Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Εκδηλώσεις της Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρίας Τζουμέρκων (Ι.Λ.Ε.Τ.), το 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων έχει προγραμματίσει για το έτος 2014 τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

1. Συνάντηση (ετήσια) των Υπευθύνων και των μελών των Ομάδων Έρευνας (ΟΕ) της Ι.Λ.Ε.Τ., που θα γίνει την 1 Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00’ π.μ., στους Κτιστάδες, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Κτιστάδων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

2. Συνδιοργάνωση με την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος και την Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών, επιστημονικής ημερίδας με θέμα: «Τζουμέρκα: Ανάπτυξη και Πολιτισμός», που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Αυγούστου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00’ π.μ., στην Άγναντα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου – Λυκείου Αγνάντων (Δάφνη).

3. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Απολογιστική) των μελών της Ι.Λ.Ε.Τ., που θα συγκληθεί ...

στις 3 Αυγούστου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00’ π.μ., στο Βουργαρέλι, στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κεντρικών Τζουμέρκων.

4. Συνδιοργάνωση με τον συνεργάτη της Ι.Λ.Ε.Τ. κύριον Νικόλαο Μανούση, έκθεσης φωτογραφίας με θέμα: «Με το βλέμμα της καθημερινότητας», η οποία θα λειτουργήσει από τις 20 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου 2014, στο Βουργαρέλι.

5. Στις προθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι η πραγματοποίηση της 3ης Συνάντησης του Θερινού Σχολείου Τζουμέρκων και Ν.Α. Πίνδου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και λοιπούς Φορείς της περιοχής, εφόσον εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση.


Παρακαλούνται θερμά τα μέλη της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων και όλοι οι Τζουμερκιώτες και φίλοι της Εταιρείας (Ι.Λ.Ε.Τ.) να συνδράμουν ουσιαστικά στην επιτυχία των ανωτέρω εκδηλώσεων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τηλέφ. για επικοινωνία: 210 3826232 – 6976687076 (Κων. Μαργώνης)
26510 32996 – 6932997380 (Αθαν. Μπαζούκας)
2310 464848 – 6946017461 (Παύλος Σμύρης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου