Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Το διακύβευμα της απογραφής!!!

Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στα "Λιθαρίτσια" από τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων με σκοπό να ληφθούν αποφάσεις για τον τρόπο που θα γίνει η σχετική καμπάνια από μέρους του Δήμου και αφορά την απογραφή του πληθυσμού που φέτος για πρώτη φορά θα διεξαχθεί σε διάστημα 15 ημερών απ’ τις 10 έως τις 24 Μαίου 2011,
απ’ την στατιστική Υπηρεσία της χώρας μας.
Σκοπός να μπορέσουν να απογραφούν όσο το δυνατόν περισσότεροι κάτοικοι στον Δήμο, μιας και τα προβλήματα που είναι προς άμεση αντιμετώπιση είναι πάρα πολλά και δυστυχώς τα χρήματα που δίνονται, δεν είναι επαρκή.
Οι Δήμοι εξαρτούν σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, η κατανομή των οποίων γίνεται με βάση τον πληθυσμό της τελευταίας απογραφής.
Αυτό δεν αλλάζει ούτε με τον Καλλικράτη, βάσει του οποίου προβλέπονται τα εξής: «Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε. (Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας), καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με βάση τον πληθυσμό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας».
Τι σημαίνει καθορισμός του ύψους της πάγιας προκαταβολής με βάση τον πληθυσμό; «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, όπου γίνεται αναφορά στον πληθυσμό, περιλαμβανομένης και της έκδοσης σχετικών κανονιστικών πράξεων, νοείται ο πραγματικός πληθυσμός, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Όπως γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό, το πόσοι θα απογραφούν σε κάθε Δήμο θα αποτελέσει το βασικό κριτήριο χρηματοδότησής τους για τα επόμενα δέκα χρόνια. Και αυτό, ειδικά για Δήμους που σήμερα εμφανίζονται υπερχρεωμένοι, αποτελεί ακόμη και ζήτημα επιβίωσης.
Η απογραφή δεν είναι υπόθεση συναισθηματικού χαρακτήρα. Οι ανάγκες δημιουργούνται στο χώρο μόνιμης διαμονής και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν όλοι. Η αύξηση του πληθυσμού, κατά την απογραφή, σημαίνει σημαντική ενίσχυση του κάθε Δήμου μέσα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Ενίσχυση που μπορεί να δώσει «ανάσα» τα επόμενα χρόνια σε όλους τους Δήμους.
Ωστόσο, δεν είναι μόνο η κατά κάτοικο χρηματοδότηση, αλλά και η έμμεση χρηματοδότηση. Το στοιχείο του πληθυσμού αποτελεί κριτήριο για τον προγραμματισμό μεγάλων έργων και την ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχει διαπιστωθεί και στο παρελθόν πως υπάρχει εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου