Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων την Παρασκευή, με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 04η/04ου/2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.     Αποδοχή και κατανομή ποσού ΣΑΤΑ 2014 (2η εντολή). (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
2.     Αποδοχή και κατανομή χρηματικών ποσών από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
3.     Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης οικονομικού έτους 2013. (Εισηγήτρια η κ. Ουρανία Σόντη, Δημ. Σύμβουλος).
4.     Εξέταση αίτησης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Αναψυκτήριο» στην κ. Καλλιόπη Χαλάτση του Σωκράτη (Τ.Κ. Αετοράχης). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
5.     Εξέταση αίτησης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Καφενείο» στον κ. Βασίλειο Μαγγιώρο του Νικολάου (Τ.Κ. Πηγαδίων). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
6.     Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής» της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
7.     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ολοκλήρωση δημοτικού φωτισμού, καλντεριμιών και κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλαρρυτών». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
8.     Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου στον Πέρα Μαχαλά Τ.Κ.Πραμάντων» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
9.     Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου μνήμης ατυχήματος Τσιμόβου» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
10.      Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή προστατευτικών τοιχίων Τ.Κ. Χουλιαράδων» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
11.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Προστατευτικά τοιχία Τ.Κ. Βαπτιστή» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
12.      Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίων προστασίας Τ.Κ. Βαπτιστή» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
13.     Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρων κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Προσηλίου» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
14.      Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επένδυση διαβρωμένων και κατασκευή προστατευτικών τοιχίων Τ.Κ. Πλατανούσας». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
15.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τμήματος καλντεριμιού Τ.Κ. Παλαιοχωρίου». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
16.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση- επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τζουμέρκων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
17.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τοιχία  αντιστήριξης κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Μιχαλιτσίου». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή στέγης οστεοφυλακίου νεκροταφείου Τ.Κ. Χουλιαράδων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:  «Διάνοιξη δρόμου προς Βλαχιώτη Τ.Κ. Ελληνικού» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος). (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
20. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Μετατροπή πρώην Δημοτικού Σχολείου Πλαισίων-Καλεντζίου σε κέντρο ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς Κατσανοχωρίων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
21. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Επισκευή βρύσης Κελί Τ.Κ. Καλαρρυτών». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
22. Έγκριση Τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων»
23.  Αιτήσεις Δημοτών. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).

Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.
                                                                                        
                                                                                        
              Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                              
                           ΜΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου