Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Η πρώτη απογραφή πληθυσμού της Ελλάδος το έτος 1915. Το Συρράκο και οι μεγαλύτερες πόλεις της Ηπείρου!!!

Όπως είναι γνωστό φέτος  γίνεται η απογραφή πληθυσμού στην πατρίδα μας.Η απογραφή πληθυσμού δεν θα γίνει όπως τις προηγούμενες δεκαετίες. Και αναφερόμαστε στον τρόπο της απογραφής που γινόνταν μια συγκεκριμένη μέρα. Η απογραφή φέτος κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών κου Ραγκούση θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 24 Μαίου. Που πρακτικά σημαίνει ότι ιδιαιτέρως στα ορεινά χωριά θα υπάρξει αυξημένο πρόβλημα, μιας και δεν θα ξέρουμε πότε θα ανέβουν οι υπάλληλοι της Στατιστικής Υπηρεσίας για να απογράψουν τον μόνιμο πληθυσμό.
Σήμερα σας δημοσιεύ­ουμε την πρώτη απογραφή που έγινε στο Νομό Ιωαννίνων αμέσως μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους το 1913. Μελετώντας κανείς τα στοιχεία σίγουρα θα βγά­λει χρήσιμα συμπεράσματα  και εύκολα μπορεί να αντιληφθεί το μεγαλείο του Συρράκου που πέρα από κτηνοτροφικό μεταφερόμενο πληθυσμό, είχε και πολύ μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό από μόνιμους κατοίκους.

Παραθέτουμε το υπ' αρ. 112/28-3-1915 Φ.Ε. Κ. της απογρα­φής.
"Περί δημοσιεύσεως εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως αποτέλεσμάτων της ενεργηθείσης  κατά το 1913 προσωρινής απαριθμήσεως των κατοίκων των νέων επαρχιών. άτινα θα αποτελώσι τον επίσημον αριθμόν των κατοίκων των νέων χω­ρίον μέχρις ενεργείας μιας απογραφής".

ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΙΙροτάσει των επί της Εθνικής Οικονομίας και των Εσωτερικών Υπουργών, απεφασίσαμεν και δια-τάσσομεν. Αυτά τά αποτελέσματα της ενεργηθείσης κατά το 1913 προ­σωρινής απαριθμήσεως των κατοί­κων των νέων επαρχιών τα εμφαίνοντα τον πληθυσμόν τούτων κατά νο­μούς. επαρχίας ή αποίκησης, δήμοης, πόλεις και χωρία, δημοσευθώσιν εν τη εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελώσιν εφεξής και μέχρις ενεργείας γενικής απογραφής τοπ πληθυσμού του Κράτους τον επίσημον αριθμόν των κατοίκων των νέων επαρχιών.
Εις τους αυτούς Υπουργούς ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος  τούτου.
Εν Αθήναις τη 7 Μαρτίου 1915. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η. Οι Υπουργοί
Επί τής Εθνικής Οικονομίας
ΑΘΑΝ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ
Επί των Εσωτερικών
Ν. ΤΡΊΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ

Απλά στο σημείο αυτό θα αναφερ­θούμε, λόγω χώρου, επιλεκτικά σε  μερικές πόλεις, κωμοπόλεις και| χωριά.
Το Συρράκο στις αρχές του αιώνα

Ιωάννινα               κάτοικοι     16.804
Πρέβεζα                     »               6.202
Φιλιάτες                     »               2.000
Φιλιππιάδα                 »                  691
Συρράκο                    »               2.620
Κόνιτσα                     »               2.670
Πάργα                        »               2.104
Μέτσοβο                   »                3.429
Παραμυθιά                »                2.372
Πωγωνιανή                »               1.196
Δωδώνη                    »                  353
Πηγάδια                    »                  149
Πετροβούνι               >                  555
Βωβούσα                   >                 505
Γκούρα                      >                 247
Προσήλιο                  >                 311
Δολιανά                    >                  902
Δαφνούλα                 >                  249
Κουτσελιό                >                  382
Ελεούσα                   >                  542
Κατσίκα                   >                   570
Μιχαλίτσι                 >                  443
Χουλιαράδες            >                  681
Τέροβο                     >                  790
Παλαιοχώρι Συρ.      >                465
Βαθύπεδο                 >                 356
Σταυράκι                  >                   332
Μπιζάνι                    »                   108
Μ. Περιστέρι           >                   911
Νήσος Ιωαννίνων    >                   527
Νεγάδες                   >                   334
Μάρμαρα                 >                   704
Λογγάδες                 >                   324
Γουρίτσα                  >                   114
Γραμμένο                 >                   808
Βραδέτο                    »                   103
Γούλας Δαφνούλας  »                      25
Ελληνικό                 »                     725
Κήποι Ζαγορίου      »                     369
Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων »           77

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου