Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

Ποινές για την μη έγκαιρη ανάρτηση των οικονομικών στοιχείων των Δήμων στο πρόγραμμα "Διαύγεια"


Το πρόβλημα της ελλιπούς συγκέντρωσης οικονομικών στοιχείων από δημόσιους φορείς στοχεύουν οι αυστηρές ποινές που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών, θεσπίζοντας πρόστιμα επί των μισθών του προέδρου του φορέα ή ακόμη και δέσμευση εσόδων του φορέα σε περίπτωση που δεν σταλούν εγκαίρως στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ενδεικτικό είναι πως μόλις 405 από τους 1.601 φορείς της γενικής κυβέρνησης (ανάμεσά τους οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και νοσοκομεία) έστειλαν στοιχεία του 2010 στο υπουργείο. Σε απόφασή του υπουργού, που δόθηκε στη δημοσιότητα, προβλέπεται πως πλέον οι φορείς του Δημοσίου θα πρέπει μέσα σε 12 ημέρες από τη λήξη του μήνα να ενημερώνουν το Υπουργείο για τα οικονομικά τους στοιχεία .Σε αντίθετη περίπτωση, μετά από 15 ημέρες θα ζητούνται έγγραφες εξηγήσεις από τον πρόεδρο ή τον γενικό διευθυντή του υπεύθυνου φορέα. Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής επιβάλλεται πρόστιμο στον πρόεδρο ή το γενικό διευθυντή, ίσο με 1/25 του μηνιαίου μισθού ή της συνολικής αποζημίωσής τους για κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης. Παράλληλα, οι φορείς που δεν θα έχουν υποβάλει τα προβλεπόμενα στοιχεία δεν θα επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εάν περάσει ένας μήνας από τη λήξη της προθεσμίας, το υπουργείο Οικονομικών θα δεσμεύει τυχόν έσοδα του φορέα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ποσού μέχρι να υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία.
Αλήθεια, στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων γιατί δεν έχει γίνει ακόμη καμία ανάρτηση; Ερώτημα που σίγουρα θα πρέπει να απαντηθεί απ' την δημοτική αρχή και τον Δήμαρχο. Η έλλειψη επιστημονικού δυναμικού για την γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεν πείθει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου