενότητας Κατσανοχωρίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
3.     Έγκριση για συμμετοχή και υποβολή πρότασης του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στην Πρόσκληση 50 του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013", Άξονας Προτεραιότητας (06): "Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Ηπείρου", με το έργο: « Αναπλαστικές παρεμβάσεις πλατειών Τ.Κ. Κορύτιανης, Πηγαδίων και Φορτοσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
4.     Απόφαση για σύναψη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010 μεταξύ του Δήμου βορείων Τζουμέρκων και της εταιρίας Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. για την πράξη: «Αναπλαστικές παρεμβάσεις πλατειών Τ.Κ. Κορύτιανης, Πηγαδίων και Φορτοσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
5.     Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και της εταιρίας Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. για την πράξη: «Διευθέτηση μεταφοράς νερού στη θέση Πρίζα – Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης» Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
6.     Συμμετοχή του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στο πρόγραμμα INTERREG «Ελλάδα  - Αλβανία. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
7.     Γνωμοδότηση για το ετήσιο πρόγραμμα δασοπονίας του Δασαρχείου Ιωαννίνων. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
8.     Έγκριση διενέργειας προμηθειών. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
9.     Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
10.                        Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
11.                        Κανονισμός Λειτουργίας βοσκοτόπων και ελέγχου αυθαίρετης βοσκής. Εισηγητής ο Δημοτικό Σύμβουλος κ. Δ. Τσιλογιάννης.
12.                        Επανεξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος Ξενώνα – πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Συρράκου. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
13.                        Έγκριση επιχορήγησης Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
14.                        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αντικατάσταση επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τζουμέρκων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
15.                        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Ραφταναίων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
16.                        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διάνοιξη δρόμου στη συνοικία «Θανασαίικα» Τ.Κ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
17.                        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στη θέση «Τσιλιγιαννέικα» Τ.Κ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
18.                        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση – ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου Ι. Ναού ‘’Ευαγγελισμός της Θεοτόκου’’ Χριστών» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
19.                        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Τοιχία αντιστήριξης κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Μιχαλιτσίου» της Δ.Ε. Τζουμέρκων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
20.                        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αναμόρφωση χώρου βρύσης ‘’Μαχαλάς’’ Τ.Κ. Μονολιθίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
21.                        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή στέγης οστεοφυλακίου νεκροταφείου Τ.Κ. Χουλιαράδων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
22.                        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διάνοιξη δρόμου προς Βλαχιώτη Τ.Κ. Ελληνικού» της Δ.Ε. Κατσανοχωρίων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
23.                        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), της πράξης: «Διευθέτηση μεταφοράς νερού στη θέση Πρίζα – Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης» στην Κοινότητα Συρράκου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
24.                        Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Πλατανούσας» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
25.                        Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση – επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τζουμέρκων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
26.                        Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Πρόσβαση και αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου και αποκατάσταση οδού πρόσβασης αυτού (Τ.Δ. Βαπτιστή)» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
27.                        Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διάνοιξη δρόμου στη συνοικία «Θανασaίικα» Τ.Κ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
28.                        Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Ραφταναίων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
29.                        Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διανοίξεις - βελτιώσεις εσωτερικών δρόμων έδρας Δήμου Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
30.                        Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση – ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου Ι. Ναού ‘’Ευαγγελισμός της Θεοτόκου’’ Χριστών» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
31.                        Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πραμάντων». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
32.                        Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ύδρευση Δ.Δ. Κατσανοχωρίων». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
33.                        Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διάνοιξη δρόμου προς Βλαχιώτη». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
34.                        Παράταση προθεσμίας σύνταξης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Πλατανούσας». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
35.                        Διάλυση της εργολαβίας: «Ανάπλαση οικισμού και δημιουργία χώρου πρασίνου στον οικισμό Τσόπελα Πραμάντων του Δήμου Πραμάντων». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
36.                        Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Οικοδομικών και Η/Μ εργασιών Κοινοτικού Ξενώνα Ματσουκίου». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
37.                        Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αλλαγή χρήσης διώροφου κτιρίου Συνάθροισης Κοινού και Εστίασης σε ξενοδοχείο κλασσικού τύπου τάξης 2* και Δυναμικότητας 16 κλινών και προσθήκη χώρου Αποθήκης και Λεβητοστασίου». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
38.                        Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Κοινότητας Βαθυπέδου». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
39.                        Αιτήσεις Δημοτών. Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Αντιδήμαρχος.

Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.
                                                                                        
                                                                                        
                                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                              
                                                                    ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου