Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Δημοτικό συμβούλιο την Μ. Τρίτη στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 15η/04ου/2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:1.     Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
2.     Αποδοχή και κατανομή ποσού ΣΑΤΑ 2014 (3η εντολή). (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
3.     Έγκριση Μετακίνησης στο εξωτερικό για τις ανάγκες του προγράμματος «Πολιτισμός 2007-2013» (Δράση 1.2.1. Πεζοπορία για τον πολιτισμό), που υλοποιεί ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
4.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 Κληροδοτήματος "Σπυρίδωνος Μπαλτατζή". (Εισηγητής ο κ. Χ. Σκαμνέλος, Δημοτικός Σύμβουλος).
5.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 Κληροδοτήματος "Ιωάννη Ρίζου". (Εισηγητής ο κ. Χ. Σκαμνέλος, Δημοτικός Σύμβουλος).
6.     Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Κληροδοτήματος "Σπυρίδωνος Μπαλτατζή". Εισηγητής ο κ. Χ. Σκαμνέλος, Αντιδήμαρχος.
7.     Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Κληροδοτήματος "Ιωάννη Ρίζου". (Εισηγητής ο κ. Χ. Σκαμνέλος, Δημοτικός Σύμβουλος).
8.     Ρύθμιση βοσκοτόπων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
9.     Εκμίσθωση βοσκοτόπων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
10.       Εκμίσθωση δημοτικών λιβαδιών (πρώην Κοινότητας Συρράκου) στο Άκτιο Πρέβεζας. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
11.      Καθορισμός ημερομηνίας ανόδου κτηνοτρόφων στους ορεινούς βοσκοτόπους. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
12.    Έγκριση προμηθειών. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
13.    Αποδοχή και κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων (Α΄ Εξαμήνου 2014). (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
14.   Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής. (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
15.  Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
16.  Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Τσόπελα Τ.Κ. Πραμάντων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
17.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αναπλαστικές παρεμβάσεις Τ.Κ. Μιχαλιτσίου». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
18.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Επισκευή βρύσης Κέλι Τ.Κ. Καλαρρυτών». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
19.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Τοιχίο προστασίας χώρου στη θέση λεβητοστάσιο κοινοτικού ξενώνα Τ.Κ. Ματσουκίου ». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Επισκευή στέγης οστεοφυλακίου Τ.Κ. Καλαρρυτών». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή καλντεριμιού προς πλατεία Συνεδριακού κέντρου Τ.Κ. Συρράκου». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
22.  Αιτήσεις Δημοτών. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).

Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.
                                                                                        
                                                                                        
                                     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                              

                                                      ΜΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου