Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Δημοπρατήθηκαν "αδιάθετα" βοσκοτόπια στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Στην έδρα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων την Πράμαντα στις 7 Απριλίου,  δημοπρατήθηκαν τα "αδιάθετα βοσκοτόπια" κυρίως του Συρράκου και Βαθυπέδου. Αδιάθετα είναι αυτά για τα οποία δεν είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον .
Έτσι συνεδριάζοντας η οικονομική Επιτροπή (πέντε παρόντες – δύο απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι) και παρόντος του Δημάρχου κου Γιάννη Σεντελέ, αφού μελέτησε τις όποιες προσφορές δημοπράτησης αποφάσισε και κατακύρωσε τους κάτωθι πλειοδότες:
Ο γιός του αρχιτσέλιγκα του Συρράκου Τόλη Ψόχιου, Ηλίας
Κατακυρώνει ομόφωνα την δημοπρασία για την ενοικίαση του πρώτου βοσκότοπου της Δημοτικής Ενότητας Συρράκου ονόματι «Τσάρκος» στον πλειοδότη Παπαηλία Χρήστο με υψηλότερη τιμή προσφοράς το ποσό των 3.550€ ετησίως.

Κατακυρώνει ομόφωνα την δημοπρασία για την ενοικίαση του δεύτερου βοσκότοπου της Δημοτικής Ενότητας Συρράκου ονόματι «Μπλιάρος» στον πλειοδότη Κωστούλα Χρήστο με υψηλότερη τιμή προσφοράς το ποσό των 4.250 € ετησίως.

Κατακυρώνει ομόφωνα την δημοπρασία για την ενοικίαση του τρίτου βοσκότοπου της Δημοτικής Ενότητας Συρράκου ονόματι «Τσουκαρέλα - Κόρμπο» στον πλειοδότη Μπακαγιάννη Σωτήριο με υψηλότερη τιμή προσφοράς το ποσό των 1.200 € ετησίως.

Κατακυρώνει ομόφωνα την δημοπρασία για την ενοικίαση του τέταρτου βοσκότοπου της Δημοτικής Ενότητας Συρράκου ονόματι «Πλάκα - Κετρόνα» στον πλειοδότη Μπακαγιάννη Σωτήριο με υψηλότερη τιμή προσφοράς το ποσό των 800 € ετησίως.

Κατακυρώνει ομόφωνα την δημοπρασία για την ενοικίαση του τρίτου βοσκότοπου της Δημοτικής Ενότητας Συρράκου ονόματι «Τσουκαρέλα - Κόρμπο» στον πλειοδότη Κότση Γρηγόριο με υψηλότερη τιμή προσφοράς το ποσό των
2.050 € ετησίως.

Κατακυρώνει ομόφωνα την δημοπρασία για την ενοικίαση του πρώτου βοσκότοπου της Δημοτικής Ενότητας Βαθυπέδου ονόματι «Στάνη - Σπανός» στον πλειοδότη Παίλα Τριαντάφυλλο με υψηλότερη τιμή προσφοράς το ποσό των 7.050  € ετησίως.

Κατακυρώνει ομόφωνα την δημοπρασία για την ενοικίαση του δεύτερου βοσκότοπου της Δημοτικής Ενότητας Βαθυπέδου ονόματι «Στάνη - Κελάρι» στον πλειοδότη Παπαηλία Χρήστο με υψηλότερη τιμή προσφοράς το ποσό των 7.050  € ετησίως.

Κατακυρώνει ομόφωνα την δημοπρασία για την ενοικίαση του τρίτου βοσκότοπου της Δημοτικής Ενότητας Βαθυπέδου ονόματι «Βοσκότοπος προς Παλαιοχώρι» στον πλειοδότη Μουλαρά Χρήστο με υψηλότερη τιμή προσφοράς το ποσό των
1.550  € ετησίως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου