Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Οι Βλάχοι για μια ακόμη φορά ανταμώνουν στο Μέτσοβο. Οι υποψηφιότητες και το σκεπτικό της απόφασης απο την Π.Ο.Π.Σ.Β.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιλογή / Ανάθεση συνδιοργάνωσης του 30ου Ανταμώματος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων.

Συνεδρίασε το απόγευμα της 5ης Απριλίου 2014 στην έδρα της ΠΟΠΣΒ στη Λάρισα το ΔΣ της Ομοσπονδίας με αντικείμενο την εξέταση των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την ανάληψη της συνδιοργάνωσης του 30ου Ανταμώματος της ΠΟΠΣΒ.

Αφού βεβαιώθηκε η απαρτία των παρόντων μελών του ΔΣ άρχισε η συνεδρίαση. Για την ανάληψη της συνδιοργάνωσης του 30ου Ανταμώματος κατετέθησαν τρεις προτάσεις: του Πολιτιστικού Συλλόγου Βλάχων Σέσκλου (28.03.2014), του Δήμου Μετσόβου (28.03.2014) και η από κοινού πρόταση των Λαογραφικών Συλλόγων, Βλάχων Βόλου και Βλάχων Επαρχίας Αλμυρού (05.04.2014).

Δεδομένου ότι ο επίσημος φάκελος της κοινής πρότασης των Λαογραφικών Συλλόγων Βλάχων Βόλου και Βλάχων Επαρχίας Αλμυρού κατατέθηκε εκπρόθεσμα (καταληκτική ημερομηνία ήταν η 28η Μαρτίου 2014), εκφράστηκαν επιφυλάξεις από ...μέλη του ΔΣ για το αν θα έπρεπε να εξεταστεί η πρόταση. Ο φάκελος της κοινής πρότασης των Λαογραφικών Συλλόγων Βλάχων Βόλου και Βλάχων Επαρχίας Αλμυρού δεν ταχυδρομήθηκε στην ΠΟΠΣΒ αλλά παραδόθηκε στον πρόεδρο της ΠΟΠΣΒ κ. Μαγειρία και τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά την επιτόπια επιθεώρηση των χώρων στο Βόλο και Αλμυρό στις 05.04.2014. Η επιθεώρηση έγινε, διότι, ο πρόεδρος κ. Μαγειρίας είχε γνώση της προετοιμασίας των δύο Συλλόγων από την επικοινωνία τους, και θεώρησε, ότι άξιζε να έχουν την ευκαιρία τους. Να σημειωθεί ότι και ο φάκελος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σέσκλου παρότι κατετέθη εμπρόθεσμα, ενισχύθηκε με έγγραφο, η έκδοση του οποίου εκκρεμούσε γραφειοκρατικά, στις 04.04.2014. Σ’ αυτή τη συνάφεια κι αναφορικά με τις επιφυλάξεις μελών του ΔΣ για την εκπρόθεσμη κατάθεση της πρότασης και για το αν έπρεπε να εξεταστεί, καθώς κάτι τέτοιο δεν είχε προηγούμενο, ακολούθησε μυστική ψηφοφορία των παρόντων μελών του ΔΣ της ΠΟΠΣΒ. 
Το αποτέλεσμα ήταν 4 (τέσσερις) ψήφοι υπέρ της εισήγησης του προέδρου κ. Μαγειρία να εξεταστεί η εκπρόθεσμα (05.04.2014) κατατεθείσα πρόταση των Λαογραφικών Συλλόγων, Βλάχων Βόλου και Βλάχων Επαρχίας Αλμυρού και 3 (τρεις) ψήφοι εναντίον. Έγινε έτσι δεκτή, κατά πλειοψηφία, η εισήγηση του προέδρου της ΠΟΠΣΒ κ. Μαγειρία κι εξετάστηκαν και οι τρεις προτάσεις.
Στη συνέχεια εξετάστηκε κι αξιολογήθηκε η κάθε μιά πρόταση χωριστά αλλά και συγκριτικά μεταξύ τους.
Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν:

Η πρόταση του Δήμου Μετσόβου θεωρήθηκε η πλέον επαρκής κι ανταποκρινόμενη στα κριτήρια της ΠΟΠΣΒ συνολικά. Η πρόταση είναι ολοκληρωμένη, καλύπτει τις προϋποθέσεις που έθεσε η ΠΟΠΣΒ και κινείται στο πλαίσιό τους. Ο Δήμος Μετσόβου αναλαμβάνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το όποιο κόστος της διοργάνωσης, το πρόγραμμα της οποίας εξειδικεύει η ΠΟΠΣΒ ως διοργανωτής σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.
Η πρόταση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σέσκλου κρίθηκε ιδιαίτερα αξιόλογη ως προς το προτεινόμενο πρόγραμμα, τους χώρους προς διεξαγωγή των επιμέρους εκδηλώσεων και κατηρτισμένη σύμφωνα με τα κριτήρια του διοργανωτή (ΠΟΠΣΒ) και στο πλαίσιό τους. Στα θετικά της και η θεσμική υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Παρουσίαζε σε ότι αφορά τα οργανωτικά (Δήμος Βόλου, Επιμελητήριο Μαγνησίας) αλληλεπικάλυψη με την από κοινού πρόταση των ΛΣΒΒ και ΛΣΒΕΑ. Δεν τεκμηρίωνε την κάλυψη των οικονομικών απαιτήσεων του Ανταμώματος και γι’αυτό δεν έγινε δεκτή.
Η από κοινού πρόταση των Λαογραφικών Συλλόγων, Βλάχων Βόλου και Βλάχων Επαρχίας Αλμυρού, εντυπωσιακή ως προς την τεχνοκρατική της εμφάνιση και σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΠΟΠΣΒ, παρουσίασε εν μέρει τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα που προσφέρει το πολεοδομικό συγκρότητημα του Βόλου αλλά απορρίφθηκε για περισσότερους λόγους, αρχών αλλά και οργανωτικών:
Λόγοι αρχής:
α) Βρίσκεται εκτός πλαισίου του διοργανωτή (ΠΟΠΣ Βλάχων) στην οποία αναγνωρίζει μόνο «αιγίδα» και δε διεκδικεί ΑΝΤΑΜΩΜΑ αλλά ετήσια μουσικοχορευτική συνάντηση. Αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόταση των ΛΣΒΒ και ΛΣΒΕΑ, θέμα: «Διεκδίκηση της ετήσιας μουσικοχορευτικής συνάντησης, των πολιτιστικών συλλόγων Βλάχων, υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων (Π.Ο.Π.Σ.Β.)...». Η πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΠΟΠΣΒ κάνει λόγο για ΑΝΤΑΜΩΜΑ του οποίου διοργανωτής είναι η ΠΟΠΣΒ κι οι τοπικοί Σύλλογοι συνδιοργανωτές κι όχι κάποια μουσικοχορευτική εκδήλωση.
β) Το προτεινόμενο πρόγραμμα του Ανταμώματος επιχειρεί να προκαταλάβει αποφάσεις της ΠΟΠΣΒ. Για παράδειγμα η συμμετοχή τρίτων Συλλόγων, μελών της Ομοσπονδίας, στις επιμέρους εκδηλώσεις όπως κι η θεματική την προτεινόμενων Ημερίδων (η τελευταία να σημειωθεί ότι έχει καλυφθεί προ ετών στην περιοχή σε εκδηλώσεις των τοπικών Συλλόγων στο Βόλο αλλά και με το Συμπόσιο της ΠΟΠΣΒ στον Αλμυρό).
γ) και ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Εκτός πλαισίου κι αντιλήψεων ΠΟΠΣΒ βρίσκεται η θεώρηση, εκ μέρους των ΛΣΒΒ και ΛΣΒΕΑ, της τοπικότητας πολιτιστικών ενώσεων της πόλεως του Βόλου αλλά και της πολυτοπικής προέλευσης των Βλάχων του Βόλου ως «εθνοτικής». Συγκεκριμένα στην πρόταση αναφέρεται στο προτεινόμενο πρόγραμμα της Κεντρικής εκδήλωσης του Σαββάτου (28 ιουνίου): «Παρέλαση των πολιτιστικών ενώσεων της πόλης του Βόλου (από δύο άτομα και λάβαρο) όπως: Κύπριοι – Μακεδόνες – Πόντιοι – Θρακιώτες – Ανατολική Ρωμυλία –Σαρακατσάνοι- Μικρασιάτες – Κρητικοί, τιμώντας οι Βλάχοι του Βόλου την συνύπαρξη με τις υπόλοιπες εθνοτικές ομάδες της χώρας μας στην πόλη μας».
Οργανωτικοί Λόγοι:
α) Η από κοινού πρόταση των Λαογραφικών Συλλόγων, Βλάχων Βόλου και Βλάχων Επαρχίας Αλμυρού παρουσιάζει αλληλεπικάλυψη με αυτή του Πολιτιστικού Συλλόγου Σέσκλου (Δήμος Βόλου, Επιμελητήριο Μαγνησίας).
β) Δεν υπήρχε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού ή έστω του Δημάρχου Αλμυρού για συμμετοχή κι υποδοχή της εκδήλωσης του «Μεγάλου Χορού» στο χώρο «Άλσος Κουρή» στην πόλη του Αλμυρού όπου κι η έδρα του ΛΣΒΕΑ.
γ) Δεν υπήρχε έγγραφη βεβαίωση διάθεσης από την αρμόδια αρχή ΕΤΑΔ Α.Ε (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ), του προτεινόμενου από τους δύο Συλλόγους, Πανθεσσαλικού Σταδίου Βόλου και των εγκαταστάσεών του για την Κεντρική Εκδήλωση του Ανταμώματος το Σάββατο βράδυ (28.06.2014).
δ) Η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Μαγνησίας έθεσε τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διάθεση 35 δωματίων φιλοξενίας. Οι όροι της ΕΞΝΜ δε μπορεί να γίνουν δεκτοί από την ΠΟΠΣΒ. Η Ομοσπονδία δε δεσμεύει τους Συλλόγους μέλη της σε κεντρική κι αποκλειστική διάθεση δωματίων προκειμένου να τύχει φιλοξενίας.
Με δεδομένα τα παραπάνω και οι τρεις προτάσεις τέθηκαν σε μυστική ψηφοφορία. 
Στο σύνολο των 7 (επτά) παρόντων μελών του ΔΣ της ΠΟΠΣΒ η πρόταση του Δήμου Μετσόβου για την ανάληψη της συνδιοργάνωσης του 30ου Ανταμώματος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων έλαβε 7 (επτά) ψήφους.
Μετά την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΠΟΠΣΒ εκδόθηκε σχετικό Δελτίο Τύπου στις 05.04.2014 κι αποφασίστηκε η ανάρτηση στη σελίδα της ΠΟΠΣΒ στο διαδίκτυο των φακέλων των τριών προτάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου