Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Εντός του Μαϊου η προμελέτη για την χωροθέτηση του Χ.Υ.Τ.Υ.

Χ.Υ.Τ.Α.   ή  και   Χ.Υ.Τ.Υ.;
Μέσα στο Μάιο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την προέγκριση χωροθέτησης του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ήπειρο. Το προηγούμενο διάστημα και τώρα συνεχίζεται η αποστολή των γνωμοδοτήσεων αρμοδίων υπηρεσιών για την καταλληλότητα των εννέα από τις δέκα προτεινόμενες θέσεις, πλην Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων.Θα ακολουθήσει η έγκριση της από το υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς και οι γνωμοδοτήσεις από συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης.
Για τις εννέα υποψήφιες θέσεις (πλην της ΒΙ.ΠΕ που δεν απαιτείται στην παρούσα φάση) ζητήθηκε η έκφραση καταρχήν γνωμοδότησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Δασαρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Εφορείες Αρχαιοτήτων) ως προς το επιτρεπτό της χωροθέτησης έργων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων. Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, για τις υποψήφιες θέσεις που δεν θα υπάρξει αρνητική γνωμοδότηση των υπηρεσιών, θα ακολουθήσει συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξή τους, στο πλαίσιο της εκπόνησης της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(Π.Π.Ε.).Οι δέκα προτεινόμενες θέσεις βρίσκονται σε επτά περιοχές και σε τέσσερις δήμους, εκ των οποίων οι τρεις στο νομό Ιωαννίνων, Δωδώνης, Ιωαννιτών και Ζίτσας και στο δήμο Ζηρού του νομού Πρέβεζας. Οι τρεις θέσεις στο νέο δήμο Ιωαννιτών προέκυψαν εκ των υστέρων.
Η χωροθέτηση αφορά κυρίως το εργοστάσιο, αλλά με πρόβλεψη και για δημιουργία ΧΥΤΥ και αναμένεται να μετατραπούν σε ΧΥΤΥ οι ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και Βλαχέρνας, ενώ ο ΧΥΤΑ Ελληνικού έχει εξαιρεθεί, μένει να αποδειχτεί και στην πράξη η εξαίρεση, δεδομένου ότι υπάρχουν αντιδράσεις και δηλώσεις περί του αντιθέτου...

Πηγή: ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου